Yusuf ÖZTÜRK

advertisement
MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL BİLGİ FORMU
Adı Soyadı
Yusuf ÖZTÜRK
Görevi
E- Posta
Telefon No
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
En Son Bitirdiği Okul
Fakülte
Bölüm
Bitirme Yılı
Akademik Kariyeri
Akademik Kariyer Konuları
Daha Önce Çalıştığı Kuruluşlar
Bildiği Yabancı Dil
Dil Belgesi/Derecesi/Tarihi
Halen Çalıştığı Konu Disiplini/Alt
Disiplini
Lider / Lokasyon Lideri Olarak
Yürüttüğü Projeler
Ziraat Yüksek Mühendisi
[email protected]
Kadınhanı
10.05.1977
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA
2012
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
FİTOPATOLOJİ-VİROLOJİ
HADİM İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
İNGİLİZCE
47,5 / 47,5
BİTKİ KORUMA
Isparta İli Kiraz Üretim Alanlarında Görülen Önemli Virüslerin Serolojik,
Moleküler Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi
Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı Bazı Bölgelerde
Bulunan ‘Candidatus Phytoplasma mali’ ve ‘Ca. P. pyri’ İzolatlarının Moleküler
Karakterizasyonu
Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Toprak Sağlığının Arttırılması İçin Modern
Tekniklerin Geliştirilmesi
Ülkemizde Bazı Candidatus Phytoplasma Prunorum İzolatlarının Moleküler
Karekterizasyonu ve 16SrX grubundan Ca. P. Mali, Ca. P. Piyri ve Ca. P. Prunorum
izolatlarının virülenslik düzeylerinin Belirlenmesi
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Doğal İnokulum Koşullarında Yaprak Delen (Stigmina
carpophila) Hastalığına Karşı Hassasiyetlerinin Belirlenmesi
Doğal İnokulum Şartlarında Elma Karaleke Hastalığına Karşı Bazı Fungusitlerin
Etkinliklerinin Belirlenmesi
Yardımcı Araştırmacı Olarak
Yürüttüğü Projeler
Çatı Proje: Elma Çeşit Geliştirme Projesi -- Alt Proje-2: Karalekeye Dayanıklı
Kaliteli Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi
Çatı Proje: Göller Bölgesinde Modern Bağcılığın Geliştirilmesi Üzerine
Araştırmalar -- Alt Proje 3: Göller Bölgesi Koşullarında Red Globe Üzüm Çeşidi için
Uygun Terbiye Sisteminin Belirlenmesi
Elma Virüs Hastalıklarının Granny Smith Elma Çeşitinde Verime ve Kaliteye Olan
Etkisi
Çatı Proje : Erik Anaç Islahı -- Alt Proje : Seleksiyon Yolu ile Klonal Erik
Anaçlarının Geliştirilmesi
Isparta İlinde Yağ Gülünde Gül Pası Hastalığı (Phragmidium spp.)’na Karşı Tahmin
ve Erken Uyarı Modelinin Modifikasyonu
Çatı Proje: Yerel Sebze Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası
Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi -- Alt Proje: Göller Bölgesinde Yerel Kavun
Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Seleksiyon Yoluyla
Islahıı
Bazı Yerli Elma Çeşit ve Tiplerinde Genetik Çeşitliliğin Morfolojik ve Moleküler
Markörler ile Belirlenmesi
Çatı Proje: Göller Yöresinde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi -Alt Proje : Göller Yöresinde Bazı Şeftali Anaç-Çeşit Kombinasyonlarının
Belirlenmesi
Çatı Proje: Göller Bölgesi Ilıman İklim Meyveleri Yetiştirme Tekniği Sorunlarına
Çözüm Önerileri Alt Proje: Kısıtlı Sulama ve Yarı Islatmalı Sulama
Uygulamalarının M9 Anaçlı Starking Delicious Elma Çeşidinde Verim ve Kaliteye
Etkilerinin Belirlenmesi
Elma Anaç Islahı Projesi -- Alt Proje 1: Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) ve Kök
Çürüklüğü (Phytophthora cactorum) Hastalıklarına Karşı Dayanıklı Bodur ve Yarı
Bodur Anaç Geliştirilmesi
Elma Ağaçlarında Çinko Eksikliğinin Giderilmesine Yönelik Gübreleme
Uygulamaları
Çatı Proje: Ilıman İklim Meyvelerinde Biyoteknoloji Çalışmaları -- Alt Proje 2 :
WRKY Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Genlerin Ekspresyonlarının Bazı
Prunus Anaçlarında Kuraklık Stresi Sırasında İncelenmesi
Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virus (Plumpox Virüs) Hastalığına Karşı
Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve PPV İzolat Koleksiyonunun
Oluşturulması
