pınar et, teknoloji ile desteklenen yenilikçi üretim gücü, köklü

advertisement
PINAR ET 2014 FAALİYET RAPORU
PINAR ET HAKKINDA
2
KISACA PINAR ET
PINAR ET, TEKNOLOJİ İLE DESTEKLENEN YENİLİKÇİ
ÜRETİM GÜCÜ, KÖKLÜ DENEYİMİ İLE BÜTÜNLEŞEN
VİZYONU, SORUMLU VE GÜVENİLİR ÜRETİCİ KİMLİĞİ İLE
ŞARKÜTERİ VE DONDURULMUŞ ET ÜRÜNLERİ PAZARININ
LİDERİDİR.
PINAR ET’İN ORTAKLIK YAPISI (%)
PINAR SÜT
MAMULLERİ
SAN. A.Ş.
12,58
DİĞER
33,24
YAŞAR
HOLDİNG A.Ş.
54,18
Pay Oranı Pay Tutarı
Pay Sahibi
(%)
(TL)
Yaşar Holding A.Ş.
54,18 23.476.894,71
Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş. 12,58 5.451.752,25
Diğer 33,24 14.406.353,04
Toplam
100,00 43.335.000,00
Pınar Et’in payları Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da
“PETUN” sembolü ile işlem görmektedir.
Şirket sermayesi, A grubu nama, B grubu
hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul
toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya
vekillerinin “A” grubu paylar için 3’er oy, “B” grubu
paylar için 1’er oy hakkı vardır.
Türkiye’nin ilk özel girişim entegre et tesisi
olarak kurulduğu 1983 yılından bu yana
tüketicilerine sağlıklı, lezzetli ve hijyenik
ürünler sunmaya devam etmekte olan
Pınar Et bugün, şarküteri ve dondurulmuş et
ürünleri pazarında lider konumundadır.
Katma değeri olan ve farklılaşmış ürünler
sunmaya sürekli özen gösteren Pınar Et
şarküteri, dondurulmuş et ürünleri,
dondurulmuş unlu ürünler, dondurulmuş
deniz ürünleri, deniz ürünleri ve taze et
ürünleri kategorilerinde geniş ürün portföyü
ile farklı beklentilere ve farklı müşteri
gruplarının taleplerine cevap vermektedir.
Pınar Et piyasaya çıkardığı yeni ürünlerle
yeni segmentler oluşturmakta ve sektörde
takip edilen trendleri belirlemektedir.
Ürünlerinin çiftlikten tüketiciye ulaşmasına
kadar geçen tüm süreçlerini kapsayacak
bir kalite yönetim sistemi uygulamakta
olan Pınar Et, ürünlerinin güvenli, sağlıklı
ve hijyenik koşullarda üretilmesi ve bu
koşullarda tüketicilerle buluşturulmasını
hedeflemektedir. AB direktiflerine uygun
üretim yapan Pınar Et’in üretim faaliyetleri
her yıl Türk Standartları Enstitüsü ve İngiliz
bağımsız gıda denetim kuruluşu SAI Global
tarafından denetlenmektedir.
Teknoloji ile desteklenen yenilikçi üretim
gücü, köklü deneyimi ile bütünleşen vizyonu,
sorumlu ve güvenilir üretici kimliği Pınar Et’i
rekabette farklı kılan unsurlardandır.
Pınar Et’in Türkiye genelinde stratejik olarak
yerleştirilmiş, en son teknolojiye ve esnek
organizasyon yapısına sahip yer alan dağıtım
ağı; Türkiye’nin en büyük soğuk ve donuk
dağıtım zinciridir.
Pınar Et ekonomik, çevresel ve sosyal
sürdürülebilirliği uzun vadeli, sağlıklı ve kârlı
performansın formülü olarak görmekte
ve kurumsal stratejisini ve hedeflerini bu
düşünce etrafında temellendirmektedir.
Şirket, sanata, eğitime, spora ve kültür
varlıklarının korunmasına sağladığı sürekli
desteği ve katkıyı, toplumla paylaşma
ilkesinin önemli ve vazgeçilmez bir aracı
olarak görmektedir.
Pınar Et, Türkiye’nin en büyük ve en saygın
gruplarından Yaşar Topluluğu’nun bir
üyesidir.
PINAR ET 2014 FAALİYET RAPORU
PINAR ET HAKKINDA
TEKNOLOJİ İLE DESTEKLENEN YENİLİKÇİ ÜRETİM GÜCÜ,
KÖKLÜ DENEYİMİ İLE BÜTÜNLEŞEN VİZYONU, SORUMLU
VE GÜVENİLİR ÜRETİCİ KİMLİĞİ PINAR ET’İ REKABETTE
FARKLI KILAN UNSURLARDANDIR.
ilk
lider
1983 YILINDA TÜRKİYE’NİN İLK
ÖZEL GİRİŞİM ENTEGRE ET TESİSİ
OLARAK KURULMUŞTUR.
PINAR ET ŞARKÜTERİ
VE DONDURULMUŞ ET
ÜRÜNLERİ PAZARINDA LİDER
KONUMUNDADIR.
yenilikçi
PINAR ET PİYASAYA ÇIKARDIĞI
YENİ ÜRÜNLERLE YENİ
SEGMENTLER OLUŞTURMAKTA
VE SEKTÖRDE TAKİP EDİLEN
TRENDLERİ BELİRLEMEKTEDİR.
3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards