PAZAR GÜNÜ

advertisement
PAZAR GÜNÜ
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 4 Temmuz 2010 Sohbeti,
Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Aziz Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Adil Allah. Allah Allah.
Allah Allah. Allah Allah. Sultan Allah. Ve diyelim, Audhu billahi min ash-shaitani r-rajim. Bismillahi rRahmani r-Rahim. Meded ya Sahib el-İmdad, ya Sultan ül-Evliya, ya man Huwa bi yadihi tasarruf-ul
mutlaq 'ala hadhihi dunya. Anta jaana ilayk. (Sana sığınırız). Seni özleriz, sana koşarız. Her yanlış kişiden
ve varlığını şeytani amaçlar için kullananlardan sana sığınırız. Bu dünyanın idarecisine koşarız.
Merhaban. Ve diyelim, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Athil alaina
barakatuhum. Ya Ricalullah. Allah. Allah. Nefsani arzu ve istekleri uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Şeytanın
hilelerinden olan herşeyi uzak tutmaya çalışıyoruz. Onları defetmeye çalışıyoruz. Bunun için şunu
söylemeye emrolunduk; "audhu bIllahi min ash-shatani r-rajim". "audhu bIllahi min ash-shatani r-rajim"
söylemeden kimse kendini şeytanın ve nefsin saldırılarından koruyamaz.
Allah bizlere ve Onu kabul edip, Ona en yüksek edebi, tazimi, saygıyı göstermeye gayret eden kullarına
gökyüzünün ilahi muhafazasını nasip etsin, bahşetsin. En yüksek nasıldır? Ne kadar söylersen söyle,
Yaradan'ın Büyüklüğü ve İzzeti yanında az gelir, az gelir. Hiç bir şeydir. Her zaman hiç olacaktır. Olamaz!
Olamaz! Çünkü Yüce Allah Kendini yücelemeyi ve ona tazim etmeyi bize şeref olsun diye nasip ediyor. Biz
Yüce Allah'a tazim ve şeref veremeyiz.
SubhanAllah. Sultansın, ya Allah. Varlıkta olan herşey (Allah'ı) tazime/ tesbihe koşmaktadır. Huu. Biz
hiçiz. Biz hiçiz. Ve Yüce Allah bizlere öylesine gizli bir kuvvet bahşediyor ki, o kuvvetle bizler bakıp,
birşeyleri anlayabiliriz. Ve bu Onun İlahi Varlığı, Zatı için değildir. Hayır. Biz o seviyedeyiz ki bütün
yaradılmış mahlukat, sadece İlahi Yaradan'ın emriyledir.
Allah onları Zatını bilmeleri ve Ona tazim etmeleri için yarattı çünkü, O sonsuz rahmet deryalarından
yarattığı mahlukata vermeyi sever. Misal olarak, O okyanusları yarattı ve içinde de sayısız mahlukat
halketti, herşeyin kendi yaradılış gayesi vardır. Astaidhu billah. Rabbina ma khalaqta hadha batila.(Hiç bir
şeyi amaçsız/ maksatsız yaratmadı). SubhanAllah. "Batıl" - anlamsız demek, hikmetsiz, lüzumsuz demek.
Haşa! Yüce Allah.
Ayet-i Kerime: "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan" (23:115) (Bizim, sizi boş bir amaç uğruna
yarattığımızı mı sanmıştınız?) Alemlerin Rabbi bunu söylüyorsa... Yüce Allah yarattığı her mahlukattan,
onlara bahşetmiş olduğu şerefi, muhafaza etmelerini ister. O şerefle, o şerefli izzetle; Bütün mahlukat
kendi hal ve yaradılışlarına göre (Allah'a) tazimlerini yapabildikleri kadar veriyorlar; Her varlık için, başka
bir tesbih çeşidi var.
www.saltanat.org
Page 1
Ey izleyicilerimiz, bugün şeytanların günü olmuştur. Nedir o? Açın gözlerinizi! Bugün pazar. Pazar.
İnsanlar eğlenmeye koşuyorlar çünkü pazardır. Yeme, içme ve nefisleri ne isterse onu yapmak. Bugün
Pazar. Pazar. Adı güzel - Pazar(Sunday) güneş parlıyor demek. Bugün özgürdürler. Siz şerefli insanlar gibi
mi özgür olmak istersiniz, özgürlük istersiniz, yoksa araba çeken eşekler, katırlar, atlar gibi mi özgür
olmak istersiniz?
