REHBERLĠK SERVĠSĠ

advertisement
ÇOCUK EĞĠTĠMĠNDE BABANIN ROLÜ
* Bir ailede ,baba yapıtaşlarından biridir.
* Bu yapı taşının tek görevi çalışmak ve evin
ihtiyaçlarını temin etmek değildir.
* Aile üyelerinin babadan gelecek manevi
desteğe ihtiyaçları var.
* “ben çalışıyorum, onlar için yetmez mi
denmemelidir”
* Evet çocuğun maddi ihtiyaçları önemlidir.
Ve babanın aile üyeleri için çalışması ciddi
fedakarlıktır.
* Ancak çocuklarının manevi ihtiyaçlarını ve
kendisine duyulan ihtiyacı önemsemeyen
Babalar, çocuklarının dünyasında birtakım
boşluklar oluşturur.
* Bu sebeple babalar Ġş yoğunluklarını bahane etmeksizin çocuklarına zaman ayırmalıdır.
* Günde ayrılacak 10 dakikalık bir zaman
dilimi babalar için bir kayıp olmazken, çocuklar için ciddi fayda sağlar.
* Mesela akşamları yapılacak 5 dakikalık
bir sohbet, okul hayatıyla ilgilenme, Zaman
zaman telefon görüşmeleri yapma, Zaman
zaman Ev dışında baba-çocuk olarak özel
paylaşımlar sağlama (maça gitme, yemeğe
çıkma, yürüyüş yapma, akraba ziyaretine
gitme v.s) gibi yaklaşımlar çocuk için çok
anlamlıdır. Kişisel ve duygusal gelişimi için
önemlidir.
DAYAK ATMANIN OLUMSUZ SONUÇLARI
* ÇOCUK –EBEVEYN ARASINDAKİ SEVGİYİ
ZEDELER.
* ÇOCUK KENDİSİNE DAYAK ATILDIĞI ESNADA
KENDİSİNİ EBEVYNİNE KARŞI SAVUNAMAZ.
* BU DA ÇOCUĞUN ÖZGÜVENİNİ ZEDELER.
* ÇOCUKTA ÇEGİNGEN,PASİF VE ÜRKEK BİR
KİŞİLİK YAPISI OLUŞABİLİR.
* ÇOCUK EBEVEYNİNİ MODELLER.,KENDİSİNE
KIZILDIĞI İÇİN DAYAK YİYEN ÇOCUK, EN UFAK
BİR TARTIŞMADA KERDEŞİNE VEYA ÇEVRESİNDEKİ DİĞER İNSANLARA FİZİKSEL ŞİİDET UYGULAR.
* SALDIRGANLIĞIN TEMELİNDEKİ SEBEPLERDEN BİRİ DE ÇOCUKLUKTA YAŞANAN FİZİKSEL
ŞİDDETTİR.
* BÜTÜN BU ZARARLARI ÖĞRENDİKTEN SONRA
ARTIK DAYAK LGUSUNA BİR HAT ÇEKEBİLİRSİNİZ.
* UNUTMAYIN Kİ; DAYAK ATMADAN DA BAŞARIYA ULAŞABİLİRSİNİZ.
REHBERLĠK SERVĠSĠ
AĠLE BÜLTENĠ –1-
AŞIRI KORUMACI
ANNE-BABA TUTUMU
ANAOKULUNUN
ÖNEMİ
*Dört-altı yaş arası
çocuğun bağımsızlık
duygusu kazanması
DİSİPLİN ETMEDE
DİKKAT EDİLECEKLER
* Çocuk disipline edilirken sert ve rencide edici bir
üslup kullanmamalıdır.
* Çocuğun eleştirilmesi, başkaları ile kıyaslanması,
ona hakaret edilmesi, etkili bir disiplin anlayışı değildir.
* Çocuklarının bütün
açısından çok önemli-
sorumluluklarının anne-
dir.
* Disiplin için evvela sevgi iletişimi ve karşılıklı güven gerekir.
* Anne-babaya aşırı
* Her şeye rağmen sevildiğini ve kendisine güvenildiğini bilen çocuğun, doğruları kabul etmesi ve yanlışları reddetmesi daha mümkündür.
babalarınca yerine getirildiği yanlış bir tutumdur.
bağımlı olan çocuklarda anaokulu çok faydalı
olmaktadır.
Bu Tutumla Yetişen Çocuklar
*Çocuğun aile dışındaki dünyayı tanıması, okul
* Anne-babalarına bağımlı bir kişilik gelişti-
korkusunu yenmesi, ve sosyalleşmesi için anao-
rirler.
kuluna gönderilmesi gerekir.
*Sorumluluk almazlar
* Çocuk anaokulunda oyun ve arkadaş ihtiyacını
* Kendi başlarına hareket etmede ve karar
almakta zorlanan bireyler olurlar.
* Kendilerine güvenmezler,
karşılar,paylaşmayı,işbirliğini ve kurallara göre
hareket etmeyi öğrenir.
* Her çocuğun zevkine hitap edecek bol oyuncak, El becerilerini geliştirecek renkli hamur ça-
* Okul korkusu yaşar,
lışmaları, eğlenceli spor, Müzik ve resim dersleri
* Sınıf ortamına alışamazlar,
ile çocukların kişisel ve sosyal yönü geliştirilir.
* Arkadaş edinemezler,
* Bütün bunlar bir program dahilinde ve kurallar
* Yeteneklerinden şüphe ederler.
çerçevesinde yapılır.
* Baskı ve cezaya dayanmayan ,özendirici bir
disiplin uygulanarak çocuklar tertip –düzene ve
* Çocuğu disipline etmek isteyen ebeveyn, öncelikle
çocuğa bu konuda etkili model olmalıdır.
* Bazı davranışların cezası kendi içindedir. Örneğin:
yemek yemeyen çocuk aç kalır.açlık,yemek yememeye denk bir cezadır. Bu durumda çocuğa abur
cubur vermemek yeterli bir yaptırımdır. Ebeveynin
yemek yemeyen çocuğa bağırması veya değişik cezalar vermesi anlamsızdır.
* Çocuğu disipline edebilmenin en güzel yöntemi;
ebeveyninin müdahalesi olmaksızın çocuğun kendi
davranışının sonucuna katlanmasıdır.
* Çocukta gözlemlenen olumsuz davranışlardan
ziyade ,olumlu davranışlarına yoğunlaşmalı ve bu
olumlu davranışları pekiştirilmelidir.Mesela;yalan
söyleyen bir çocuk gözlemlenmeli ve dürüst olduğu
en ufak bir durumda bile onure edilmelidir. Diğer
olumlu davranışlar karşısında da duyulan memnuniyet dile getirilmelidir.
* Çocuğa oluşturulan birebir sohbet ortamlarında
seviyesine göre bazı hikayeler anlatılarak doğrular
öğretilmeli, hatalar yerilmelidir.
* Çocuğa enerjisini boşaltacağı zeminler oluşturulmalıdır. Yeterince deşarj olan çocuk, ortamını çok
daha çabuk düzenler.
temizliğe alıştırılır.
Okul Rehberlik Servisi
Download