Slayt 1 - Prof. Dr. Erdal ZORBA

advertisement
REKREASYON
PROF. DR. ERDAL ZORBA
İNSAN
VE
HAREKET
...İKİ ESKİ DOST...
HAREKETİN EN KEYİFLİSİ…
REKREASYON
• Sözlük anlamı; Yeniden ortaya koyma,
yaratma, yenilenme
• Özgürce seçilen iş dışı aktivite
• Kendi taşıdığı anlam için yapılan etkinlik
• Serbest zaman etkinliği
• Rekreasyon her yaş ve cinsiyetteki
insanın çalışma saatleri dışında ki
serbest zamanlarında bireye
kazandırdığı sağlık , sosyal ve
kültürel etkinlikler, ekonomik ve iş
verimliliği ile 21.yüz yılın önemli
bir iş sektörü olarak karşımıza
çıkmaktadır.
• Serbest zamanın iyi planlanarak kullanılması,
hem de günümüzde çalışan-çalışmayan her
kesimin özgürce kullanabileceği, kişinin
kendini geliştirme, rahatlama, zevk alma veya
topluma katkıda bulunma gibi ihtiyaçlarını
karşılayabileceği bir zamanın olduğu veya
olması gerektiği gelişmiş toplumlarca kabul
edilmektedir.
• Ülkemizde ki Rekreasyon kavramının
gelişmesi ve Rekreasyon açısından
gelişmiş ülkelere yetişebilmesi için
öncelikle bu kavramın, tüm halk
kitleleri tarafından anlaşılması
bilimsel olarak ilkelerinin ve yapılış
şekillerinin öğretilmesi, çeşitlerinin
sınıflandırılması gerekmektedir.
• Rekreasyon sektörü ile ilgili
alanlarda bu iş için bilimsel
ortamlarda yetiştirilmiş,
teknolojik gelişmelere ayak
uydurabilecek, akademik
yeterliliğe sahip Rekreasyon
uzmanı ihtiyacı görülmektedir.
• Rekreasyon bölümünün amacı;
öğrencileri rekreasyon
programlarını uygulayabilecek
biçimde genel kültür, alan bilgisi,
yöneticilik ve eğiticilik açısından
toplumun, alanın ve bireyin
ihtiyaçlarını karşılayabilecek
nitelikte yetiştirmektir.
REKREASYON ÇEŞİTLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamu Rekreasyonu
Şirket (İşyeri) Rekreasyonu
Ticari Rekreasyon
Özel Üyelere Sahip Kuruluşlar
Sivil Toplum Kuruluşları Rekreasyonu
Kampus Rekreasyonu
Askeri Rekreasyon
Tedavi Edici Rekreasyon
REKREASYONDA HEDEF
•YAŞAM KALİTESİNİ
YÜKSELTMEK
•FİZİKSEL AKTİVİTE
ALIŞKANLIĞI
GELİŞTİRMEK
Download
Study collections