Kullanma talimati AEG-ELECTROLUX EW1255W

advertisement
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EW1255W için kurulum kılavuzu. Bu
kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EW1255W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb)
cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.
Kullanım kılavuzu AEG-ELECTROLUX EW1255W
Kullanma kılavuzu AEG-ELECTROLUX EW1255W
Kullanma talimati AEG-ELECTROLUX EW1255W
Kullanıcı kılavuzu AEG-ELECTROLUX EW1255W
Kullanıcı el kitabı AEG-ELECTROLUX EW1255W
Kullanım kılavuzunuz
AEG-ELECTROLUX EW1255W
http://tr.yourpdfguides.com/dref/635839
Manuel özet:
Makineyi kurmadan veya kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyunuz. Genel Emniyet · Ariza halinde makineyi kendiniz tamir etmeye çaliçmayiniz.
Deneyimsiz kiçiler tarafindan gerçekleçtirilen tamir içlemleri, hasar meydana gelmesine neden olabilirler. · Tamire gerek duyuldugunda yetkili teknik servis
ile temasa geçiniz ve orijinal yedek parçalarin takilmasini talep ediniz. @@@@@@Buna dokunmayiniz. @@Her kullanimdan önce tamburu kontrol ediniz.
Kullanim · Bu makine ev içlerinde kullanilmak üzere dizayn edilmiçtir. Dizayn edilme amacinin diçinda baçka hiçbir amaç için kullanilmamalidir. · Yalnizca
makinede yikanilmasi ve kurutulmasi öngörülmüç olan kumaçlari makinede yikayip kurutunuz. Her giysi üzerinde yer alan etiketlerde belirtilen bilgilere
dikkat ediniz.
· Makineyi fazla doldurmayiniz. Kullanim kilavuzunda bu hususta belirtilen bilgileri izleyiniz. · Elbise ceplerinin boç oldugunu kontrol ediniz. Metal para,
çengelli igne, igne ve vida gibi cisimler büyük zararlara yol açabilirler. · Petrol, metil alkol, triklor etilen vs.
ile muameleden geçirilmiç giysileri makinede yikamayiniz. Bu maddeler yikamadan önce leke çikarmak amaciyla kullanilmiçlarsa, giysileri makineye
yerleçtirmeden önce bu maddelerin kumaç üzerinden tamamiyle uçmasini bekleyiniz. · Alevlenen çözücülerle temas etmiç giysiler makinede yikanamazlar. ·
Çorap, kemer, vb. cisimleri, tambur ile hortum arasinda sikiçmalarini önlemek amaciyla, kumaç bir torbanin ya da bir yastik kilifinin içine yerleçtirerek
yikayiniz.
· Yalnizca tavsiye edilen miktarda yumuçatici kullaniniz. Yüksek dozajda yumuçatici çamaçira zarar verebilir. · Dozaj aygiti (dozaj topu) yikama-kurutma
makinesine konuluyorsa bunu kurutma programi baçlamadan önce çikartiniz. · Makinenin kullanilmadigi zamanlarda kapagini hafif açik birakiniz. Bu, kapak
contalarini korur ve kötü kokularin oluçmasini engeller. · Kapagi açmadan önce daima suyun diçari boçaltilmiç oldugunu kontrol ediniz. Boçaltilmamiçsa,
suyu kullanim kilavuzunda gösterildigi gibi boçaltiniz. · Makineyi daima prizden çikartiniz ve kullanimdan sonra su muslugunu kapatiniz. Kurma · Makineyi
kullanmadan önce tüm iç ambalajini kaldiriniz. Geçici koruyucu donanimlar kaldirilmaz veya tamamiyle çikartilmazlarsa makine veya yakinindaki
mobilyalar ciddi derecede hasara ugrayabilirler.
Kullanim kilavuzundaki iliçkin paragrafa bakiniz. · Makinenin kurulmasinda gerekli her türlü elektrik içi uzman bir elektrikçi tarafindan gerçekleçtirilmelidir.
