Gümrük Kabahat Fiillerini Affeder mi

advertisement
Hasan AKDOĞAN
Yeminli Gümrük Müşaviri
Paylaş
[email protected]
17 Nisan 2014
Diğer Yazıları
GÜMRÜK KABAHAT FİİLLERİNİ AFFEDER Mİ?
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kabahat fiilleri bu kanundan çıkartılınca ortalık karıştı. Aradan bir
yılı aşkın bir süre geçmesine karşın bu karışıklık hala sürüyor. Çıkarılmadan önceki fillere nasıl bir uygulama
yapılacak sorusu hala net olarak karşılık bulmuş değil.
Zaten suç nedir-kabahat nedir-nerede başlar-nerede biter-cezaların eşitliliği var mıdır? Soruları gümrük ve
dış ticaret dünyasını meşgul ediyordu. Bir de bu karışıklık eklenince ortalık toz duman oldu.
Keza; bir yıl önce Gümrük Kanununa alınan kabahatler konusunda yapılan uygulamalar doğru mudur? Sorusu
da hala net cevap bulmuş değildir.
Dolayısıyla, dış ticaretle iştigal eden şirketler kabahat fiilleri ile ilgili olarak yargı yollarlını kullanmayı tercih
eder hale gelmiş bulunuyorlar.
Konuyu Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Haldun Yağan Gümrük Dünyası Dergisinde yer alan makalesindeki
görüşleri de dikkate almak gerekiyor.
Şöyle deniyor; “…Mevcut Gümrük Kanunu, AB uyum çalışmalarının bir sonucu ve ulusal taahhütlerimizin bir
gereği olarak gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ile AB düzenlemelerine paralel bir yaklaşımı içeriyor.
Kanunun en sorunlu bölümleri esasen AB Gümrük Kodunda yer almayan ülkemize özgü hükümleridir. ‘Yüksek
gerilim hattı’ olarak adlandırılan gümrük kabahatleri gerçekten de yükümlüler açısından oldukça riskli
durumlar yaratmaktadır. Ayrıca müteselsilen sorumluluk, iştirak hali, aynı zamanda gümrük müşavirleri ile
ilgili düzenlemeler ve uygulamalar da dikkate alındığında hattın daha da gerildiğini söylemek çokta yanlış
olmayacaktır.”
Bunca yıllık deneyimim gösteriyor ki; Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda bu kadar sık
değişiklik yapmak, sistemi çelişkilerle doldurmuş bulunuyor. Bir de genel hukuk kurallarını dikkate alırsak
hangi durumda mükellef lehine olan uygulamalar yapılacağı konusunda idarenin bir uyarı yapması gerekiyor.
Örneğin, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan çıkarılan filler “Af” olarak değerlendirilmeli midir? Gümrük
Kanununa bir yıl önce konulan hükümler “Geriye Doğru” tatbik edilebilir mi? sorularını idarenin acilen
cevaplaması gerekiyor.
Bu yazımda, dış ticaret şirketlerine ve Gümrük Müşavirlerine önemli ipuçları sunuyorum. Umarım, ilgililer
konu üzerinde daha çok çalışır. Sonuçta hukuk herkese lazımdır.
.:form: iz.450.12
Yararlı olması dileği ile.
Hasan AKDOĞAN
(*)
Bu yazıda yer verilen görüşler yazarın kişisel görüşü olup kurumsal görüşümüzle bağdaşmayabilir. Bu görüşe dayanılarak yapılacak işlemler
sonucunda yaşanacak olumsuzluklardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
İz Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. I İz Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Kat:4 D:13 35210 Konak İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
Download