nitrik asit nitrik asit

advertisement
NİTRİK ASİT
DOKÜMAN NO
GB-125
YAYIN TARİHİ
25.04.2014
REVİZYON NO
0
REVİZYON TAR.
-
NİTRİK ASİT
TEHLİKELERİ
-Malzeme koroziftir. Vucutta ağır yanıklara sebep olabilir.
-Göze teması sonucunda ciddi zararlar yaratabilir.
-Cilde sıçraması ciltte ağır yanıklara neden olabilir.
-Yutma durumunda ani tahriş yapar ve mide-bağırsak bölgesinde tahribata neden
olabilir.
-Solunması durumunda dumanları solunum sistemini tahriş ederek,şiddetli
öksürük,yutma ve solunum güçlüğüne sebep olabilir.
ÖNLEMLER
-Malzeme asite dayanıklı zeminler ve iyi drenajlı; soğuk,kuru,iyi havalandırılmış
yerde saklanlamıdır.
-Malzeme iyi kapatılmış paslanmaz çelik kaplarda, sıcaktan, sudan ve direk güneş
ışıgından koruyun.
-Malzemeyi güçlü bazlardan, indirgen materyaller ve yanıcı maddelerden uzak
tutun.
-Göze ve cilde temasından sakının, iş sonunda ve aralarda ellerinizi yıkayın.
-Malzeme ile ıslanmış elbiselerinizi değiştirin. Malzeme solunmamalıdır.
-Çalışma esnasında yemek, sigara ve içecek kullanmayın.
Güvenlik Ekipmanları
Göz/Yüz
Koruma gözlüğü ve yüzü koruyucu siperlik
Cilt
Koruyucu giysiler: Lastik bot, PVC eldiven, PVC giysi
Solunum Yolları
---
Yangında
Dökülmede
TEHLİKE ANINDA UYULACAK HUSULAR
Yangın ekibi çağırılır. Köpük söndürücü, su söndürücü ve
kuru toz söndürücü kullanılarak söndürülmelidir. Yangına
maruz kalan kapları sogutmak için soğuk su spreyi
kullanılmaıdır.
Su ve Kanalizasyon sistemine karışmamalıdır.
YARALANMALARDA
Alo:112
Göze Temas
Cilde Temas
Solunma
Yutma
Bol su ile göz kapağı tamamen açılarak yıkayın. Gerekliyse
göz uzmanı çağırılır.
Kirlenen giysi çıkartılarak, cilt bol su ile en az 15 dakika
yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.
Hastayı açık havaya çıkarın. Doktor çağırılır.
Yuttuktan hemen sonra bol su ve süt içirilip doktor çağırılır.
Download