· Makinenin kurulmasinda gerekli her türlü tesisat içi uzman bir tesisatçi tarafindan gerçekleçtirilmelidir. · Makineyi kurduktan sonra, makinenin elektrik
kablosu üzerine yerleçtirilmemiç oldugunu kontrol ediniz. · Makinenin hali kapli bir zemine yerleçtirilmesi durumunda, ayar edilebilir ayak ile zemin arasinda
havanin dolaçiminin serbestçe gerçekleçtigini kontrol ediniz. 73 TRK,E Çocuklarin güvenligi · Çocuklar genelde elektrikli cihazlarin tehlikeli olduklarini
bilmezler. Makinenin çaliçmasi esnasinda, çocuklarin uygun çekilde gözetim altinda tutulmalari ve cihaz ile oynamalarina müsaade edilmemesi gereklidir. ·
Ambalaj ögeleri (örnegin ince tabakalar, polistirol) çocuklar için tehlikeli olabilirler. Bogulma tehlikesi mevcuttur! Bunlari, çocuklarin ulaçamayacaklari
yerlerde muhafaza ediniz. · Deterjanlari çocuklarin ulaçamayacagi yerlerde muhafaza ediniz.
· Makine imha edilecegi zaman fiçi elektrik prizinden çikartiniz, dolum kapaginin kilit kismini kullanilmaz hale getiriniz: bu çekilde, çocuklarin oyun
esnasinda çamaçir makinesi içerisine girip cihaz içerisinde kapali kalmalari tehlikesi önlenmiç olacaktir. Imha edilme Ambalaj malzemelerini imha ediniz
simgesini taçiyan malzemeler dönüçtürülebilirler. Bunlarin yeniden degerlendirilebilmelerini saglamak için, özel alanlara (veya bidonlara) konulmalari
gerekir. Yetkili kurumdan bilgi aliniz. >PE<= polyetilen >PS<= polistirol >PP<= polipropilen Eski cihazi imha ediniz Eski makineniz için müsaade edilen
çöp alanlarini kullaniniz.
Ülkenizi temiz tutmaya yardimci olunuz. Çevre korunmasi için tavsiyeler! Sudan, enerjiden tasarruf etmek ve çevreyi korumaya yardimci olmak amaciyla
açagidaki tavsiyeleri izleyiniz: · Az kirli çamaçirlar ön yikama yapmadan yikanabilirler; bu çekilde, deterjan, su ve zamandan tasarruf edilir (ve çevre
korunur!). · Belirtilmiç azami çamaçir miktarlari doldurulur ise, makine tasarruf ederek çaliçir (gerek yikama gerekse kurutma için). · Az çamaçir
dolduruldugunda, tavsiye edilen deterjan miktarinin sadece yarisini veya üçte ikisini kullaniniz. · Çamaçirlar, kurutmadan evvel, ihtimam ile sikildigi
takdirde, makine daha az enerji tüketecektir.
· Uygun bir ön içleme ile, lekeler ve sinirli kir bölgeleri yok edilebilirler; sonra, daha alçak bir isida yikama yapilabilir. · Su sertligine, çözülme derecesine ve
yikanacak çamaçir miktarina göre deterjan miktarini belirleyiniz. 74 Teknik özellikler EBATLAR Yükseklik En Derinlik 85 cm 60 cm 60 cm Yikama 5 kg 2 kg
2 kg 1 kg 1250 devir/dak. 220-230V/50 Hz 2200 W 10 A asgari azami 05 N/cm2 80 N/ cm2 Kurutma 2,5 kg 2 kg - AZAMI DOLUM KAPASITESI Pamuklu
Sentetik Nazik çamaçirlar Yünlü SIKMA HIZI VOLTAJ/FREKANS AZAMI GÜÇ ASGARI SIGORTA SU BASINCI 75 TRK,E Bu cihaz, AET'nin açagidaki
19/02/73 tarihli 73/23 AET numarali alçak gerilim 03/05/89 tarihli 89/336/AET numarali elektromanyetik uygunluk talimatlarina uygundur. Yerleçtirme
Taçima emniyet donanimlari Makineyi çaliçtirmadan evvel, taçima için öngörülen tüm donanimlarin çikartilmiç oldugunu kontrol ediniz. Taçima için
kullanilmiç tüm donanimlari, ilerideki bir taçinma halinde bunlari yeniden kullanmak üzere, muhafaza ediniz.
Kullanım kılavuzunuz
AEG-ELECTROLUX EW1255W
http://tr.yourpdfguides.com/dref/635839
1. Makinenin sag arka tarafinda yer alan vidayi (bir somun anahtari) ile sökünüz ve hortumlarin ezilmemesine dikkat ederek makineyi arka tarafinin üzerine
yatiriniz. Makine ve zemin arasina ambalaj köçebentlerini koyarak içlemi kolaylaçtiriniz. P0255 2.
Makinenin altindan polistirol takozu kaldiriniz ve yapiçkan bandi çikartarak polyetilenden iki torbayi kurtariniz. 3. Azami ihtimam göstererek önce sag (1)
torbayi ve sonra sol (2) torbayi, her ikisini de ortaya dogru çekerek çikartiniz. 4. Makineyi tekrar dikey konumuna getiriniz ve arka tarafindaki diger 2 vidayi
sökünüz. 2 1 P0234 P0233 5. Vidalarin yerleçtirilmiç olduklari deliklerden plastikten üç adet pimi çikartiniz. 6. Açik kalmiç olan delikleri, kullanim kilavuzu
ile birlikte plastik torba içinde bulunan tipalar ile kapatiniz. Seviyeleme Makineyi sert düz bir zemin üzerine kurunuz.
Makine çevresindeki hava dolaçiminin hali, kilim, vb. cisimlerle engellenmedigini kontrol ediniz. Makinenin duvara veya bir baçka mutfak birimine
degmedigini kontrol ediniz. Ayarlanabilir ayaklari gevçeterek veya vidalayarak makineyi ihtimam ile seviyeleyiniz. Zemin seviyesindeki bozukluklari
dengelemek amaci ile karton, tahta veya benzeri malzemeleri katiyetle makinenin altina koymayiniz.
P0256 P0020 P1051 76 Su giriçi Su giriç hortumunu, makine ile birlikte verilen ufak "A" filtresi araya yerleçtirildikten sonra 3/4"'lük diçli bir su musluguna
baglayiniz. Su giriç hortumu uzatilamaz. Hortum çok kisa ise ve muslugun yerini degiçtirmek istemiyorsaniz, bu tür bir kullanim için öngörülmüç daha uzun
komple bir hortum satin alinmasi gerekir. Su giriç hortumunun diger ucu makinenin yan kismindan herhangi bir istikamete dogru yönlendirilebilir. Fiksaj
bilezigini hafifçe çözünüz, hortumun ucunu döndürünüz ve su sizintisi olmadigini kontrol ederek bilezigi tekrardan sikiçtiriniz.
A P0003 P0021 Su çikiçi Atik su hortumu dirsegi üç degiçik çekilde yerleçtirilebilir: Makine ile birlikte verilen plastikten dirsek kullanilarak lavabo kenarina
yerleçtirme. Bu durumda, makine suyu diçari attiginda dirsegin lavabo kenarindan kayma tehlikesi ile karçilaçmadigindan emin olunuz. Dirsek, bir ipedil;irin
tipine ve miktarina göre kurutma süresinin ve arzu edilen kurutma derecesinin seçilmesini saglar: - mavi sektör pamuklular için - turuncu sektör sentetikler
için Seçiciyi yalnizca saat yelkovani yönünde çeviriniz. Sogutma evresi Çamaçirin sogutulmasini saglayan sogutma evresi kurutma bitiminden 10 dakika önce
otomatik olarak baçlar ve bu evre hiçbir durumda kisaltilamaz veya engellenmez. 6 Dolum kapagini açma dügmesi Dolum kapagini açmak için bu dügmeye
basiniz. 7 "Dolum kapagi kilitli" ikaz lambasi Dolum kapagi tüm yikama programi boyunca kilitli konumdadir. Yikama programi sonunda kapagi açabilmek
için ikaz lambasinin sönmesini beklemek gerekir. 8 Isi seçici Bu seçiciyi saga veya sola çevirmek suretiyle arzu edilen isiyi elde etmek mümkündür. Pozisyonu:
makine direkt olarak su çebekesinden aldigi suyu kullanir ve bunu isitmaz. 4 ÇALIÇTIRMA/DURDURMA dügmesi Bu tuça basilmasiyla makine çaliçtirilir
veya durdurulur.