Çatı proje: Elma Çeşit Geliştirme Projesi -- Alt proje 2: Karalekeye Dayanıklı
Kaliteli Elma Çeşitlerinin Elde Edilmesi (2.Dilim)
0900 Ziraat ve Benzer Kiraz Çeşitlerin Moleküler Karakterizasyonu
Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve
Zamklanma Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi, Etmenlerin Klasik, Moleküler
Yöntemlerle Tanısı ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Bazı Klonal Anaçların Aprikoz (Şalak) Sofralık Kayısı Çeşidi İle Uygun Dikim
Mesafesi ve Uygun Terbiye Sistemlerinin Belirlenmesi
Puradigm Pro Cihazının Raf Ömrü Koşullarında Meyve Üzerindeki ve Ortamdaki
Patojen Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi
Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Ekinliklerinin Değerlendirilmesi(PEBED)
Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve
Zamklanma Hastalığının Durumunun ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi
Yayınlar
Öztürk Y, Çevik B, Kaymak S, 2011. Isparta ili Kiraz Üretim Alanlarında Erik cücelik
virüsünün (Prune dwarf virus, PDV) Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve
Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi
Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, 399, Kahramanmaraş.
Öztürk Y, Çevik B, 2012. Isparta Kiraz Üretim Alanlarında Elma klorotik yaprak
virüsünün (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV) Teşhisi ve Moleküler
Karakterizasyonu. Türkiye 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,
15-18 Kasım 2012, 115, Antalya.
0900 Ziraat kiraz (Prunus Avium L.) çeşidinde kiraz sineğine (Rhagolis cerasi) karşı
kullanılan bazı tarımsal ilaçların kalıntı düzeylerinin belirlenmesi
İşci, M., Kaymak, S., Atasay, A.,Pektaş, M., Şenyurt, H., Öztürk, Y.,Aksu, M.,2009.
Eğirdir (Isparta) koşullarında Elma İçkurdu [Cydia pomonella(L.) Lep. : Tortricidae]
mücadelesinde çiftleşmeyi engelleme yönteminin etkinliğinin belirlenmesi,S: 57.
Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi
İşci, M., Kaymak, S., Şenyurt, H., Öztürk, Y.,Atasay, A.,Pektaş, M.,
Özongun,Ş.,2011. Eğirdir (Isparta) Koşullarında Elma İçkurdu [Cydia pomonella
(L.) Lepidoptera: Tortricidae] Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Yönteminin
İnsektisitlerle Kombine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, S: 33, Türkiye 4. Bitki
Koruma Kongresi.
İşci, M., Kaymak, S., Öztürk, Y., Şenyurt, H., 2011. Meyve Ağaçlarında İlaçlama
Programları. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayınları, Yayın No:46
Kaymak, S., İşci, M., Pektaş, M., Öztürk, Y., Şenyurt, H., 2009. QA ( Quince A) ve
Çöğür Anaçlarına Aşılı Bazı Armut Çeşitlerinde Memeli Pas Hastalığı
(Gymnosporangium fuscum D.C.)na Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi, Türkiye
III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, S:229, Van
Kaymak, S., Özgönen, H., Boyraz, N., İşci, M., Öztürk, Y., Şenyurt, H., 2011. Elma
Kara Lekesi Hastalığı (Venturia inaequalis (Cke) Wint.)A Karşı Bazı Fungusitlerin In
Vitro ve In Vivo’da Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi, Türkiye IV. Bitki Koruma
Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.S339
Kaymak, S., Kaçal, E., Öztürk, Y., 2012. Screening Breeding Apple Progenies With
Vf Apple Scab (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) Disease Resistance Gene Specific
Moleculer Markers, VIII. İnternational Confrence on İntegrated Fruit Protection,
7-12 October 2012, Kuşadası/Turkey
Aksu M, Sarısu HC, Öztürk Y, Gür İ, Koçal H, 2012. Bazı Yabani Vişne (Prunus
cerasus L.) Tiplerinin RAPD Tekniği İle Moleküler Karakterizasyonu. TABAD, 5 (1):
78-81s
Gargın, S., Öztürk, Y., 2012. Eğirdir koşullarında bazı üzüm çeşitlerinin bağ
mildiyösüne (plasmopara viticola (berk.et. Curt.)) Karşı reaksiyonlarının
araştırılması. Prof. Dr. Selahattin İptaş tarım sempozyumu, çankırı (basım
aşamasında).
