Halk Finansal Kiralama A.Ş. AKKB Kredisi

advertisement
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı / Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Fax No
Tarih
Konu
: Türkiye Halk Bankası A.Ş.
: 2.Cadde No:63 06520 Söğütözü/Ankara
: 0312 2893001 – 0312 2893048
: 29.05.2012 – 1117
: Halk Finansal Kiralama A.Ş. AKKB Kredisi
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar: Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile Bankamız
arasında 29.05.2012 tarihinde imzalanan anlaşma ile Bankamız bağlı ortaklıklarından Halk
Finansal Kiralama A.Ş.'ye aktarılmak üzere T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
garantörlüğünde kaynak temin edilmiştir. Kredi tutarı, 50 milyon EUR olup 2 yılı anapara
ödemesiz toplam 7 yıl vadelidir. Söz konusu kredi, Halk Finansal Kiralama A.Ş. müşterilerine
EUR ve USD cinsinden kullandırılabilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
TÜRKİYE HALKBANKASI A.S.
Download