9 Program seçici Bu seçiciyi saat yelkovani yönünde çevirerek arzu edilen yikama programini seçebilirsiniz. Dikkarinde metal nesnelerin (örnegin ataçlar,
çengelli igneler, toplu igneler) unutulmamiç olduklarini kontrol ediniz. Yastik yüzlerini dügmeleyiniz, fermuarlari çekiniz, kancalari ve ilikleri kapatiniz.
Kemer veya uzun kurdeleler oldugu takdirde bunlari baglayiniz. Zor lekeleri, yikamadan evvel çikartiniz. Özellikle kirli olan kisimlari özel bir deterjan veya
deterjanli bir macun ile ovuçturunuz. Perdelere özellikle ihtimam gösteriniz. Perdelerin kancalarini çikartiniz veya bunlari bir file ile baglayiniz veya ufak bir
torbaya koyunuz. Lekelerin giderilmesi Bazi özel lekelerin sadece su ve deterjan ile giderilememesi mümkündür. Bu nedenden, bu tür lekelerin yikanmadan
evvel muameleye tabi tutulmalari önerilir.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Kirmizi çarap lekeleri:deterjan ilave ederek suda bekletiniz, durulayiniz ve asetik asit veya sitrik asit ile
muameleye tabi tutunuz, sonra durulayiniz. Leke haleleri kalmiç ise, beyazlatici ile gideriniz. Mürekkep lekeleri:mürekkep bileçimine göre, kumaçi önce
aseton ile (*), sonra asetik asit ile hafifçe islatiniz; beyaz kumaçlar üzerindeki leke halelerini beyazlatici ile muameleye tabi tutunuz ve sonra iyice
durulayiniz. Katran lekeleri:önce leke çikarici, alkol veya benzin ile muameleye tabi tutunuz, sonra deterjanli macun ile ovuçturunuz. (*) sentetik ipek
üzerinde aseton kullanmayiniz.
Deterjan ve kullanildigi takdirde katki maddeleri yikama programina baçlamadan evvel özel gözlere dökülmelidir. Toz veya sivi konsantre deterjan
kullanildigi takdirde, ön yikamayi öngörmeyen bir program seçilmelidir. @@@@@@Su sertligi, sertlik seviyelerine göre siniflandirilir.
@@@@@@@@@@@@@@@@82 Seviye Özellikler Dereceler Alman Fransiz °dH °T.H.
@@@@@@@@@@@@@@@@Dikkat! @@@@@@83 TRK,E Içlem dizisi Içlem dizisi (otomatik yikama ve kurutma) Bu opsiyon yalnizca pamuklular
ve sentetikler için uygulanabilir. Azami yük: - pamuklu, keten - sentetikler 2,5 kg 2 kg Kullanimdan evvel yapilacak içlemler Ilk kez yikamaya geçmeden evvel,
kazan ve tambur içerisinde kalmiç olabilecek içleme artiklarini yok etmek için 60°C'de pamuklu yikama programini seçerek makineye çamaçir koymadan bir
yikama çevrimi gerçekleçtiriniz. Deterjan gözünün yikama bölümüne 1/2 ölçü deterjan koyunuz ve makineyi çaliçtiriniz. 1. Çamaçirlarin doldurulmasi Dolum
kapagini açiniz. Çamaçirlari birer birer çamaçir bölmesine koyunuz. Çamaçirlari, mümkün oldugu kadar yaymaya çaliçiniz. Dolum kapagini kapatiniz.