Sahipleri dizginleri, üstlerindeki herşeyi çıkarır ve onları bayıra salar, istediklerini yapsınlar diye. Bu en
büyük ayıptır size ki Pazarları, şeytanın yolunda serbest olmaya bırakıyorsunuz, kendinizi şeytanın
emrine bırakıyorsunuz. Ve şeytan size bir sürü, acaip işler yaptırıyor. Şeytan, "Pazar günleri hariç ben hiç
mutlu olmayacağım." diyor. "Çünkü insanlar, bineklerini atlarını, herşeyi yapabilsinler diye bırakıyorlar,
arabacının yaptığı gibi." Arabacı, hana ulaştığı zaman atlarını serbest bırakıyor ve "istediğinizi yapın!"
diyor. Ayıplar olsun insanlığa, yüzlerce, binlerce kere ayıplar olsun!
Ey selefi alimler, neden Seyyidina Muhammed, sallAllahu aleyhi ve sellem, ümmetine onun ne
söylediğini söylemiyorsunuz? "Man tashabbaha bi-qawmin fa Huwa minhum". (kim hangi kavme
benzerse onlardandır) Ve biz burada şunu söylüyoruz; insanlar hayvanların seviyesini istiyorlar, taklid
ediyorlar. İnsanlara neden söylemiyorsunuz? Arapçada "atila" derler, Tatil.(Holiday) Avrupalılar,
Müslüman olmayanlar bunu kullanıyor. Çünkü onlar nefislerine ve nefsani arzularına mutlak serbestlik
veriyorlar.
Ahırlarına konmuş hayvanlar gibi. Sahipleri bu hayvanların üzerilerindekileri çıkarıyor (gem, eğer) ve
"artık özgürsün", diyor. Ve onlar bir hayvanın yapacağı gibi koşuyor, davranıyorlar. Ancak insanlık için
şeref değildir, hayvanlar gibi olması, veya hayvan seviyesine düşmesi. Pazar günü olduysa ne var yani?
Bugünün diğerlerinden farkı nedir? Diyorlar ki, "Pazar, bu bizim özgürlük veya serbest günümüzdür.
Nefsaniyetimizin yapmamızı istediği her şeyi yapabiliriz."
Ey Hristiyan Dünyası, siz zannediyor musunuz ki, İsa Nebi Pazar gününü sizin eğlendiğiniz gibi mi
geçiriyordu? Bu sizin ayıbınızdır, ve tabi ki Müslümanlar, İslam olmayan dünyayı takip ettiğiniz için
kendinizden utanmalısınız, nefislerinizi, bineklerinizi ne isterlerse yapmaya bıraktığınız için. Bu özgürlüğü
size kim vermiştir?
Ey selefi alimler, neden ağzınızı açıp da bu insanlara bir şey söylemiyorsunuz; İslam dünyasına; Pazar
gününü siz niye kutlarsınız, niye tatil yaparsınız? Bu (Hristiyanların) kutsal günüdür. Bu onlaradır. İslam'ın
dışındakilerin kutsal günüdür. Neden İslam dünyasına bunun haram olduğunu söylemiyorsunuz? "Alharamu bayyinun wa-l halalu bayyin" (Haram bellidir ve helal da bellidir.) Bu Peygamber Efendimizin
emridir ve beyanıdır. Neden söylemiyorsunuz?
www.saltanat.org
Page 2
Nereden çıkarıyorsunuz ki - As-salatu as-salam alayka ya Rasul Allah, demek haramdır ancak Pazar
gününü tatil yapan İslam dünyasına hiç bir şey söylemiyorsunuz? Neden bunun haram olduğunu
söylemiyorsunuz? Utanmıyor musunuz Selefi Salih alimler olduğunuzu iddia etmeye? İlminizin ne kıymeti
vardır? Ve Yüce Allah emrediyor: "Wa amr bi l-ma'ruf wa nha 'an al-munkar.(31:17)
Diyor: "amr bi-l ma'ruf wa nha 'an al- munkar(iyiliği emret, kötülükten vazgeç) Alemlerin Rabbinin
mukaddes emridir. Neden bunu yapmıyorsunuz? Öldüğünüz zaman, bir kobra gibi gelecek, kobra gelecek
Kobra yılanı gelecek ve boynunuza dolanıp tam yüzünüzün önüne gelip sizi korkutacak, korktuğunuzda o
kobra yılanı boğazınıza yapışacak, ağzınız açılıp diliniz dışarı çıkınca, o kobra onu ısıracak. Böyle bir cezayı
bu dünyadayken de görebilirsiniz. İşte kabirde vücudunuz bunlara maruz kalacak.
