oran-orantı

advertisement
ORAN-ORANTI
1. Bir kg şeker 3 TL ise on dört kg şeker kaç
TL'dir?
5.Ayran yapmak için kullanılan yoğurdun suya
𝟒
oranı dir. Buna göre 495 litre ayran yapmak
𝟕
için kaç litre su kullanılır?
2. Beş litre zeytinyağı 63 TL ise 441 TL ile kaç
litre zeytinyağı alınabilir?
6. Bir karışıma A - B ve C maddelerinden
sırasıyla 4 - 5 ve 6 ile ters orantılı olacak
şekilde konuluyor. Buna göre 888 gramlık bir
karışımda kaç gram C maddesi vardır?
3.Bir üçgenin iç açıları 7 - 10 - 13 ile doğru
orantılıdır. Buna göre büyük açı kaç derecedir?
7. Bir işi 8 işçi 15 günde yapabilmektedir. Buna
göre aynı işi 5 işçi kaç günde bitirir?
4. Yaşları 8 - 11 ve 15 olan üç kardeş 578 TL
parayı yaşları ile doğru orantılı olarak
paylaşıyor. Buna göre küçük kardeş kaç TL
para almıştır?
8.Bir işi 14 işçi 12 günde yapabilmektedir. Aynı
işi 21 işi kaç gün erken bitirebilirdi?
Alper KAHRIMAN
ORAN-ORANTI
9.Bir havuzu 6 musluk 12 saatte
doldurabilmektedir. Bu havuzu 3 saat daha
erken doldurabilmek için kaç musluk daha
açılmalıdır?
14.
4m = 5n ise
𝟐𝒏 + 𝒎
𝒎−𝒏
10. Bir kampta 24 kişi için 15 gün yetecek
kadar yiyecek vardır. Bu kampa son anda 4 kişi
gelmekten vazgeçtiğine göre aynı yiyecekler
kaç gün yeter?
11. 378 cm uzunluğundaki bir kumaş
12. Hakan'ın yaşının Gökhan'ın yaşına oranı
tir. Yaşları toplamı 56 olduğuna göre yaşları
farkı kaçtır?
𝟗
𝟒
15. a ve b sayaları ters orantılı sayılardır. a = 12
ve b = 40 ise a = 48 olduğunda b kaç olur?
𝟖
𝟏𝟑
oranında iki parçaya ayrılıyor. Uzun parça kaç
cm dir?
13. A sayısının B sayısına oranı
değeri kaçtır ?
16.
𝑥
xyz = 3 mn olduğuna göre 𝑚 oranı
nedir?
3
5
17. Bir karışıma A - B - C maddeleri sırasıyla 3
ve 4 ile doğru orantılı 2 ile ters orantılı olacak
şekilde konuyor. Buna göre 435 gramlık bir
karışıma kaç gram A maddesi konur?
tür.
A + B = 65 ise A X B kaçtır?
Alper KAHRIMAN
Download