P0004 2. Deterjan miktarinin ayarlanmasi Deterjan gözünü sonuna kadar diça dogru çekiniz.
Kullanım kılavuzunuz
AEG-ELECTROLUX EW1255W
http://tr.yourpdfguides.com/dref/635839
Üretici tarafindan tavsiye edilen deterjan miktarini, deterjan gözünün yikama bölmesine bir ölçü bardagi ile dökünüz. Ön yikama yapilmak istenildigi
takdirde, deterjani ön yikama bölmesine dökünüz. P0876 3. Katki maddeleri miktarlarinin ayarlanmasi Yumuçatici kullanilmak isteniliyor ise, bunu bölmesine
dökünüz. «MAX» seviyeyi açmayiniz. P0877 84 4. Kurutma süresinin seçilmesi Seçiciyi, sag yönde arzu edilen süre üzerine çeviriniz: - keten ve pamuklu için
mavi sektör - sentetikler için turuncu sektör. 60 90 120 60 5. Isi seçilmesi Isi seçim dügmesini çevirerek arzu edilen derece üzerine getiriniz. M0041 M0042 6.
Program seçimi ve çaliçtirilmasi Program seçim dügmesini, sag yönde seçilen yikama programi üzerine çeviriniz ve çaliçtirma/durdurma dügmesine basiniz:
çaliçma kontrol lambasi ve dolum kapagi ikaz lambasi yanar ve makine çaliçmaya baçlar. B 7. Program sonu Makine otomatikman durur. Dolum kapagini
açmadan evvel, emniyet düzeninin açilmasi için zaman vermek üzere yaklaçik 2 dakika beklenilmesi normaldir. Dolum kapagi, iliçkin lambasi söndükten
sonra açilir.
Çaliçtirma/durdurma dügmesine çaliçma kontrol lambasi söner. yeniden basiniz, Çamaçirlarinizi makineden çikartiniz. @@Dügme basili ise, serbest
birakiniz. @@@@@@@@@@Program Isi Kumaç Program Tanimi H 40°-60° ÖN YIKAMASIZ SENTETIKLER sentetikler, iç çamaçirlari, az kirli
ütülenmez gömlekler YÜNLÜLER yünlüler için yikama programi, yünlü simgesi olan veya "kiriçmaz" veya "makinede yikanir" etiketlerini taçiyan kumaçlar
HASSAS ÇAMAÇIRLAR her türlü hassas kumaçlar, kisaca perdeler Elle yikanmiç çamaçirlar bu programda durulanabilirler 40°-60°C de Yikama 3
Durulama Kazanda su ile Stop 0,9 64 80 K 30°-40° L M Durulama 30°-40° 30°-40°C de Yikama 3 Durulama Kazanda su ile Stop 3 Durulama Kazanda su ile
Stop 0,7 58 55 SOGUK 0,02 43 20 N Kisa sikma Elle yikanmiç Su akitma ve kisa çamaçirlar için ayri sikma sikma Son durulama suyunu boçaltmak için
kiriçik önleyici opsiyonlu programlar - - 5 P Su akitma Diçari pompalama - - 1 @@@@@@@@@@150°C'de orta sicaklikta ütüleme Max. 110°C'de ilik
ütüleme Ütülemeyiniz A KURU TEMIZLEME Tüm çözücüler ile kuru temizleme P F Kuru temizleme mümkün degil Perklorat, uçak benzini, Uçak benzini, saf
alkol ve saf alkol, R111 ve R113 R113 ile kuru temizleme ile kuru temizleme Normal isi Alçak isi KURUTMA Yayarak kurutma Asarak kurutma Askida
kurutma Makinede kurutulabilir Makinede kurutma yapilamaz 89 TRK,E Bakim 1.