Gargın, S., Öztürk, Y., 2011. Bazı Üzüm Çeşitlerinin (Plasmopora Viticola (Berk et.
Curt.)) Karşı Hassasiyetlerinin Belirlenmesi. 4. Bitki Koruma Kongresi K. Sütçü
İmam Universitesi 28-30 Haziran 2011, 379s., Kahramanmaraş.
Kaçal, E., Öztürk, G., Öztürk, Y., Demirtaş, İ., Aydınlı, M., 2013. Breeding of Scab
Resistant Apple Varieties.International Plant Breeding Congress, 10-14
November, Antalya, TURKEY
(Abstract book), p. 527.
Kaymak, S., Kaçal, E., Öztürk, Y., 2013. Screening Breeding Apple Progenies with
Vf Apple Scab (Venturia Inaequalis (Cke.) Wint.) Disease Resistance Gene
Specific. Integrated Protection of Fruit Crops IOBC-WPRS Bulletin, Vol (91): 361365.
Öztürk Y, Kaçal E, Kaymak S, 2014. Kontrollü Melezlemelerle Elde Edilmiş Elma
Genotiplerinde Karalekeye Dayanımın Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma
Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, 242, Antalya.
Öztürk Y, Çevik B, 2014. Isparta Kiraz Bahçelerinde Görülen Önemli Virüslerin
Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin
Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, 201,
Antalya.
Öztürk Y, Kaymak S, Çevik B, İşci M, Şenyurt H, Atay E, 2014. Virüs Hastalıklarının
Granny Smith Elma Çeşidinde Verime ve Kaliteye Etkisi. Türkiye V. Bitki Koruma
Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, 261, Antalya.
Öztürk Y, Altan B, Aksu M, 2014. Elma ve Armutlarda Fitoplazma Etmenleri ve
Moleküler Çalışmalar. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül
2014, 213, Diyarbakır.
Öztürk Y, 2013. Kiraz Üretim Alanlarında Görülen Önemli Virüslerin Serolojik ve
Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi.
Meyvecilik Araştırma İstatsyonu Müdürlüğü, Sonuç raporu, Eğirdir.
Öztürk Y, Çevik B, 2015. Genetic Diversity in the Coat Protein Genes of Prune
dwarf virus Isolates from Sweet Cherry Growing in Turkey. Plant Pathology
Journal 31(1) : 41-49.
Öztürk Y, Koçal H, Erdoğan ŞR, Şenyurt H, İçci M, 2015. Determination of
Susceptibility of Some Aprıcot Cultivars to The Shot-Hole (Stigmina carpophila)
Disease Under Natural Inoculum Conditions. II. International Plant Breeding
Congress and Eucarpia–Oil and Protein Crops Section Conference, 1-5 November,
Antalya, Turkey, 235pp.
Kaymak S, Öztürk Y, Pinar H, Kurbetli I, Erdoğan ŞR, Şenyurt H, 2015. The Effects
of the Biological Active Formulates and Strains Against the Crown Rot
(Phytophthora Cactorum). VI International Scientific Agriculture Symposium, 1518 October 2015, Bosnia and Herzegovina, 1025-1030pp.
Özongun, Ş., Seymen, T., Eraslan, F., Öztürk, Y., 2015. Eğirdir Ekolojisinde Golden
Delicious ve Grubuna Ait Elmalarda Pomolojik İnceleme (Poster Sunumu). GAP 7.
Tarım Kongresi Bildiri Kitabı. 28 Nisan- 01 Mayıs 2015, Harran ÜniversitesiŞanlıurfa, s:286.
Atasay A, Koçal H, Öztürk Y, Önal İ, Öget E, 2015. Farklı Anaçlara Aşılı Bazı Elma
Çeşitlerinde İlkbahar Geç Don Zararının Belirlenmesi. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale, Basımda.
Seymen T, Uzun A, Özongun Ş, Akyüz F, Öztürk Y, Aksu M, 2015. Bazı Amasya
Elma Tipleri Yabancı Çeşitler Arasındaki Akrabalık Düzeylerinin Moleküler
Teknikler Kullanılarak Belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29
Ağustos, Çanakkale, 96pp.
Öztürk Y, Kaymak S, Atay E, İşci M, Şenyurt H, Çevik B, 2015. Bazı virüs
hastalıklarının ‘Granny Smith’ elma çeşidinde verim ve kaliteye etkisi. Bitki
Koruma Bülteni 55 (4) : 317-330
1
Download