speedol bor yağı süt emülsiyon kesme sıvı speedol bor

advertisement
SPEEDOL BOR YAĞI SÜT
EMÜLSİYON KESME SIVI
DOKÜMAN NO
GB-30
YAYIN TARİHİ
25.04.2014
REVİZYON NO
0
REVİZYON TAR.
-
SPEEDOL BOR YAĞI SÜT EMÜLSİYON KESME SIVI
TEHLİKELERİ
-Malzeme gözleri ve deriyi tahriş eder.
ÖNLEMLER
-Malzeme serin, kuru ve iyi havalandırılan bir aland; sıkıca kapatılmış kapta
muhafaza edilmelidir.
-Malzeme ısıdan korunarak ve direkt olarak günei ışığına maruz kalmamaıdır.
-Malzeme ile uzun süreli veya tekrarlanan temastan kaçının.
-Çevreye yayılmasını engelleyin.
-Göze ve cilde temasından sakının, iş sonunda ve aralarda ellerinizi yıkayın.
-Malzeme ile ıslanmış elbiselerinizi değiştirin.
-Çalışma esnasında yemek, sigara ve içecek kullanmayın.
-İş sahasında yemek ve içecek bulundurmayın.
-Kanalizasyona boşaltmayın.
Güvenlik Ekipmanları
Göz/Yüz
Cilt
Solunum Yolları
Yangında
Dökülmede
Yan spirelleri olan koruyucu gözlük
Geçirmezlik özelliği olan eldiven ve bot, koruyucı giysi.
-------
TEHLİKE ANINDA UYULACAK HUSULAR
Yangın ekibi çağırılır.
Köpük Söndürücü, Karbondioksit Söndürücü,
Söndürme Tozu, Su kullanılmaz.
Su ve Kanalizasyon sistemine karışmamalıdır.
YARALANMALARDA
Alo:112
Göze Temas
Cilde Temas
Solunma
Yutma
Gözler bol su ile 15 dk. Boyunca yıkanmalıdır. Tahriş
geçmiyorsa doktora başvurulmalıdır.
Kirlenen giysi çıkartılarak, deri bol su ve sabun ile
yıkanmalıdır.
Hasta açık havaya çıkarılmalıdır.
Ağız bol su ile çalkalanarak doktor müdahalesine
başvurulmalıdır. Hasta kusturulmaya çalışılmamalıdır.
Download