Gövde Çamaçir makinesinin diç gövdesini ilik su ve açinma yapmayan natürel bir deterjan ile temizleyiniz. Temiz su ile durulayiniz ve yumuçak bir bez ile
kurulayiniz. Önemli: Makinenin diç gövdesinin temizlenmesinde alkol, çözücü veya benzeri maddeleri kullanmayiniz. 2. Deterjan gözü Deterjan ve katki
maddeleri belirli bir süre sonra bölmelerde kabuk baglamasina sebep olurlar. Zaman zaman deterjan gözünü akar su altina tutarak temizleyiniz. Deterjan
gözünü tamamen diçari çekebilmek için sol arkada yer alan dügmeyi sonuna kadar bastiriniz. Deterjan gözünün daha kolay temizlenebilmesi için, yumuçatici
bölmesinin üst kismi da yerinden çikartilabilir. Deterjan gözünün iç hacminde de zamanla deterjan kabuk baglayabilir: bu bölümleri, eski bir diç firçasindan
faydalanarak temizleyiniz. Deterjan gözünü yerine yerleçtiriniz.
P0879 P0878 P0038 3. Su boçaltma filtresi Su boçaltma filtresinin içlevi, yikanmak üzere çamaçir makinesine konmuç eçyalardan artakalan iplikleri ve küçük
nesneleri tutmaktadir. Filtrenin düzenli araliklarla temizlenmesi gerekir. Ufak kapagi açiniz. P0861 P0860 Filtrenin altina bir kap koyarak, filtreyi çevirerek
çikartiniz. Akar su altinda temizleyiniz ve sikiçtirarak tekrar yerleçtiriniz. P0859 P0040 90 4. Su giriç filtresi Temizlenmesi Makineye su dolmasinin çok fazla
zaman aldigini fark edecek olursaniz, su giriç filtresinin tikanip tikanmadigini kontrol etmeniz gerekir. Su giriç muslugunu kapatiniz. Su giriç hortumunu
musluktan çözerek ufak filtreyi çikartiniz.
Filtreyi ufak bir firça ile temizleyip tekrar yerine takiniz. Su giriç hortumunu yerine baglayiniz. P0041 5. Acil durumda su boçaltilmasi Makine su boçaltmiyor
ise (pompa bloke olmuç, filtre tikanmiç veya su boçaltma hortumu engelli), makinedeki suyu boçaltmak için açagidaki gibi hareket ediniz: · elektrik fiçini
prizden çikartiniz · su musluklarini kapatiniz · suyun sogumasini bekleyiniz (60°C veya daha yüksek isinin öngörüldügü bir program çevrilmekte oldugu
takdirde) · uygun kapasitede bir kap aliniz (yaklaçik 15-20 litre), zemin üzerine koyunuz, içerisine su boçaltma hortumunun ucunu yerleçtiriniz ve makinedeki
bütün suyun boçaltilmasini bekleyiniz · arizanin giderilmesini saglayiniz ve makineyi tekrar yerine yerleçtiriniz. Su boçaltma borusu tikanmiç oldugunda veya
su boçaltma borusuna ulaçilamadigi takdirde, açagida belirtildigi gibi hareket ediniz: · filtre altina, kenarlari dik ve uygun hacimde bir kap koyunuz ·
makineden tüm suyu boçaltmak için yeterli olacak çekilde filtreyi saat aksi istikametinde çevirerek sökünüz.
Daha sonra yukarida belirtildigi gibi içlemlere devam ediniz. 6. Donma Tehlikesine karçi önlemler Makine, isinin 0° C altina düçebilecegi bir yere kuruldugu
takdirde, açagida belirtildigi gibi hareket ediniz: · Su muslugunu kapatiniz ve su giriç hortumunu musluktan çözünüz.
Kullanım kılavuzunuz
AEG-ELECTROLUX EW1255W
http://tr.yourpdfguides.com/dref/635839
· Atik su ve su giriç hortumlarinin uçlarini yere koydugunuz bir legen içine yerleçtiriniz. · Boçaltma programini seçiniz ve program seçici "Stop" konumuna
gelene kadar çaliçtiriniz.
