Fas-Tek Pencere Uygulaması Hk.

advertisement
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/1449-18219
Fas-Tek Pencere Uygulaması Hk.
Sayı:
Konu:
SİRKÜLER (G – 2016 /
Ankara, 22/09/2016
)
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen, 5-7 Eylül
tarihleri arasında Marakeş’te, tüm dış ticaret prosedürlerinin tek bir noktadan ve elektronik ödeme ile
elektronik imza gibi uygulamalarla güvence altına alınarak gerçekleştirilmesi uygulamasının gündeme
geldiği “International Conference On Single Window” konferansına Rabat Ticaret Müşavirliğince katılım
gösterildiği belirtilmektedir.
Aynı yazının devamında, “portnet” isimli uygulama ile firmaların ihtiyaçlarına göre, dış ticarette
karşılaşılması muhtemel işlemlere firmaların tarafından bakılarak zaman alan prosedürler, gereksiz
onaylar, gecikmeler gibi sistemin aksayan yönlerinin gözden geçirilmesinin, maliyetlerin azaltılmasının
ve verimliliğin artırılmasının, dış ticaret işlemlerinin elektronik ortamda tamamlanarak iş ortamının
iyileştirilmesinin, gelirin garanti altına alınmasının, kamu hizmetlerinin standartlaştırılmasının ve gümrük
işlemlerinde öngörülebilirlik ile şeffaflığın sağlanmasının hedeflendiği bildirilmektedir.
Yine aynı yazıda, söz konusu uygulama kapsamında, dış ticaret işlemlerinde gerçekleştirilen
ödemelerle ilgili Faslı bankalarla entegrasyonun sağlanmasının ve ödemelerin elektronik olarak
gerçekleştirilmesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılacağı ve ayrıca bu sistemde aşağıdaki kurum ve
kuruluşların ilgili taraflar olarak yer alacağı ifade edilmektedir.
Bahse konu taraflar;
-
Bankacılık Sistemi
Aracı Kurumlar
Sanayi Ticaret Bakanlığı
Kontrol ve Laboratuvar Merkezleri
Office Des Changes (Para transferi konusunda yetkili kuruluş)
Gümrük İdaresi
İthalat ve İhracatçılar
Ayrıca, aynı yazıda söz konusu uygulama ile firmalar açısından hedeflenen avantajlar ve sistemin
getirilerinin aşağıdaki gibi olacağı belirtilmektedir.
-
Fiziksel aktivitelerin azaltılması
Dokümanlarla bağlantılı prosedürlerin azaltılması
İşlem maliyetlerinin azaltılması
İşlemlerin güvenliğinin sağlanması
İşlemlerde cevap verme sürelerinin azaltılması
Kesintisiz hizmetin sağlanabilmesi
Bununla birlikte, anılan yazıda, elektronik ödeme sisteminin Fas’ta yaygın olarak kullanılmaması
nedeniyle bankacılık sisteminin adaptasyonunun zaman alacağı, bu nedenle ödemelerde sıkıntı
yaşanabileceği ve ayrıca gümrük idarelerinin altyapısının bu uygulamaya hazır olmadığı belirtilerek
Ayrıntılı bilgi için: Gülşah Şentan - Sekreter
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Z. Ebru
Atamer (22.09.2016 15:49:25)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:4546960252016922151626
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:4546960252016922151626. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/1449-18219
Fas-Tek Pencere Uygulaması Hk.
Ankara, 22/09/2016
sorunların ancak önümüzdeki dönemde sistemin tam olarak hayata geçirilmesiyle aşılacağı Fas ile olan
ticaretimizin artmasına katkı sağlayacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
Z.Ebru ATAMER
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü V.
Ayrıntılı bilgi için: Gülşah Şentan - Sekreter
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:4546960252016922151626. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download