28.01.2015 BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın Mensupları, Ne yazık

advertisement
28.01.2015
BASIN AÇIKLAMASI
Değerli Basın Mensupları,
Ne yazık ki bu Ülkede hiçbir şey değişmiyor: Yine mesleğe saldıran, diş hekiminin mesleğini
bağımsız olarak uygulamasını zorlaştıran ve meslek örgütünü yok sayan bir düşünceyle karşı
karşıyayız.
Mesleki çalışma alanımızı düzenleyen Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmeliğin değiştirilmek istendiği uzun süredir biliniyordu.
1999 yılında yayınlanan mevcut yönetmelik, hazırlık sürecinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve TDB
yetkililerinin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkarılmışken, üzerinden bunca yıl geçtikten sonra ileri
demokrasiye geçildiği söylenen ülkemizde, yangından mal kaçırır gibi hazırlanan taslak her şeyden
önce hazırlanma yöntemiyle demokratik teamüllere uymamaktadır. Ülkemizde son yıllarda
yaşadıklarımızı dikkate aldığımızda bu yaklaşım bize hiç de yabancı değildir.
Sağlık Bakanlığı, kapalı kapılar ardında, meslek örgütümüzü dışlayarak bir Yönetmelik Taslağı
hazırlamıştır. Bizi ilgilendiren bir yönetmelikte düzenlemeye gidilecekse bu hukuksal düzenlemelerde
yapılacak değişikliklerin, anayasal bir kurum olarak tanımlanmış olan Türk Diş Hekimleri Birliği ile
birlikte yürütülmesi, amaca uygun ve uygulanabilir kurallar getirilmesi bakımından bir zorunluluktur.
Ben yaptım oldu mantığı ile bunu bir oldu bittiye getirerek Diş Hekimliği mesleğini sermayeye
peşkeş çekemezsiniz.
Bu meslek sahipsiz değildir.
Diş Hekimleri de sağlık Bakanlığının birer taşra teşkilatı değildir.
Kafasının estiği gibi kuralları getireceği sorgusuz sualsiz istediği her yaptırımı yönetmeliğe koyacağı
bir meslek örgütü hiç değildir.
15 yıldır uygulanmakta olan ve uygulamada da ciddi sorunlar yaratmayan mevcut yönetmeliğin neden
değiştirilmek istendiğini tahmin etmek zor değildir.
Bu taslakla;






TDB ve Odaların yok sayıldığı,
Tıp alanında yaratılan sermaye birikiminin diş hekimliğinde de oluşturulmaya çalışıldığı, diş
hekimliğinin de büyük sermayeye teslim edileceği,
Diş hekimliğinin muayenehane ve polikliniklerde yapılmasının zorlaştırıldığı,
Özelleştirmeye ön hazırlık olduğu,
Tekelleşmenin önünün açıldığı,
Mesleğin asıl sahiplerinin devre dışı bırakıldığı görülmektedir.
Değerli Basın Mensupları,
Taslak bu haliyle yürürlüğe girerse Tıpta yaşanan sürece bakarak; önce muayenehane, sonra poliklinik
en son da merkezlerin ortadan kaldırılmasının diş hekimliğinde de yaşanacağını söyleyebiliriz.
Diş hekimliği kendi adına çalışan bir meslek olmaktan çıkartılıp diş hekimleri, büyük sermayenin
tekelinde, özlük haklarından yoksun, ücretli çalışanlar konumuna gelecektir. Ayrıca sayısı bu iktidar
döneminde hızla artan diş hekimliği fakültelerinden mezun olan meslektaşlarımızın da sermaye
tarafından ucuz işgücü olarak kullanılacağı, emeğimizin ucuzlatılacağı açıktır.
Değerli Basın Mensupları,
Taslağın bu biçimiyle ve içeriğiyle yönetmelik haline dönüşmemesi için;
TDB ve Odalar tüm üyeleriyle birlikte, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak, sağlık hakkına ve
mesleğimize sahip çıkmak, ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak için boş
durmayacağımızı, elimizden gelen tüm meşru eylem yollarını kullanarak karşı çıkışımızı en güçlü
şekilde duyuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Değerli Basın Mensupları,
Ve buradan Sayın Sağlık Bakanına seslenmek istiyorum,
Sayın Bakanım,
Gelin bu inadınızdan vazgeçin,
Bu yönetmelik taslağını bu haliyle çıkartırsanız bu memlekete ve bu topluma en büyük zararı siz
vermiş olacaksınız…
Bunun altından ne siz, nede bürokratlarınız kalkamayacak..
Diş hekimliği mesleğine sermayeyi soktuğunuz zaman Diş hekimliği mesleğini yok etmeyle
kalmayacak , aynı zamanda Türk halkının Ağız ve Diş Sağlığında nitelikli ve etik tedaviye ulaşmasını
da ortadan kaldırmış olacaksınız..
Diş hekimlerini sermayeye ucuz iş gücü ve beyaz önlüklü köleler haline getireceksiniz…
Buda yetmezmiş gibi halkın sağlık hizmetini almasında sermayeye söz söyleme ve tüm insiyatifi
elinde tutma şansını vereceksiniz..
Temel kuralı “min. Maliyet ve max.Kar “ olan sermayenin halkın sağlığı ile oynamasına izin
vereceksiniz , buna göz yumacaksınız..
Sermayenin kölesi haline getirdiğiniz Diş Hekiminin etik ve deontolojik kurallarla hizmet vermesini
ortadan kaldırıp, patronun talimatıyla, endikasyon koyan ve tedavi yapan yığınla sağlık kurumlarının
oluşmasına sebep olacaksınız.
Meslek ahlakıyla çalıştığı zaman bir dolguyla kurtulacak bir dişin, patronun talimatıyla çekilmesine
ve yerine implantların yapılmasına dolayısıyla cebinden 150-200 TL çıkacak bir vatandaşın cebinden
binlerin, on binlerin çıkmasının önünü açacaksınız..
Vatandaşın soyulmasına zemin hazırlıyorsunuz…
Bu suça ortak oluyorsunuz..
Gelin bu suça ortak olmayın …
Daha geç kalmış sayılmazsınız,
Bu inadınızdan vazgeçin,
Eğer taşları bir defa yerinden oynatırsanız tekrar geriye dönüşün olmayacağını biliniz..
Bu suçun altında ezileceksiniz.
Sayın Bakanım, başta sizi ve sizin Hükümetinizi Türk Diş hekimleri ve Türk Milleti asla
affetmeyecek. Hayatınızın sonuna kadar kabusunuz olacağız…
Şunu iyi biliniz ki;
Bu yönetmelik taslağı ile “Diş Hekimliği Mesleğini” siz öldürüyorsunuz, katlediyorsunuz.
Biz size mesleğimizin cenazesini getirdik, gereğini siz yaparsınız artık.
Sizleri Türk Halkına şikâyet ediyoruz.
Antalya Diş Hekimleri Odası
Hüseyin Tunç
Download