ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

advertisement
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.ABK.2015/56-19572
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri hk-2015
Ankara, 28/10/2015
SİRKÜLER (G 2015/ )
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 543 sayı ve 05.01.2015 tarihli yazı ile
ihracata yönelik destek programlarının tanıtımı amacıyla 2011 yılından beri Ekonomi Bakanlığı
tarafından düzenlenmekte olan Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin 2015 yılında da 81 ilde
İhracatçı Birlikleri işbirliği ile düzenleneceği bildirilmiştir.
Bu kapsamda Genel Sekreterliğimiz işbirliğinde aşağıda belirtilen tarih ve illerde düzenlenmesi
planlanan Dış Ticaret Bilgilendirme seminerinde sunum yapacak yetkililer Bakanlık tarafından
görevlendirilecekler ve ekte yer alan konularda yarım günlük bir sunum yapacaklardır.
Ekonomi Bakanlığı tarafından firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet
gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla gerçekleştirilecek olan ve katılımın ücretsiz olduğu
sözkonusu seminerlere katılımınız halinde, katılım teyidinizi aşağıda belirtilen Odalarla temasa geçerek
23 Kasım 2015 Pazartesi gününe kadar belirtmeniz gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
1 Aralık 2015-Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası
[email protected]
4 Aralık 2015-Konya Ticaret Odası
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Sinem Alan - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan
Aydın (28.10.2015 13:42:56)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:95543377320151027171328
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:95543377320151027171328. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.ABK.2015/56-19572
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri hk-2015
Ankara, 28/10/2015
DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
1 ARALIK 2015, KIRŞEHİR
4 ARALIK 2015, KONYA
TASLAK PROGRAM
13.30-14.00
Kayıt / Açılış
14.00-15.30
İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları
- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim,
Marka, ve Tasarım Destekleri
- Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
15.30-15.45
Çay / Kahve Arası
15.45-16.15
İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim
16.15-16.45
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
16.45-17.00
Çay / Kahve Arası
17.00-18.00
Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları
Seminer Yeri : İllerdeki TSO Toplantı Salonları
Ayrıntılı bilgi için: Sinem Alan - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:95543377320151027171328. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download