basın bülteni

advertisement
BASIN BÜLTENİ
Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight
tarafından yapılan Reklam Çalışanları Memnuniyeti ve Beklentileri araştırması tamamlandı.
Araştırmada reklam sektörü çalışanların meslek seçimlerini nasıl yaptıkları ve çalıştıkları işten
memnun olup olmadıkları, çalıştıkları şirket/kurumdaki mevcut durumlarını ve bağlı oldukları
yöneticileri nasıl değerlendirdikleri, 2012 yılını hem kendilerinin hem de şirketlerinin ekonomik
durumu açısından nasıl gördükleri soruldu.
Araştırmanın Künyesi:
Araştırmaya Ankara, İstanbul ve İzmir’den, 18 yaş üzeri, %50’si kadın ve %50’si erkek olmak üzere
toplam 130 reklam sektörü çalışanı katıldı.
Araştırma Online Anket tekniği ile 23-25 Ocak 2012 tarihlerinde arasında gerçekleştirildi.
Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar...
Araştırmaya katılan reklam sektörü çalışanlarının %64’ü reklamcılık eğitimi almamışlar. Çalışanların
sadece %36’sı eğitimini aldıkları konuda çalışmaktadır.
Reklamcılar işlerini severek yapıyorlar...
Reklam sektöründe çalışanların %74’ü şu anki mesleklerini isteyerek seçtiklerini ifade ederken,
%82’si işlerini severek yaptıklarını belirtmişlerdir. Buna karşılık şu an çalıştığı işini sevmeyenlerin
oranı sadece %18’dir.
Reklamcılar kendilerini güvende hissediyorlar...
Araştırmaya katılan reklamcıların %74’ü kendilerini çalıştıkları sektörde ve işyerlerinde güvende
hissettiklerini ifade etmişlerdir..
Reklam sektöründeki erkeklerin gelecek endişesi daha yüksek...
Araştırmaya katılan reklam çalışanları %63 oranında mesleki olarak gelecek endişesi taşıyorlar.
Ancak cinsiyet bazında baktığımızda gelecekten mesleki olarak endişe duyan erkeklerin oranı %73
iken, bu oran kadınlarda %55’dir.
Genç reklamcılar işlerinden memnun...
Araştırmaya katılanların %62’lik bir kesimi iş yerinde çalışmalarının karşılığını alamadıklarını
belirtiriyorlar.
2012 beklentileri olumlu yönde...
Araştırmaya katılanlar 2012 yılında şirketlerinin finansal olarak daha iyi bir yıl geçireceklerini
düşünüyorlar. Beklentileri iyimser olanların oranı %70. Reklam sektöründe çalışan kadınların %72’si
2012’nin şirketleri açısından iyi geçeceğini düşünüyorlar. Erkeklerin beklentisi biraz daha düşük:
%67.
Reklam çalışanlarının %55’lik kesimi 2012 yılının kişisel olarak daha iyi geçeceğini düşünüyorlar. Bu
durum tüm yaş gruplarında hemen hemen aynı oranda görüldü.
İş değiştirmenin en yoğun olduğu dönem 25-34 yaş (%57). Erkek çalışanlardan işlerini değiştirmeyi
düşünenlerin oranı %58’ken bu oran kadınlarda %45.
Yöneticiler sınıfı geçti...
Araştırmaya katılan reklam çalışanlardan bağlı oldukları yöneticileri değerlendirmeleri istendi.
Yöneticilerinin yetkin olduğunu düşünenlerin oranı %55 ve bu oran tüm yaş gruplarında ve kadın
erkek çalışanlara göre de bir değişim göstermiyor.
Reklamcılar arasında bağlı oldukları yöneticilerden kısıtlama gördüklerini söyleyenlerin oranı %45.
DORinsight hakkında...
Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, DORinsight, Türkiye'nin en büyük
paneline sahip ilk online pazar araştırma şirketidir. Online araştırmalar alanında uzmanlaşan
DORinsight, dünyanın en büyük online araştırma gruplarıyla işbirliği yaparak yurtiçi ve
yurtdışı online araştırma projelerine çözüm üretiyor. Kaliteli hizmet anlayışı ve güçlü
kadrosuyla iş çevrelerine aksiyona yönelik stratejik öneriler sunuyor. DORinsight, müşteri
ilişkilerindeki samimi yaklaşımını, en son teknolojiyle geliştirilen yaratıcı çözümleriyle hizmet
kalitesine yansıtıyor. Yaptığı online araştırmalarla daha hızlı, kaliteli ve verimli sonuçlar
alınmasını sağlıyor. Müşterilerinin karar verme sürecini hızlandırıyor ve rakiplerinin bir adım
önüne taşıyor. Yaptığı araştırmalarda, ESOMAR ile TÜAD’ın kalite standartlarına ve etik
kurallara uyuyor, bilimsel yöntemleri kullanıyor.
Download