İPTAL EDİLEN YETKİ BELGELERİ ve İZİNLER

advertisement
GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.’NİN
‘’KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM’’
OLMASI NEDENİYLE KURUL ONAYI İLE İPTAL EDİLEN YETKİ BELGELERİ
VE VERİLEN YENİ YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında Şirketimizin ‘’Kısmi
Yetkili Aracı Kurum’’ olarak yetkilendirilmiş olması nedeniyle mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
uyarınca verilmiş olan ve detayı aşağıdaki tabloda belirtilen Şirketimiz Yetki Belgeleri 15/10/2015 tarihi
itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile iptal edilmiştir.
İPTAL EDİLEN YETKİ BELGELERİ ve İZİNLER
Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,
Açığa Satış ve Ödünç Alma Verme İşlemleri İzni
17/09/1992
ARK/ASA-078
07/04/1995
ARK/KRD-44
Bu çerçevede Kurulun 15/10/2015 tarihli onayı ile verilen Şirketimiz yeni Yatırım Hizmet ve Faaliyet
İzinlerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I.
Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
Yurt içinde
Yurt dışında
i.
Paylar
-
-
ii.
Diğer menkul kıymetler
-
-
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
-
-
iv.
Paya dayalı türev araçlar
-
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
-
-
vi.
Diğer türev araçlar
-
-
II.
İşlem Aracılığı Faaliyeti
Yurt içinde
İzni Var
Yurt dışında
-
i.
Paylar
ii.
Diğer menkul kıymetler
-
-
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
-
-
iv.
Paya dayalı türev araçlar
-
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
-
-
vi.
Diğer türev araçlar
-
-
III.
Portföy Aracılığı Faaliyeti
i.
Paylar
-
-
ii.
Diğer menkul kıymetler
-
-
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
-
-
iv.
Paya dayalı türev araçlar
-
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
-
-
vi.
Diğer türev araçlar
-
-
IV.
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
-
V.
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
-
VI.
Halka Arza Aracılık Faaliyeti
-
6.1.
Aracılık yüklenimi
-
6.2.
En iyi gayret aracılığı
-
Saklama Hizmeti
-
VII.
7.1.
Sınırlı Saklama Hizmeti
7.2.
Genel Saklama Hizmeti
Yurt içinde
Yurt dışında
İzni Var
-
Download