manın heyecanını yaşıyo

advertisement
Editörden
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olarak sizlerle yeniden karşılaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Sizlerden aldığımız destekle her sayıyı dergimizin
sanki ilk sayısıymış gibi tatlı bir telaşla başlıyoruz oluşturmaya. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkürler…
Bu sayıda ilk olarak “Kuran’da İlahi Bilgi” isimli makalede epistemoloji problemi Allah’ın ilim sıfatı temelinde Kuran’daki ayetler bağlamında ele alınarak ortaya konulmuştur. Çalışma her varlığın öncelikle ilahi bilgiyle, daha sonra Allah’ın
irade kudret ve yaratma sıfatıyla ilişkisini ele almaktadır. “Cezire Bölgesinde Yaşadığına İnanılan Peygamberler” başlığını taşıyan ikinci makalede kıtalararası geçiş
noktasında bulunan ve tarihin kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan Cezire
bölgesinde yaşayan peygamberlere ilişkin birtakım inançların gerçekliği sorgulanmış ve ilk dönem yazılı İslam tarihi kaynakları perspektifinde konu ele alınmıştır.
Çeşitli yönleriyle Şair Mustafa Vehbi Tel’i ele alan üçüncü çalışmada şairin şiirlerindeki kaynağına, Ürdün ve Arap şiirindeki yaratıcılık rolüne eleştirel bir bakış
hedeflenmiştir. Mustafa Vehbi Tel’in önemi ve çağdaş Ürdün şiir akımının oluşumundaki rolü, sosyal ve siyasal problemlere bakışı gibi hususlar ele alınmıştır.
Tanrının varlığını güzellik bağlamında ele alan dördüncü çalışma, Tanrı’nın varlığı
ve evrenle olan ilişkisi, Tanrı’ya inanç gibi, düşünce tarihinin kadim problemlerini
konu edinmektedir. Ebu Hanife’nin kastın tespitiyle ilgili görüşlerinin ele alındığı
çalışmada Ebu Hanife’nin metodolojisi çerçevesinde insanın iç dünyasıyla ilgili
olan iman ve kastın tespitinde dış görünüşe itibar ettiğini çeşitli yönlerden ele alan
bir çalışmadır. Bu makalelerin yanı sıra iki tane çeviri, bir metin neşir, ve birçok
kitap tanıtımı bulunmaktadır.
Keyifle okuyacağınız bir diğer sayımızda buluşmak dileğiyle….
Editör
Download