GM 210 - AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

advertisement
GÜZ 2012 – 08.11.2013
GM 333 – ISI TRANSFERİ
SORU SETİ 1
(3, 4, ve 5 nolu sorular için son teslim tarihi 15.11.2013)
1. Yüksekliği 0.8 m, genişliği 1.5 m ve kalınlığı 8 mm olan bir pencere camının ısıl
iletkenlik katsayısı 0.78 W/m.°C’dir. Oda sıcaklığının 20°C ve dış ortam sıcaklığının
-10°C olduğu bir günde yatışkın durumda meydana gelen ısı kaybını ve camın iç yüzey
sıcaklığını bulunuz. Camın iç ve dış yüzeylerindeki ısı transfer katsayıları sırası ile h1 = 10
W/m2.°C ve h2 = 40 W/m2.°C’dir.
2. Yüksekliği 0.8 m ve genişliği 1.5 m olan bir çift-cam, birbirinden 10 mm kalınlıktaki
durgun hava ile ayrılmış 4 mm kalınlığa sahip iki camdan oluşmaktadır. Oda sıcaklığının
20°C ve dış ortam sıcaklığının -10°C olduğu bir günde yatışkın durumda meydana gelen
ısı kaybını ve camın iç yüzey sıcaklığını bulunuz. Camın iç ve dış yüzeylerindeki ısı
transfer katsayıları sırası ile h1 = 10 W/m2.°C ve h2 = 40 W/m2.°C’dir.
3. 120°C’deki sıcak su, ısıl iletkenlik katsayısı 15 W/m.°C, iç çapı 3.8 cm ve duvar kalınlığı
0.2 cm olan paslanmaz çelik boru içerisinde akmaktadır. Bu boru yalıtıldıktan sonra
yalıtım malzemesinin dış yüzey sıcaklığının 40°C’ yi geçmemesi gerekiyor. Ortam
sıcaklığı 25°C, borunun iç ve dış yüzeylerindeki ısı transfer katsayıları sırası ile h1 = 1000
W/m2.°C ve h2 = 10 W/m2.°C ise gerekli yalıtım kalınlığını hesaplayınız. (Yalıtım
malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı 0.038 W/m.°C’dir.)
4. 10 cm kalınlığa ve çok geniş bir yüzey alanına sahip bir plakanın (k = 5 W/m.°C)
kenarları oldukça iyi bir şekilde yalıtılmıştır. Plakanın bir yüzeyi 100 °C olup, diğer
yüzeyi ise konveksiyonel olarak 20 °C deki bir akışkan ile soğutulmaktadır. Isı üretiminin
olmadığı, yatışkın durum koşullarında plakanın orta noktasındaki sıcaklık 80 °C olduğuna
göre plakanın akışkan ile soğutulan yüzeyindeki ısı transfer katsayısını hesaplayınız.
5. Düz bir duvar, ısıl iletkenlik katsayısı 1.8 W/ m.°C ve kalınlığı 2.5 cm olan bir yalıtım
malzemesi ile kaplanıyor. Ortam sıcaklığı 38°C ve duvar ile yalıtım malzemesi arasındaki
arayüzey sıcaklığı 320°C ise yalıtım malzemesinin hava ile temas eden yüzeyinin
sıcaklığının 40°C’ yi geçmemesi için bu yüzeyde ısı transfer katsayısı en az ne olmalıdır?
6. Oda sıcaklığının 20 °C, dış ortam sıcaklığının -10 °C olduğu bir durumda 20 cm
kalınlıktaki duvardan meydana gelen ısı kaybını %90 azaltmak için yapılması gereken
yalıtımın kalınlığı ne olmalıdır?
Duvarın ısıl iletkenlik katsayısı = 1.2 W/m.K
Yalıtım malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı = 0.034 W/m.K
İç yüzeydeki ısı transfer katsayısı = 5 W/m².K
Dış yüzeydeki ısı transfer katsayısı = 15 W/m².K
7. Kenar uzunluğu L ve başlangıç sıcaklığı Ti olan kare
şeklindeki iki boyutlu bir cismin kenarları, t > 0 için
yandaki koşullara maruz kalmaktadır. Buna göre, bu
problem için başlangıç ve sınır koşullarını yazınız.
Download