universal sertifikasyon ve gözetim hizmetleri tic. ltd. şti. nin kişisel

advertisement
3 Eylül 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27338
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
UNİVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. NİN KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ
OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2163 kimlik kayıt numarası ile UNİVERSAL Sertifikasyon
ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel
Koruyucu Donanım Yönetmeliğinde yer alan genel vücut koruyucuları (giysiler), ayak ve bacak koruyucuları, el ve
kol koruyucuları ile baş koruyucu donanımları için AT Tip İnceleme Belgesi (EC Type - Examination Certificate)
(Modül-B), Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül E)
kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen UNİVERSAL Sertifikasyon ve
Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin kişisel koruyucu donanımlarla ilgili diğer resmi duyuruları Başbakanlık Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilecektir.
U
U
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards