Botun bu süreç adı geçen kişinin cezaevi yönetimi ve infaz

advertisement
TBMM
B:H8
21.6 .2006
O: 8
Botun bu süreç adı geçen kişinin cezaevi yönetimi ve infaz
savcılığınca da özel olarak korunduğu anlamına gelmez mi?
(2) Cezaevi yönetiminin, baştan sona yanlış olan bu 2 ismin
kullamlmasma göz yumması bundan böyle de yasa dışı ve vahim olaylann meydana
gelmesine zemin hazırlamaz mı?
Adı geçenin farklı birisiyle yer değiştirmesi ve devamında da yasa dışı
olayların meydana gelmesi ve bu sürecin devam etmekte olan yargılamanın
selametini ve adil yargılamayı etkilemesi ve yeni eylemlerin doğması kaçınılmaz
olduğundan; Cezaevi yönetimi ve İnfaz Savcılığı hakkında gerekli idari ve adli
sureci hemen başlatacak mısınız?
(3) İl Jandarma Komutanlığının Mustafa Demir adıyla görev verdiği bu
kişinin aynı isimde kayınbiraderinin bulunduğu, aralarında 20 yaş civarında farkın
olduğu göz önüne alındığında; şu anda tutuklu olan Mustafa Muhammed'in
biyolojik kimliğinin tespiti (DNA amaçlı) ve bu kimliğin Suriye nüfusuna kayıtlı
1. derece akrabasıyla karşılaştırması yapılacak mıdır?
Yukarıda anlatımı yapılan bu süreç, "YENİ VE BİLİNMEYEN
YEŞİLLERİN" kolluk güçleri içinde yuvalandığı ve değişik gerekçelerler muhafaza
edildiği ve sonuçta da yasa dışı bir yapılanmaya göz yumulduğu anlamına gelmez
mi?
(4) İl Jandarma Komutanlığında görevli istihbarat elemanı Uz.Çvş.Vakıf
Ertürk'ün kullandığı ve Hayriye Çalışkan adma kayıtlı olan 0538467 68 02 nolu
telefondan Mustafa Demir ile muhtelif görüşmeler yaptığı; 1999 ve 2005
yıllarındaki olaylann hükümlüsü ve asli faili dan Orhan Aslan'ın halen
yakalanamadığı ve adı geçenin Mustafa Muhammed ile yakın mesai içinde olduğu
ve tüm bulguların bunu doğruladığı göz önüne alındığında;
yukarıda sözü edilen illegal yapılanmayı açıklığa kavuşturacak ve sona
erdirecek;
İdari ve adli süreci başlatacak mısınız?
Bu bulgulara rağmen inceleme ve soruşturma sürecinin başlatılmaması;
keyfilik, sorumsuzluk ve görevi kötüye kullanma anlamına gelmez mi?
-588-
Download