Uploaded by User7677

Rekreasyon Yönetimi Sllybus

advertisement
Haliç Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon
REK102
Rekreasyon Yönetimi
Yarıyıl
Kodu
Adı
T
U
L
Kredi
AKTS
2
REK102
Rekreasyon Yönetimi
3
0
0
3
7
Öğrenim Türü
Dersin Dili
Dersin Düzeyi
Dersin Staj Durumu
Dersin Türü
Örgün Öğretim
Türkçe
Yüksekokul
Yok
Zorunlu
Bölümü/Programı
Ön Koşul
Dersin Koordinatörü
Rekreasyon
Dersi Veren
Dr.Öğretim Üyesi İbrahim Turgay TURAN
Dersin Yardımcıları
Öğr.Gör. EMİNE ÇIRAK
Dersin Amacı :
Yönetim ve spor yönetimi ile ilgili kavramlar ışığında spor organizasyonları, yönetimi,ulusal ve uluslararası spor kurum ve kuruluşlarının işleyişinin öğretilmesi.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri :
önetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk Spor Sisteminin analizi.
Dersin Kaynakları
Kaynakları
1
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
20
:
:
:
:
80
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders ve literatür tanıtımı
Yönetim ve organizasyon ile ilgili tanım ve kavramlar
Yönetim biliminin tarihsel gelişimi
Yönetim teorileri
Yönetim fonksiyonları
Spor yönetimi
Spor yöneticisi, spor yöneticisinde bulunması gereken özellikler ve beceriler
Ara sınav
Türk spor sisteminin işleyişi ve örgüt yapısı
Spor federasyonlarının yapısı ve işleyişi,Spor federasyonlarının yapısı ve işleyişi
Uluslararası spor kurum ve kuruluşları
Spor organizasyonları,Türk spor sisteminin güncel sorunları
Spor organizasyonlarının temel unsurları ve aşamaları
Final
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Rekreasyon Yönetimi kavramının kapsamını tanıtmak, rekreasyonel spor yöneticisinin görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi vermek, Rekreasyonel planlama, programlama, tesisler ve
pazarlama konularında bilgi vermek
Rekreasyon yönetimini oluşturan konuları tartışabilecektir. • Rekreasyon yönetiminin çalıştığı konuları tartışır. • Rekreasyon yönetimini oluşturan basamakları kavramsal yapılarına göre sınıflar. •
Spor ve rekreasyon ilişkisini sorgular. • Rekreasyon yönetimi ile ilgili örnek olayları analiz edebilecektir. • Rekreasyon yönetimi konusu olan spor etkinliklerini ilişkili örnek olaylar ile değerlendirir. •
Rekreasyon yönetiminde planlama ve programlamayı analiz edebilecektir.{|}Rekreasyon alanında uygulamaya yönelik bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri
geliştirir.
Önerilen çözümleri savunur.
Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olur.
İşlevsel ve taktiksel düzeyde karar almayı sağlar.
Rekreatif faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel
becerilere sahiptir, uygular ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapar.
Rekreasyon plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumluluklarının farkına varır.
Rekreasyona olan ihtiyacı ve nedenlerini tartışır.
Boş zamanı etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varır.
Rekreasyon ile ilişkili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır.{|}
Yaratıcı Çevre Duyarlılığı{|}
Yönetim, Yönetici ve yönetimin önemi{|}Rekreasyonel spor yöneticisinin özellikleri{|}Rekreasyon yöneticsinin sorumlulukları{|}Bir rekreasyon merkezi yönetimi örneği; Brooklyn Park Park ve
Rekreasyon İdaresi{|}Rekreasyon Yönetimi; Planlama{|}Rekreasyon Yönetimi; Programlama ve programlama ilkeleri{|}Rekreasyon Yönetimi; Tesisler{|}Ara sınav{|}Rekreasyon Alanı belirlenmesi;
GÜLEZ Yöntemi{|}Rekreasyon Yönetimi; Rekreasyonel pazarlama{|}Pazarlama Planlamasının aşamaları{|}Örnek Rekreasyon Programı{|}Rekreasyon programı hazırlama,{|}Final sınavına ön
hazırlık{|}
Anlatım Soru-Yanıt Gözlem Alan Gezisi Takım/Grup Çalışması Gösterme Deney Uygulama - Alıştırma Beyin Fırtınası Proje Tasarımı/Yönetimi Rol Oynama/Dramatize Etme
Ö02
Ö03
Ö04
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P03
P02
P09
P11
P10
P01
P07
P06
P08
P05
P04
Rekreasyon plan ve programlarını değerlendirebilecektir.
Rekreasyona olan ihtiyacı ve nedenleri tartişabilecektir.
Rekreasyon plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumluluklarının farkına varır.
Rekreasyon ile ilişkili belirli bir alanda çalışır ve uzmanlaşır.
Önerilen çözümleri savunur.
Boş zaman ve rekreasyon ile ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir.
Rekreasyon alanındaki yetişmiş eleman gereksiniminin farkına varır.
Boş zamanı etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varır.
Diğer alanlarda (örneğin, turizm, halkla ilişkiler, özel eğitim gibi) çalışabilme yeteneği kazanır.
Rekreatif faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahiptir, uygular ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapar.
İşlevsel ve taktiksel düzeyde karar almayı sağlar.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı
Katkı
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
2
8
16
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
5
5
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm 3
4
5
3
3
2
3
4
2
3
3
Ö01
3
3
4
4
3
3
2
3
3
5
3
Ö02
4
4
4
3
4
3
3
4
3
4
3
Ö03
3
3
4
3
4
4
3
3
2
3
4
Ö04
4
3
4
3
3
2
3
3
3
4
3
0
118
5
Download