katı kostik soda / sodyum hidroksit katı kostik soda / sodyum hidroksit

advertisement
KATI KOSTİK SODA /
SODYUM HİDROKSİT
DOKÜMAN NO
GB-42
YAYIN TARİHİ
25.04.2014
REVİZYON NO
0
REVİZYON TAR.
-
KATI KOSTİK SODA / SODYUM HİDROKSİT
TEHLİKELERİ
-Malzeme ciddi deri yanıklarına ve gözde zarara yol açmaktadır.
-Solunum sisteminde tahrişe neden olabilir.
ÖNLEMLER
-Malzeme sıkı kapatılmışorjinal kontenırı içerisinde depolanmalıdır.
-Malzeme iyi havalandırılmış, kuru alanlarda muhafaza edilir.
-Göze ve cilde temasından sakının, iş sonunda ve aralarda ellerinizi yıkayın.
-Malzeme ile ıslanmış elbiselerinizi değiştirin.
-Çalışma esnasında yemek, sigara ve içecek kullanmayın.
-İş sahasında yemek ve içecek bulundurmayın.
-Kanalizasyona boşaltmayın.
Güvenlik Ekipmanları
Göz/Yüz
Cilt
Solunum Yolları
Yangında
Dökülmede
Kimyasallara karşı dirençli gözlük
PVC eldiven, Neopren eldiven, Doğal Kauçuk eldiven,
Bütil kauçuk eldiven.
P2 filtre ( toz limitinden yüksek ise)
TEHLİKE ANINDA UYULACAK HUSULAR
Yangın ekibi çağırılır.
Çevre için uygun yangın söndürme yöntemi kullanılır.
Su ve Kanalizasyon sistemine karışmamalıdır.
YARALANMALARDA
Alo:112
Göze Temas
Cilde Temas
Soluma
Yutma
Göz kapaklarının altlarıda dahil olmaz üzere en az 15 dakika
bol su ile yıkanır, derhal doktor çağırılır.
Tahriş edici olmadığından herhangi bir yardıma gerek
yoktur.
Temiz havaya çıkarılır, derhal doktor çağırılır.
Ağız suyla çalkalanır. Hasta kusturulmaz, derehal hasteneye
götürülür.
Download