ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

advertisement
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/655-8300
ABD Eylem Planı Hk.
SİRKÜLER (G – 2016
Ankara, 27/04/2016
)
TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)’ den alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar
Genel Müdürlüğü yazısına atfen, ABD gerek ekonomik gücü gerek ticaret hacmi ile dünya ekonomisinin
önde gelen ülkelerinden birisi olup, ABD ile uzun yıllardır iki yakın müttefik, iki stratejik ortak olmamıza
rağmen ticari ve ekonomik ilişkilerimiz potansiyelinin altında bulunmakta olduğu bildirilmektedir.
Aynı yazının devamında, ABD ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha ileri seviyelere
çıkartılması amacıyla özel sektör odaklı, sivil toplum örgütlerinin de katılımının sağlandığı yeni bir
çalışma başlatılmakta olup, bu çalışma sonucunda ABD Eylem Planı hazırlanmasının amaçlandığı ifade
edilmektedir.
Bilgileri ve ekte bir örneği sunulan format çerçevesinde, ABD ile ikili ekonomik ve ticari
ilişkilerimizin geliştirilmesini teminen firmalarımızın hedef ve eylem önerilerinin 10 Mayıs 2016
tarihine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunda gereği rica olunur.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
EK:
Eylem Planı-Tablo
Ayrıntılı bilgi için: Gülşah Şentan - Sekreter
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (27.04.2016 11:18:26)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:402448252016427104151
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:402448252016427104151. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
3457897
93
!"#!"!$%&%"%'
(
+ ,,,
,,,..-
+/ -
- +0 -
- +1 -
- +2 -
- )*))
,,..- 5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:402448252016427104151. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
1
Download