DKG2016 Yapabilirim 06.indd

advertisement
DÜNYA
KANSER
GÜNÜ2016
YAPABİLİRİM
İşe Dönebilirim
4 ŞUBAT 2016
#WeCanICan
#WorldCancerDay
WWW.DUNYAKANSERGUNU.ORG
YAPABİLİRİM — İşe Dönebilirim
Kanser tedavisi sonrası bir çok kişi
için tekrar işe dönmenin zorlukları
olabilmesine rağmen yumuşak bir geri
dönüş sağlamak hem kişisel hem pratik
açıdan önemli bir faktör olabilir. Bir iş
normalleşmeyi, rutini, istikrarı, sosyal
iletişimi ve geliri yeniden düzenleyebilir .
Çoğu zaman kanserle yaşayan insanlar işe
başarılı bir geri dönüşün desteklenmesi
için işverenlerinin gösterecekleri
anlayışa ihtiyaç duyarlar. İşverenlerle
aşamalı işe geri dönüş veya görev ya
da fonksiyon değişiklikleri gibi konular
hakkında konuşmak ayarlama yapmak
için hastalara yardımcı olabilir. Kanserden
etkilenen insanların işe döndüklerinde
hastalıkları ile karşılaştıkları zorluklara
uyum sağlamalarına yardım etmek isteyen
bir çalışma ortamı bulacaklarını bilmeleri
1 Macmillan Cancer Support. Work and Cancer.
http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/
Livingwithandaftercancer/Workandcancer/
Workandcancer.aspx
onları cesaretlendirebilir. Aynı zamanda
bu, işe dönmek isteyen kanserli hastaların
haklarını anlamaları için önemlidir. Birçok
ülkede işverenlerin kanserli hastalar
için onların diğer çalışanlar için bir
dezavantaj olmadığını göstermek ve işte
makul ayarlamalar yapmak için yasal
yükümlülükleri vardır .
Doğru destek ile kanserle
yaşayan insanlar başarılı
bir şekilde işlerine
dönebilirler.
2 McCabe Centre for Law & Cancer, Cancer Council
Victoria. (2013). Making the law work better for people a
fected by cancer. Melbourne: McCabe Centre for Law &
Cancer.
Download