İleri Düzey UFRS Finansal Enstrümanlar

advertisement
Business School
İLERİ DÜZEY ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
Finansal Enstrümanlar
KİMLER KATILMALI ?
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Bankacılık
Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama
yapan ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe girecek Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”) uyarınca muhasebe ve raporlama yapacak işletmelerin, finansal enstrümanlar ile ilgili UFRS/TFRS
konusunda halihazırda temel bir bilgiye sahip ve/veya daha önce UFRS/TFRS eğitimlerine katılan ve bu
konularda ileri düzey bir eğitime ihtiyaç duyan Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Bütçe Raporlama
Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürleri ve bu bölümlerin çalışanları ile bu konular hakkında ileri
düzey bir bilgiye ihtiyaç duyan diğer yöneticiler ve profesyoneller (*Ayrıca; daha önce “Temel Düzey UFRS
Finansal Araçlar” eğitimimize katılmış olanların bilgilerini güncellemeleri ve pekiştirmeleri adına bu eğitime
katılmalarını önemle tavsiye ediyoruz).
NEDEN KATILMALI ?
İşletmelerin hemen hemen tümü operasyonlarında finansal enstrümanlarla önemli ölçüde işlemler
gerçekleştiriyor. İşletmelerin operasyonlarını ve yatırımlarını finanse etmek için elde ettikleri borçlar,
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları değerlendirdikleri banka mevduatları, tahvil ve bonolar gibi araçlar,
türev enstrümanlar, verilen/alınan krediler, ticari alacak ve ticari borçlar dahil birçok enstrüman
UFRS/TFRS’nin “finansal enstrüman” tanımına girmekte. UFRS/TFRS’de finansal enstrümanlara ilişkin
standartların sürekli olarak değiştirildiği, yenilendiği, düzenlendiği bir ortamda bu enstrümanların
muhasebeleştirilme, sınıflandırılma ve açıklanma ilkelerini doğru olarak uygulamak gittikçe artan derecede
uzmanlık gerektiren bir alan olma eğiliminde. İleri düzey olarak hazırlanan bu eğitimde, finansal
enstrümanların muhasebeleştirilmesinde ve raporlanmasında sıklıkla görülen hatalar üzerinde durulacak, bu
hataların nedenleri anlatılarak doğru uygulamalar örneklerle anlatılacak, finansal enstrümanların
raporlanması ve muhasebeleştirilmesinde yaygın olarak görülen problem ve sıkıntılar belirtilerek bunların
önüne geçilmesine ilişkin yöntemler (finansal riskten korunma muhasebesi gibi) katılımcılarla birlikte
interaktif bir ortamda ele alınacaktır.
EĞİTİMDE ELE ALINCAK BAZI KONU BAŞLIKLARI
UMS 39
Finansal araç tanımı
Finansal araçların bilançoya alınması
Finansal araçların bilanço dışı bırakılması
Finansal araçların sınıflandırılması ve yeniden sınıflandırılması
Finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçüm yöntemleri
Finansal araçlarda değer düşüklüğü
Türev ve Saklı türev finansal araçlar
Finansal riskten korunma muhasebesi (Hedge Accounting)
UMS 32
Finansal yükümlülük – öz kaynağa dayalı finansal araç ayrımı
Bileşik finansal araçlar
Finansal araçların netleştirilmesi
www.pwc-okul.com
Download