2017 / Örnek STS 3.SINIF CEVAP ANAHTARI

advertisement
TÜRKÇE TESTi
1. Bu testte, Türkçe dersine ait 10 soru vardır.
2. Verilen üç seçenekten doğru bulduğunuz şıkkı cevap formunda TÜRKÇE bölümüne işaretleyiniz.
Sonbahar geliyor serçe
Yuvanı nereye yapacaksın?
Ayva çiçek açmadan önce.
Meyvelerin içi geçecek
Rüzgâr başka çeşit esecek
Yağmurlarla ıslanacaksın.
Hâlbuki ne kadar sıcaksın!
2. Şair, şiirde aşağıdakilerden
hangisi için endişelenmektedir? A) serçe
C) rüzgâr
B) yağmur 1 ve 2. soruları yukarıdaki şiire
göre yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi bu
şiiri yazan şair için söylenemez? A)Doğaya karşı duyarlıdır.
B) Hayvanları sevmez.
C)Kaygısını dile getirmiştir.
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
3.
1
kibrit
kirpi
kiraz
kırpık
Yukarıdaki sözcükler sözlük
sırasına göre dizildiğinde
hangi sözcük sondan ikinci sırada yer alır?
A) kibrit B) kiraz C)kırpık
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
4. Aşağıdaki cümlelerden han-
6. 1. Aslı kedileri çok seviyor.
gisinde virgül kaldırılırsa
cümlenin anlamı değişir?
2. Yarın havanın yağmurlu
olacağını söylediler.
A)Anneler, babalar çocuklarından hep şikâyetçiler.
3. Otobüsteki yolcular paniğe kapıldı.
B) Yaşlı teyze, anlattıklarımı
anlamadı.
4. Merdivenden düşmüş, kolunu kırmış.
C)O, okulun bahçesinde seni
bekliyor.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aldığı ekle anlamı
değişen sözcük kullanılmıştır?
A) 1 ve 2
C) 2 ve 3
7. a) Daha
sonra
5. Aşağıdaki sözcüklerden hangi
ikisi arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?
A)Anlam - mana
B) Soru - sual
C)Kalın - ince
2
B) 1 ve 4
1. birlikte
top oynadılar.
b) İlk önce
2. evden çıktı.
c) Sonunda
3. arkadaşlarıyla
karşılaştı.
Bu olayların, oluş sırasıyla
doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)c-1 /a-2 / b-3
B) b-2 /a-3 / c-1
C)a-1 /b-2 / c-3
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
8. 1. bir
2. bin
4. bilsen de
10. 1.Hizmetçi bugün işe baş-
3. bilene
layacak.
5. danış
Numaralandırılmış sözcüklerle oluşturulan anlamlı ve
kurallı cümle aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 2 - 4 - 1 - 3 - 5
B) 1 - 3 - 5 - 2 - 4
C) 2 - 5 - 4 - 1 - 3
B) İki öğrenci sınava girdi.
C)Üzerine temiz gömlek giyer misin?
3. Hüzünlü günleri hatırlamak istemiyorum.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde aldığı ek nedeniyle
anlamı değişen sözcük bir
adı nitelememiştir?
gisinde varlığın durumunu niteleyen bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Sıcak çay boğazıma iyi
geldi.
2. Çok kırıcı bir insan oldun
sen.
9. Aşağıdaki cümlelerden han-
3
A) 1
B) 2
C) 3
MATEMATİK TESTi
1. Bu testte, Matematik dersine ait 10 soru vardır.
2. Verilen üç seçenekten doğru bulduğunuz şıkkı cevap formunda MATEMATİK bölümüne işaretleyiniz.
1. Onlar basamağı 7 olan 3
3. Ece IX yaşında. Ablası
basamaklı, en büyük çift doğal sayının 21 eksiği kaçtır?
Ece‘den XI yaş büyük olduğuna göre Ece’nin ablası
kaç yaşındadır?
A) 987 B) 967
A) XI
C) 957
B) XX
C) XXI
2. 28 sayısından başlayarak 4. 130’a yuvarlanan en küçük
yedişer ritmik sayarken söylenen 8. sayının onlar basamağındaki rakamın basamak
değeri kaçtır?
A) 70
B) 77
sayı ile 140’a yuvarlanan en
büyük sayının toplamı kaçtır?
C) 80
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
4
A) 270
B) 269
C) 139
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
5. Bir çıkarma işleminde fark
7. 148 + 207 + ABC = 568
17’dir. Eksileni 9 artırırsak
yeni fark kaç olur?
