bilgilendirme toplantıları iş akış şeması

advertisement
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Performans Kriteri
ETKİNLİK
Performans Göstergesi
F.N
1
Konu ve Konuşmacı
Belirleme
1
Toplantı Yerinin
Seçimi
2
Tarih Belirleme
GERÇEKLEŞEN PLAN
Faaliyetler
Kronik
hastalıklarla
ilgili
(Diyabet,Hipertansiyon,Kanser
vb.)anne ve çocuk sağlığı gibi
konulardan yılda 5 adet ve obezite
ile ilgili 3 adet toplantı için konular
ve konuşmacı doktorlar belirlenir.
Karar verilen yer tahsisi için
görüşmeler yapılır.Tarih konusunda
uygunluk araştırılır.Belirlenen tarihte
yer uygun değilse tarihte değişiklik
yapılır.
2
Referans Doküman
%85
VATANDAŞ
MEMNUNİYETİ
Ölçüm
Periyotu
Kayıt
YILDA 1
ANKETİSTATİSTİK
Sorumlular
5216
Büyükşehir Dönemsel Faaliyet Raporu
Belediyesi Kanunu,20102014 Stratejik plan
Birim amiri ve görevli
personel
5216 Büyükşehir
Belediyesi Kanunu,20102014 Stratejik plan
Dönemsel Faaliyet Raporu
Birim amiri ve görevli
personel
5216 Büyükşehir
Belediyesi Kanunu,20102014 Stratejik plan
Dönemsel Faaliyet Raporu
Birim amiri ve görevli
personel
5216 Büyükşehir
Belediyesi Kanunu,20102014 Stratejik plan
Dönemsel Faaliyet Raporu
Birim amiri ve görevli
personel
Konu ile ilgili ilan,afiş ve bilboard
reklamları yapılarak şenliğin halka
duyurulması sağlanır.
3
Yer Tahsisi
Toplantı belirlenen yer ve zamanda
gerçekleştirilir.
Basın ve
Tasarım Ofisi İle
Görüşme
Halka toplantı
duyurusunun yapılması
Performans Hedefi
3
4
Toplantı gerçekleştirme
4
19.01.İA.06/R.00/1.1
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ
Download