(Syllabus) PSL 431 Afet ve Travma Psikolojisi 2016–2017 Bahar

advertisement
Ders İçeriği (Syllabus)
PSL 431 Afet ve Travma Psikolojisi
2016–2017 Bahar
Perşembe 09.00–11.50
B10.ZK.03
Doç. Dr. Sedat IŞIKLI
[email protected]
Arş. Gör. Emrah Keser
[email protected]
Dersin içeriği ve amacı: Bu ders, üçüncü sınıf zorunlu dersleri olan PSL302 Kişilik Kuramları-I,
PSL303 Kişilik Kuramları-II, PSL304 Psikopatoloji-I ve PSL305 Psikopatoloji-II derslerini
başarıyla geçmiş olan 4. sınıf öğrencilerine açıktır (Bknz. http://akts.hacettepe.edu.tr/ ).
Üç kredilik ve seçmeli statüde olan bu dersin genel amacı afetlerin insan psikolojisi üzerindeki
etkilerini ve afet sonrası psikososyal müdahale programlarının esaslarını incelemektir.
Kaynak:
Dersin sorumlusu tarafından hazırlanacak okuma materyali ve ders notu.
Powerpoint yansıları: Derste kullanılan yansılar ders bitiminde kâğıt çıktı olarak öğrencilere
iletilecektir.
Dersin Değerlendirmesi:
Gereklilik
%
Ara Sınav
40
Final Sınavı
60
Tarih
27 Nisan 2017
25 Mayıs 2017
Ders Kapsamı (beklenmedik durumlara bağlı olarak değişiklik olabilir)
Şubat’17
16
Dersin Tanıtılması
23
Afet (tanım, sınıflandırma, aşamaları ve psikososyal etkileri)
Mart’17
02
Afet ve travma; travmatik yaşam olaylarının doğası ve travma sonrası stres belirtileri
09
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Klinik Görünüm
16
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Etiyolojisi
23
Ara Sınav Haftası-Ders yok30
Psikososyal bağlam; afet sonrası psikososyal müdahale programı
Nisan’17
06
Afet ve travma sonrası psikolojik değerlendirme
13
Afet, çocuklar ve ergenler
20
Kayıp ve yas
27
Ara Sınav
Mayıs’17
04
Travmanın dalga etkisi, dolaylı maruz kalanlar ve yardım çalışanları
11
Travma sonrası büyüme (gelişme)
18
Yerinden edilmenin ruhsal etkileri
25
Final Sınavı
Download