DKG2016 Yapabilirim 05.indd

advertisement
DÜNYA
KANSER
GÜNÜ2016
YAPABİLİRİM
Sevebilirim, Sevilebilirim
4 ŞUBAT 2016
#WeCanICan
#WorldCancerDay
WWW.DUNYAKANSERGUNU.ORG
YAPABİLİRİM — Sevebilirim,
Sevilebilirim
Kanser ve tedavisi çiftler arasında iletişim,
samimiyet, cinsellik gibi konularda
gerginlikler yaratabilir.
Kanser farklı bir yolla hastanın hayatında
olan herkese dokunur. Özellikle eşler
anksiyete, hayal kırıklığı ve öfke duygularını
yaşayabilir ve etkilenebilirler. Ayrıca
birinci dereceden ilgilenen kişiler olarak
sorumlulukları ve rollerindeki değişikliklere
uyum sağlayabilirler ve ilişki üzerindeki
baskıyı kaldırabilirler1,2,3. Kanserle yaşayan
insanlar ve onların eşleri için kanserle başa
çıkmada en zor koşullarda bile çiftlerin
bu zorlu dönemde birbirlerine destek için
yapabileceği şeyler vardır4. Örneğin iletişim
kanallarını açık tutmak, nüks korkusu ve
mali kaygılar gibi zor konular ve duygular
hakkında konuşmaya zaman ayırmak
duygusal etkilerle başa çıkmaya yardımcı
olabilir. Bazı çiftler bir danışman veya benzer
durumda olan diğerleri ile konuşmaktan
yararlanabilir.
Birçokları için kanser tanısının en uzun
ömürlü ve en yıkıcı sonuçlarından biri cinsel
sağlık ve mutluluğa olan etkisidir5. Hem
erkek hem de kadınlar kanser tedavisi
sonrası cinsel fonksiyonlarında değişiklikler
yaşayabilir6. Örneğin, erkekler prostat
kanseri için bazı cerrahi operasyonlar veya
radyoterapi sonucu sinir hasarından doğan
cinselliğe yönelik fiziksel değişiklikler
yaşayabilir. Değişiklikler ağrı, yorgunluk,
sıkıntıya ve negatif duygusal tepkilere
sebep olabilen ve cinsel olarak kendini
beğenmeme duygularına yol açabilen
kilo alımı gibi tedaviden kaynaklı yan
etkilerden olabilir. Sağlık çalışanları ve
kanser destek hizmetlerinden bilgi ve
yardım sağlamak kanser hastalarının
cinsel fonksiyon değişikliklerini ayarlamaya
ve çiftlere ilişkilerini ve cinselliği tekrar
değerlendirmelerine yardımcı olabilir.
Kanserle yaşayan insanların
kansere meydan okumak için
tedavi ile birlikte insanlarla
beraber olması, onlarla
yakın ve güzel bir ilişkiyi
sürdürmeleri etkili bir
yöntemdir.
1 Macmillan Cancer Support. Relationships – You and
your Partner. http://www.macmillan.org.uk/informationandsupport/coping/relationships/you-and-your-partner
4 Livestrong. Communicating with your partner. http://
www.livestrong.org/we-can-help/preparing-yourself/
communicating-with-your-partner/
2 Girgis A, Lambert S, Johnson C, et al. (2013). Physical,
Psychosocial, Relationship, and Economic Burden
of Caring for People With Cancer: A Review. J Oncol
Practice, 9, 197-202
5 Ussher JM, Perz J & Gilbert, E. (2012). Changes to sexual
well-being and intimacy after breast cancer. Cancer
nursing, 35, 456-65
3 NBCF. Ending the silence for men whose partners
have breast cancer. http://www.nbcf.org.au/Research/
Research-Achievements/Partners-and-BreastCancerReport.aspx
6 Perz J, Ussher JM, Gilbert et al (2014). Feeling well and
talking about sex. BMC Cancer 14:228.
Download