Ne zaman ki sizi kabire koyacaklar, pek çok yılanlar ve akrepler ve zehirli örümcekler size hücum
edecekler. İnanmalısınız, İslam devletleri üzerindeki bütün şeytansı uygulamaları/emirleri durdurmaya
çalışmalısınız. Başka milletleri bırak! Fakat sizler her yerdeki İslami toplumlardan sorumlusunuz. Ve
zakkir - onlara söylemeye ve hatırlatmaya. Eğer yapamıyorsanız, Pazar günü onların eğlence günüdür.
Ey insanlar, Müslüman olarak şerefinizi muhafaza ediniz. İnanmayan kafirler ki istedikleri herşeyi
yapmakta kendilerini tam özgür hissedenler gibi olmaya çalışmayın; Yeme, içme, dans etme, oyunlar.
Niye söylemiyorsunuz? Ve sizin Müslüman hanımlarınız her hafta modaya göre giyinip vücutlarını
gösteriyorlar; onların vücutlarını erkeklere göstermeleri haramdır. Neden her haftasonu böyle şeyleri
açıp söylemiyorsunuz? Allah (soracaktır). Yüce Allah size soracaktır. Sorgulayacaktır sizi.
Sizler karılarınızın, kızlarınızın ve hanım arkadaşlarınızın emirlerini takip edip, tutuyorsunuz. Hiç bir şey
söylemiyorsunuz. Ama iddia ediyorsunuz ki; "Bizler selefi alimleriz". Sizin gibi Selefi Alim mi olur?! Nasıl
bir haberle bunu söylersiniz ki? Ve bu kişiyi nasıl suçlarsınız, biz yüzde yüz doğruyu söylüyoruz. Kimse
buna karşı gelemez. Vahabiler de karşı gelemez. Neden helalı haram, haramı helal yaparsınız? Allah size
soracaktır ve size ceza verecektir.
Birinci derecede mesul olan sizlersiniz. Başınızdaki yöneticilerden korkmayın, fakat korkunuz
yukardakine/manevi kişilere olsun, kafanıza bir şeyler dokunmasın. İşte böylece, Arab ülkelerinde, yaz
sezonundan sonra insanlar Avrupa'ya doktorlara koşuyorlar, sağlıkları için check-up yaptırmaya.
Şikayetlerinizi söyleyecek (manevi) bir kimseye koşmuyorsunuz. Neden? Neden?
Neden konuşmuyorsunuz? Konuşun ve yöneticilerden korkmayın, çünkü yöneticiler onlarla birlikte
olmalılar, sadece Cennetlerin Sahibinden korkun; O, onlara (ceza) gönderebilir, çünkü onlar insanlara
mani olmuyorlar, haramdan onları korumuyorlar, ailelerini, çocuklarını ve okulları. İslami eğitimi geri
getirmelisiniz. Batılı ülkelerden gelen herşeyi kaldırıp atmalısınız.
www.saltanat.org
Page 3
Peygamberlerin yolunu tutmalısınız. Ve Batılı ülkelerin silahlarıyla korunmaya ihtiyacınız yoktur. Hayır.
Yüce Allah sizi onların silahlarının korumasına bırakacak değildir. Yüce Allah, Huwa, O Mutakabbil'dir,
Garantör'dür, çok doğru bir söz, Yüce Allah! Yüce Allah'ın Garantör olduğuna inanmıyor musunuz,
Müslümanlar için Mutlak Garantör olduğuna? Neden bir yer bulmak için koşuşturup, hızla uçuyorsunuz
ve hızla bombalayıp geri dönüyorsunuz... Batılıların silahlarına güvenmeyiniz.
WAllahu yasimuka. Yüce Allah diyor ki, en sevgili kuluna, Habib'ine diyor; wAllahu yasimuka (5:67). "Ey
Benim Habibim, inanmayanlar birşey yapacak diye endişelenme". Hayır, hayır! Endişelenme! WAllahu
yasimuka.(5:67) (Allah seni koruyacaktır) Seni Yaratan! Allah sizi koruyor. İlahi koruma altındasınız. Hiç
bir silah size zarar veremez, sizi yakıp, yıkamaz. Sizin üzerinizdeki korumayı delip geçemez. Hiç bir silah
korumayı geçip de size dokunamaz. wAllahu yasimuka min-an nas.(5:67) Üzülme!