· Fiçi prizden çekiniz. · Hortumlari takiniz. Bu içlemler sayesinde makine içerisinde kalmiç olan su atilmiç olacak ve böylelikle buz oluçmasi ve bagimli olarak
ilgili parçalarin kirilmalari engellenecektir. Makineyi yeniden çaliçtirdiginizda, ortam isisinin 0° C'den fazla oldugunu kontrol ediniz. 91 TRK,E Arizalarin
giderilmesi Ariza halinde, açagida listelenen talimatlari izleyerekten sorunu kendi baçiniza gidermeye çaliçabilirsiniz. Ariza · Makine çaliçmaya baçlamiyor:
Mümkün neden · Fiç prize takilmamiç. · Tesis sigortasi arizali. · Dolum kapagi iyi kapatilmamiç. · Çaliçtirma/durdurma dügmesine basilmamiç. · Program
seçicisi düzgün yerleçtirilmemiç.
· Makine su almiyor: · Musluk kapali. · Su giriç hortumu bükülmüç veya sikiçmiç. · Su giriç hortumlarinin ufak filtreleri tikanmiç. · Dolum kapagi iyi
kapatilmamiç. · Makineye su dolar dolmaz boçaliyor: · Makine suyu boçaltmiyor ve/veya sikma yapmiyor: · Yerde su var: · Su boçaltma hortumunun ucu,
makineye göre çok alçakta. · Su boçaltma hortumu. · Filtre veya su boçaltma hortumu tikali. · Kazanda su ile biten bir program seçildi. · Çamaçir yükü,
makine içerisinde iyi dagitilmamiç. · Fazla deterjan konulmuç.
· Çok fazla köpük çikartan, uygun olmayan bir deterjan kullanilmiç. · Su giriç hortumunun bileziklerinden bir tanesinde kaçik var. · Su boçaltma hortumu,
temizlikten sonra iyi sikiçtirilmamiç. · Makine titreçim yapiyor veya gürültülü çaliçiyor: · Nakliye için uygulanan tüm emniyet düzenleri çikartilmamiç. ·
Ayaklar ayarlanmamiç.
· Sepet içerisinde az çamaçir var. · Makine duvara veya yakinindaki möblelere dayaniyor. · Dolum kapagi açilmiyor: · Sikma geç baçliyor veya sikma
yapilmiyor: · Program çevrimi halen devam ediyor. · Dolum kapagi halen açiliç konumuna gelmedi. · Sikma evresinde açiri titreçimi önleyen "dengesizligi
önleme emniyeti" devreye girdi ve dengeliligi garanti eder.
Sikma evresinin baçlangicinda çamaçirlar sepet içerisinde eçit çekilde dagitilmamiç iseler, makine durumu fark ettiginden, sepetin bazi rotasyonlari
vasitasiyle çamaçirlari homojen bir çekilde yeniden dagitmayi dener. Sadece çamaçirlar eçit çekilde dagitildiktan sonra sikma evresi gerçekleçtirilir.
Takriben halen 10 dakika sonra çamaçirlar halen top halinde ise makine sikmayi gerçekleçtirmez. @@@@@@@@· Zor lekeler yikamadan önce
muameleden geçirilmemiç. · Dogru isi seçilmemiç. · Açiri miktarda çamaçir yüklenmiç. · Tamburda su görülmüyor: · Tatmin etmeyen yikama sonuçlari:
Giysileri firçalayiniz veya çitileyiniz, gerekirse bunlari tekrar yikayiniz. · Modern deterjanlar durulamadan sonra dahi köpük birakabilirler ancak bu, yikama
kalitesini etkilemez. · Su muslugu açik degil. · Su boçaltma filtresi tikanmiç.
· Kurutma süresi seçilmemiç. · Dogru sektörde uygun kurutma süresi seçilmemiç. · Çamaçir yükü açiri fazla. @@.......
... Ser. Mod.
.....
..... Prod. No. ...
