İl Halk Sağlığı Müdürü Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK`ün Mesajı

advertisement
Değerli Meslektaşım,
Ankara İli Aile Hekimliği 2013/4. Ek Yerleştirme İşlemi 05 Nisan 2013
tarihinde yapılacaktır. 2013/4. Ek Yerleştirme İşlemi’nde boş pozisyon olarak
ilan edilmiş olan Evren Aile Sağlığı Merkezi 0611001 No'lu Aile Hekimliği Birimi;
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
16.Maddesi 1.Fıkrasında yer alan hükümler gereğince nüfus ve coğrafî yapısı
nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yer
kapsamına alınmış olup; bu birimde görev yapan aile hekimine farklı katsayı ile
ödeme yapılmaktadır.
Bu bağlamda Evren ASM 0611001 No’lu Aile Hekimliği Birimi’ne ilan tarihi
itibariyle kayıtlı kişi sayısı 2286 olmakla birlikte; burada görev yapan aile
hekimine kayıtlı kişiler için ödenecek ücret tutarı; nüfus ve coğrafî yapısı
nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen
yerler kapsamına alınmamış ve kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 3600 olan bir birimde
görev yapan aile hekimine yapılan kayıtlı kişiler için ödenecek ücret tutarına
yakın olacaktır.
Ek yerleştirme işlemi başvuru ve tercih işlemleri sırasında yukarıda verilen
bilgileri de göz önünde bulundurmanızı ve yapacağınız tercihin hayırlı olmasını
dilerim.
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Ankara Halk Sağlığı Müdürü
Download