MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Resmî Gazete

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
4 Temmuz 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29406
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim
Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğin EK-1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinden “41.fasıl” ibaresi
kaldırılmış, söz konusu listeye “3204.14.00.00.00” ibaresinin altındaki satırlara gelmek üzere “41.07” ve “41.15”
ibareleri eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download