KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
Din Bilimleri Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
DİB-211
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
АЗ. МУХАММАД ЖАНА ОКУУСУ, АЗ. HZ. MUHAMMED VE ÖĞRETİLERİ /
ИСА ЖАНА ОКУУСУ
HZ. İSA VE ÖĞRETİLERİ
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
3
2+0
2
2
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Zorunlu
Koordinatörü
Doç.Dr. Muhittin DÜZENLİ
Ders Veren
Doç.Dr. Muhittin DÜZENLİ
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
-
Derslik
503
Dersin Amacı
Bu ders, İslam dininin ikinci temel kaynağı konumunda olan hadis ilmine dair klasik kaynakları
tanımayı ve onları düzgün/doğru bir şekilde okuyabilme yeteneğini geliştirir. Öğrenciler, bu derste,
Hadis Edebiyatı ve bu edebiyata ait türler hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, İFAV, İstanbul,2004
Kitap
2 Ebû Zehv, Hadis ve Hadisçiler, trc. Selman Başaran, M. Ali Sönmez, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007. Kitap
3 Buhari, el-Câmiu’s-Sahîh, Çağrı Yayınları İstanbul, 1998.
Kitap
4 Ebû Dâvud, es-Sünen, Çağrı Yayınları İstanbul, 1998
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Yıl sonunda öğrenciler; Hadis alanına ilişkin temel kaynakları tanır ve bu temel kaynaklardan yararlanma yollarını
öğrenir. Hadisleri okuma, anlama ve değerlendirebilme yeteneği elde eder.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Hadisin Dindeki Yeri, Klasik Hadis Kaynakları
2. Hafta
Hadis Edebiyatının Oluşumu, Hadis Kaynaklarının Türleri
3. Hafta
Hadis Tahrici
4. Hafta
Buhâri, hayatı ve eserleri
5. Hafta
Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümden Hadis Okuma
6. Hafta
Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümden Hadis Okuma
7. Hafta
Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümden Hadis Okuma
8. Hafta
ARA SINAV
9. Hafta
Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümden Hadis Okuma
10. Hafta
Ebû Dâvud es-Sicistânî, Hayatı ve eserleri
11. Hafta
Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinden Hadis Okuma
12. Hafta
Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinden Hadis Okuma
13. Hafta
Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinden Hadis Okuma
14. Hafta
Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinden Hadis Okuma
15. Hafta
Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinden Hadis Okuma
16. Hafta
Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinden Hadis Okuma
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
1
40
40
Final
1
60
60
Download