sorular - KMÜ Akademik Enerji

advertisement
SORULAR
1.
DN50 standardına sahip 1 vanadan alınan termal görüntüler ekte verilmiştir. Bu
vananın yalıtılması sonucu yıllık 250 TL tasarruf edilebiliyorsa bu vananın yalıtılması
için kullanılan malzemenin ısıl iletkenlik katsayısını hesaplayınız.
2.
Yalıtımsız vana yüzeyi bilgilerini kullanarak izolasyonun 10 mm, 25 mm ve 50 mm
kalınlıklarında ve ısıl iletkenlik değeri 0,01 W/mK, 0,05 W/mK ve 0,001 W/mK olan üç
ayrı yalıtım malzemesi kullanılması durumunda 1 yılda elde edilecek tasarruf
tutarlarını ayrı ayrı hesaplayarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Yalıtım öncesi ve yalıtım sonrası vanalardaki ısı kaybı hesaplamalarında kullanılan eşitlikler
ve gerek duyulan diğer tüm bilgiler aşağıda verilmiştir.
ısıl iletkenlik değeri
İzolasyon kalınlığı
Tasarruf Miktarı
Tasarruf Miktarı
W/mK
mm
(W)
TL
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05
0,05
0,001
0,001
0,001
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm

Hesaplamalarda, kullanılan yakıtın alt ısıl değeri 8364,6 Kcal/Sm3 ve yakıtın birim
maliyeti 1,05 TL/Sm3 alınacaktır.

(Yalıtım sonrası dış çap değeri, d2 = d1 + yalıtım kalınlığı

Hesaplamalarda “Mat yüzeyli metaller için hava hızının 0 m/s” olduğu durum seçilmiş
olacağını dikkate alınız).
ve yüzeysel ısı transfer katsayısı 8,0 (W/mK) olarak alınmıştır.

Yukarıdaki eşitlikler belirtilen çapa sahip 1 m uzunluğundaki silindir boru için
geçerlidir. Bir vanadan olan ısı kaybı hesaplanacaksa aynı çapta ve yüzey
sıcaklığında 2,5 m uzunluğunda yalıtımsız borudan olan ısı kaybına eş değer olduğu
kabul edilmelidir.

Hesaplamalarda kullanılan boru dış çapı (d1) değerleri her bir vana çapı için aşağıdaki
dönüşüm tablosunda yer alan karşılıkları dikkate alınarak hesaba katılmalıdır.

İncelenen ekipmanın bu şartlarda yıl boyunca tam kapasite olarak 365 gün 24 saat
esasına göre kesintisiz olarak çalıştığı varsayılarak hesaplamalarınızı yapınız.

Hesaplamalarda, dış ortam sıcaklığı (Ta= 22 oC) ölçüm yapılan zaman aralığında
vananın bulunduğu ortamın sıcaklığıdır. olarak alınmıştır.

Hesaplamalarda, yüzey sıcaklığı (Ts) olarak yalıtımlı ve yalıtımsız durumda vanadan
alınan termal görüntülerde yer alan ortalama sıcaklık değerleri kullanılmalıdır.
Download