Ey İslam Dünyası özünüze geri dönün! Eğer Kıyamet Gününe kadar dünyadaki şerefinizi korumak
isterseniz, Peygamber Efendimizin yoluna geri dönün. Son Peygamber. Gelin! Teknolojiyi bırakın!
Teknoloji asla sizin hayatınızı tatlılaştırmaz. Bırakın onu, Ey Arab Kralları, Ey Arab başbakanları, liderler,
Ey şeyhler, siz bilmelisiniz, inanmalısınız ki Yüce Allah'ın garantisi en iyisidir, değiştirilemez ve aşılıp size
ulaşılamaz. Hayır! Fakat inanmıyorsunuz!
Fakat Selefi Alimler olduğunuzu söylüyorsunuz, veya Müslümanız diyorsunuz, çünkü Cuma namazı
kılıyoruz, diyorsunuz. Evet Cumayı kılabilisiniz. İslam işaretidir, ama sadece bu yeterli değildir. Secde
yaptığınız Rabbinizin sizin Koruyucunuz olduğuna inanmalı ve güvenmelisiniz. Size hiç bir şey dokunamaz
o zaman, dünyada ve ahirette. Hiç birşey size zarar veremez! Ama düşünmüyorsunuz!
"Tafakkuru sa'a khayrun min 'ibaadati saba'ina sana". (Bir saat tefekkür 70 yıl ibadetten daha
hayırlıdır). Bu da Peygamberimizin Hadis-i Şerifidir. Kimse düşünmeye çalışmıyor. İslam Dünyasına
Allah'ın Garantörlüğünü bilip, buna inanması yeterlidir, Yüce Allah Müslümanların garantörü. Onun
Mülkü, İzzet deryaları sınırsızdır. Size bir koruma verir, bir kişiyi isterse size garantör kılar. Eğer isterse,
Yüce Allah diyor, "Bir karıncayı dahi...
Qala Subhan wa Ta'ala: "Qalat namlatun ya ayyuha n-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum
Sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'arun" (27:18) Karınca hakkındaki ayeti anlar mısınız? Karınca.
Bir karınca. Bir karıncayı Yüce Allah garantör kılıyor, Karıncalar vadisine. Allahu Akbar. Nasıl
inananlarsınız ki?! Fakir ve zayıf bir kula kızıyorsunuz! Fakir ve zayıf bir kula kızıyorsunuz!
Her gün bana sövüyorlar! Bu gezegende garantör kimdir, bu fakiri kılıyorsa (görevlendiriyorsa), ki ben
doksana ulaşıyorum, Elhamdulillah. Karıncayı görevlendirdiği gibi; ve karınca, Karınca Vadisindeki
karıncaların hepsine ulaşıp onları uyarıyor/ikaz ediyor. Ey insanlar zannetmeyiniz ki, Ayet-i Kerime
mübarek ayet, Allah Kelamı, Yüce Allah insanlara hikaye söylüyor. (Hikayedeki) Hikmetleri söylemelisiniz.
www.saltanat.org
Page 4
Küçük bir karınca. Ve Yüce Kur'an, Süleyman Peygamber'in işittiğini ve gülümsediğini, söylüyor.
Gülümsüyor. Ey Müminler, Yüce Kur'an'a inanın ve kendilerine bir ilim bahşedilmiş olan kullara sorun,
bütün insanlığın ve mahlukatın iyiliği için, bu dünyada ve ahirette faydalanmak için. Allah beni affetsin ve
selefi salihleri de İslam'ın Krallarını ve liderleri de affetsin!
Biz sadece ikaz ediciyiz, başka hiç bir şey değil. Zayıf bir kul fakat şimdi, Alemlerin Rabbi, zayıf bir kulu,
belki de dünyadaki en zayıf kulu size ulaştırıyor, sizin akıllarınıza ulaştırıyor, sizin anlayışınıza, idrakinize
ki kendinize dikkat edesiniz, Alemlerin Rabbinin verdiği şerefinizi dikkat edip koruyasınız! Allah bizi
affeylesin! Ey Müminler, Ey insanlar! Allah beni affetsin, sizi de affetsin! En çok şeref verdiğinin
hürmetine, Seyyidina Muhammad, sallAllahu aleyhi ve sellem. Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=11670&name=2010-07-04_en_Sunday_SN.mp4
www.saltanat.org
Page 5
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards