Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi Kuruluşu

advertisement
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı / Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Fax No
Tarih
Konu
: Türkiye Halk Bankası A.Ş.
: 2.Cadde No:63 06520 Söğütözü/Ankara
: 0312 2893001 – 0312 2893048
: 29.12.2009 – 2313
: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi Kuruluşu
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu’nun 29.12.2009 tarihli toplantısında,
Banka duran varlıklarının likit hale getirilmesi ve maddi duran varlıkların profesyonel
yönetiminin sağlanması amacıyla;
1-) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:4, No:11 Sayılı “Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri doğrultusunda “Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Şirketi”nin kurulması,
2-) Şirketin kuruluş izni ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde müracaatların yapılması,
Çalışmalarına başlanılmasına karar verilmiştir.
Şirket kuruluş yöntemi ve sair önemli gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
TÜRKİYE HALKBANKASI A.S.
Download