........ P0042 Ser. No.
@@@@@@Iççilik ve üretim hatalarina karçi cihazin 1 (BIR) YIL SÜRE ILE GARANTI EDILMIÇTIR. Bunun diçinda herhangi bir durum altinda hak ve
tazminat talep edilmez. Arizalarin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile degiçtirilecek parçalarin saptanmasi tamamen firmamiza
aittir. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapildigi, mamül üzerindeki orijinal seri numarasi kaldirildigi veya tahrip edildigi taktirde bu belge hükümden düçer.
SATICI FIRMANIN: ÜNVANI ADRESI TEL-TELEFAKS FATURA NO.
TESLIM TARIHI ve YERI : : : : : IMZA KAÇE : YETKILI SERVIS : IMZA KAÇE : GD 3 GD 2 GD 1 1. Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren baçlar
ve (1) bir yildir. 2. Malin bütün parçalari dahil olmak üzere tamami firmamizin garantisi kapsamindadir. 3.
Malin garanti süresi içerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla bir aydir. Bu süre, malin
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda sirasiyla malin saticisi, bayii, acentasi, temsilciligi, ithalatçisi veya imalatçisindan birisine
teslim edildigi tarihten itibaren baçlar. 4. Malin garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iççilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde,
iççilik masrafi, degiçtirilen parça bedeli yada baçka herhangi bir ad altinda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir. 5. Malin; * * * Teslim
tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydiyla bir yil içerisinde, ayni arizayi ikiden fazla tekrarlamasi veya farkli arizalarin dörtten fazla
ortaya çikmasi sonucu, maldan yararlanamamanin süreklilik kazanmasi, Tamiri için geçen azami sürenin açilmasi Servis istasyonunun, mevcut olmamasi
halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentasi, temsilciligi, ithalatçisi veya imalatçisindan birisinin düzenleyecegi raporla arizanin tamirinin mümkün
bulunmadiginin belirlenmesi durumlarinda, ücretsiz olarak degiçtirme içlemi yapilacaktir. 6. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri
kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami diçindadir. 7.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çikabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Müdürlügü'ne
baçvurulabilir.
Kullanım kılavuzunuz
AEG-ELECTROLUX EW1255W
http://tr.yourpdfguides.com/dref/635839
GENEL MÜDÜR Henrik Lundberg Imza - Kaçe ELECTROLUX Dayanikli Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ç. Tarlabaçi Bulvari No: 35 80080
TAKSIM / ISTANBUL Tel: 0.212.293 10 20 (Pbx) ÜCRETSIZ TÜKETICI Fax: 0.212.251 60 94 DANIÇMA SERVISI: 0800211 6032 Bu Garanti Belgesinin
kullanilmasina 4077 sayili kanun ile bu kanuna dayanilarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayili teblig uyarinca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi,
Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Müdürlügü Tarafindan izin verilmiçtir.
Sanayi ve Ticaret Bakanligi Garanti Belgesi Belge Numarasi : 1552 Belge Onay Tarihi : 12/08/1996 GARANTI BELGESI CIHAZA AIT BILGILER CINSI :
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
... MODEL : ..
..........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
...... SERI NO : ....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.... Ê ANINDA YETKILI SERVIS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. MONTAJ CIHAZA AIT BILGILER CINSI : .....
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.... MÜÇTERININ ADI,SOYADI : ......
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..... ADRESI : .....
..........
.....
.....
..........
..........
.....
. ....
..........
..........
.....
.....
..........
......... .
.....
.....
..........
..........
.....
.....
..........
.. TEL NO : ........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
... MODEL : .......
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
.. SERI NO : ........
..........
.....
.....
..........
..........
.....
.....
. MONTAJ TARIHI.........
..........
.....
.....
..........
..........
: RAPOR NO : .....
.....
..........
..........
.....
.....
...... .
Kullanım kılavuzunuz
AEG-ELECTROLUX EW1255W
http://tr.yourpdfguides.com/dref/635839
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download