4. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları

advertisement
4. ULUSLARARASI SEVGİ GÖNÜL BİZANS ARAŞTIRMALARI
SEMPOZYUMU 23-25 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA
GERÇEKLEŞECEK
Türkiye'de ve yurtdışında sürdürülen Bizans araştırmalarını uluslararası platformda
paylaşmak ve kültürel miras bilincini artırmak amacıyla üç yılda bir düzenlenen
“Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu”nun dördüncüsü 23-25
Haziran tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ANAMED binasında
gerçekleştirilecek. Yurtiçi ve yurtdışından 32 araştırmacının katılacağı sempozyumun
bu yılki temasını, “Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki” oluşturuyor.
Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
(ANAMED) tarafından organize edilen “Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans
Araştırmaları Sempozyumu”, Koç Üniversitesi - Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ
ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) işbirliğiyle düzenleniyor. Sempozyum, 2325 Haziran 2016 tarihleri arasında Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki ANAMED binasında
gerçekleştirilecek. Bizans dönemine yönelik Türkiye'de ve yurtdışında yürütülen
bilimsel araştırmaların yaygınlaşması ve toplumun Bizans kültür mirasına sahip
çıkması için önemli çalışmalarda bulunan Koç ailesinin değerli üyesi Sevgi Gönül'ün
anısına düzenlenen sempozyumda, üç gün boyunca yerli ve yabancı araştırmacıların
en güncel çalışmaları sunulacak.
2007 yılından itibaren her üç yılda bir düzenlenen sempozyumda, bu yıl “Coğrafi ve
Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki” teması işlenecek. Üç gün boyunca, 25
bildirinin sunulacağı dokuz oturumda, son dönemlerdeki akademik bulgular ve yazılı
kaynakların yeni okumaları ışığında, Bizans dünyasında coğrafi ve etnik imgelemde
Bizans kimliğini ele alan konular ve belgeler aktarılacak. Bizans dönemi üzerine
yapılan çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının
yetişmesine destek olmak amacıyla düzenlenen sempozyuma, konuya ilgi duyan
herkes katılabilecek.
Sempozyum kapsamında bir sergi ve iki kitap
Sempozyum kapsamında ayrıca, ANAMED’de “Bizans’ın Öteki İmparatorluğu:
Trabzon” sergisi sanat ve tarih meraklılarına kapılarını açacak. Serginin küratörlüğünü
University of London bünyesindeki Courtauld Institute of Art Dekanı Prof. Dr. Antony
Eastmond üstleniyor. Sıra dışı mimarisi ve eşsiz duvar resimleriyle Trabzon
Ayasofya’sına odaklanan ve Trabzon kentinin imparatorluklar boyunca tarihini
uluslararası arşivlerden edinilen belgelerle ele alan sergi 18 Eylül 2016 tarihine kadar
ziyaret edilebilecek. Sergiyle aynı adı taşıyan ve akademik makalelerden oluşan kitap
ise eş zamanlı olarak yayımlanacak.
Ayrıca, 2013 yılında gerçekleştirilen ve “Bizans’ta Ticaret” temasının işlendiği “Üçüncü
Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin yer
aldığı kitap da yine eş zamanlı olarak yayımlanacak.
Bizans üzerine araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sempozyuma
katılım desteği
Sempozyum kapsamında bu yıl ilk kez Türkiye'deki üniversitelerde Bizans ile ilgili
alanlarda çalışmalarını sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sempozyuma
katılımlarını desteklemek amacıyla burs verilecek. Başvurular, Sempozyum Bilimsel
Komitesi tarafından değerlendirilerek 23 genç araştırmacının sempozyuma katılması
sağlanacak. Burs almaya hak kazananlar sempozyumda çalıştıkları alanla ilgili poster
sunumu gerçekleştirecek.
Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Hakkında
Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Türkiye'de ve yurtdışında
sürdürülen Bizans araştırmalarını uluslararası platformda paylaşmak ve kültürel miras
bilincini artırmak amacıyla düzenleniyor. Sempozyum, Bizans dönemine yönelik
Türkiye’deki bilimsel araştırmaların yaygınlaşması, toplumun Bizans kültür mirasına
sahip çıkması için önemli çalışmalarda bulunan rahmetli Sevgi Gönül'ün (1938-2003)
anısına gerçekleştiriliyor. 2007 yılından itibaren her 3 yılda bir düzenlenen sempozyum
Vehbi Koç Vakfı ve ANAMED tarafından organize ediliyor. Sempozyum, Bizans
araştırmalarına ilgi duyan herkesin katılımına açık olarak düzenleniyor.
Yıllara göre sempozyum başlıkları:
2007 - Onikinci-Onüçüncü Yüzyıllarda Bizans Dünyasında Değişim
2010 - Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı
2013 - Bizans’ta Ticaret
2016 - Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki
Vehbi Koç Vakfı Hakkında
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı, Türk toplumunun gelişimine
katkı sağlayacak sosyal yardımların, sistemli ve kalıcı olması amacıyla , 17 Ocak 1969'da
Vehbi Koç tarafından hayata geçirildi. Çağdaş ve gelişen bir Türkiye için; yaşamın en
temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında faaliyet göstermeye
başlayan Vehbi Koç Vakfı, kuruluşundan itibaren hayırseverlere örnek oldu. Vehbi Koç
Vakfı, kâr amacı gütmeden kurduğu ve yönettiği kurumlarında önemli ilklere imza
atmakta; desteklediği projeler ve düzenli programlar aracılığıyla Türkiye’nin daha hızlı
gelişmesine destek olmakta; tüm faaliyetlerinde “en iyiye” örnek olarak, sürdürülebilir
ve tekrarlanabilir modeller üretmekte ve maddi imkanları kısıtlı binlerce yetenekli gence
eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla burs vermektedir.
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Hakkında
Anadolu’nun geçmişi hakkındaki bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 2005
yılında kurulan akademik araştırma merkezi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
(ANAMED), Vehbi Koç Vakfı bünyesindeki Koç Üniversitesi’ne bağlı bulunan uluslararası
bir kültür kurumudur. Merkez, tarihöncesi çağlardan Osmanlı İmparatorluğu’nun
sonuna kadar, Türkiye’nin tarihi, sanat tarihi, arkeolojisi ve diğer tüm ilgili disiplinlerin
araştırılması ve desteklenmesinin yanı sıra; kültür mirası yönetimi ile müzecilik
çalışmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaşması için bilimsel bir platform oluşturur.
ANAMED, Türkiye’den ve diğer ülkelerden yılda yaklaşık otuz araştırmacıya akademik
çalışmalarını desteklemek amacıyla doktora ve doktora sonrası bursları sağlar.
Kurulduğu 2005 yılından bugüne kadar çeşitli ülkelerden iki yüz ellinin üzerinde bilim
insanı, merkezde çalışmalarını yürütmüştür. Türkiye’nin kültür mirası üzerine
uzmanlaşmış yerli ve yabancı araştırmacılara burs sağlamak, kütüphane hizmetleri
sunmak, halk katılımına açık sempozyum, konferans, çalıştay gibi toplantılar
düzenlemek, Anadolu medeniyetleriyle ilgili sergiler ve bilimsel yayınlar yapmak
merkezin ana faaliyetleri arasındadır.
Koç Üniversitesi - Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları
Merkezi (GABAM) Hakkında
Türkiye’de Geç Antik Çağ ve Bizans dönemi sanatı, tarihi ve arkeolojisi konularında
bilimsel araştırma ve etkinliklerde bulunmak, bu alandaki çalışmaları desteklemek ve
ilgili bilim disiplinlerine katkıda bulunmak amacıyla Koç Üniversitesi bünyesinde
kurulmuştur.
Türkiye’de Bizans araştırmaları konusunda kurulan ilk merkez olan GABAM, kuruluş
amacı doğrultusunda bilimsel araştırma projelerini destekler, doktora ve doktora
sonrası araştırma bursları verir, bilimsel toplantılar düzenler, ilgi alanında bilimsel
yayınlar yapar ve ülkemizin kültürel zenginliğinin önemli bir kısmını oluşturan Bizans
dönemi kültürel varlığının korunması ve tanıtılması ile ilgili çalışmalar yürütür.
Download