A) 22
B) 26
Yukarıda verilen toplama işlemine göre A + B + C toplamı kaçtır?
A) 3
C) 29
B) 4C) 6
8. Nilay kartonlardan 2 kare
prizma, 1 üçgen prizma yapmak istiyor. Bunun için gerekli malzemeler aşağıdakilerden hangisidir?
A)2 karesel bölge, 2 üçgensel bölge, 7 dikdörtgensel bölge şeklinde kartonlar.
B) 4 karesel bölge, 2 üçgensel bölge, 11 dikdörtgensel bölge şeklinde
kartonlar.
C)3 karesel bölge, 2 üçgensel bölge, 7 dikdörtgensel bölge şeklinde
kartonlar.
6. 250 sayısından 1 düzinenin
3 katı olan sayı çıkarılıyor.
Buna göre, elde edilen sayı
kaç olur?
A) 226
B) 224
C) 214
5
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
9. Bir dar açı ile bir geniş açının toplamı 160 dir.
Buna göre dar açı en fazla kaç derece olabilir?
A) 69
B) 91 C) 60 10. Sevgi 500 sayfalık kitabından, hergün 78 sayfa okuyor. 3 gün sonunda kitabı bitirmesi için kaç sayfa daha
okuması gerekir?
A) 266
B) 234 C) 422
6
FEN BİLİMLERİ TESTi
1. Bu testte, Fen Bilimleri dersine ait 10 soru vardır.
2. Verilen üç seçenekten doğru bulduğunuz şıkkı cevap formunda FEN BİLİMLERİ bölümüne işaretleyiniz.
2.
1. Servet gözü bağlı ve burnu
açıkken portakal ve mandalinanın tadını almaktadır.
Gözleri ve burnu kapalıyken
portakal ve mandalinayı birbirine karıştırmaktadır.
Cisimlerin .......................,
....................... , .......................
olma gibi özelliklerini derimiz ile algılarız.
A)Koku ile tat alma birlikte
çalışır.
Yukarıdaki ifadeyi tamamlayacak sözcükler aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A)Pürüzsüz, soğuk, yumuşak
B) Besinlerin tadını almak
için dilimiz tek başına yeterlidir.
B) Sert, tatlı, düz
C)Sivri, pürüzlü, ekşi
C)Burnun tat almada etkisi
yoktur.
Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Hareket yönü
1
2
3
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
7
Elçin uzaktan kumandalı arabasını ok yönünde hareket
ettiriyor.
Hangi ok yönünde kuvvet
uygularsa araba yavaşlar?
A) 1
B) 3C) 2
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
4.
6. Ses ile ilgili,
Görseli verilen madde ile ilgili;
I. Camları saydam haldedir.
II. Sapları opaktır.
III. Çerçevesi renksizdir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)I, II ve III
B) I ve II
C)Yalnız I
I. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar.
II. Müzik çaların sesi açıldığında, sesin şiddeti arttırılır.
III. Megafon sesin şiddetini
arttırır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) II ve III
B) I, II ve III
C)I ve III
5.
Bazı katı maddeler küçük
taneli olduğu için akıcı
özellik gösterirler.
7. Aşağıdakilerden hangisi can
lıların ortak özelliklerinden
değildir?
Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiye uygun bir örnek
olamaz?
A)Tuz
B) Kum
C) Su
8
A) Solunum B) Üreme
C)Besin üretme
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
8.
10.
Bitkiler sonbahar aylarında
yapraklarını
döker.
Yukarıda bahsedilen olayın
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Solunum yapmak
B) Boşaltım yapmak
C)Üremek
9.
Görseli verilen ses kaynağı ile
aşağıdaki ses kaynaklarından
hangisinin çeşidi aynıdır?
A) Keman
B) İnsan
C) Gök gürültüsü
9
Görseldeki çocuklar, yağmurdan korunmak için şemsiye kullanmaktadır.
Bu durum şemsiye kumaşının ...
.......................................... özelliğinden
kaynaklanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede yer alan
boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) suda batmama
B) suyu geçirmeme
C)suda yüzme
HAYAT BİLGİSİ TESTi
1. Bu testte, Hayat Bilgisi dersine ait 10 soru vardır.
2. Verilen üç seçenekten doğru bulduğunuz şıkkı cevap formunda HAYAT BİLGİSİ bölümüne işaretleyiniz.
1.
Suat
Ders aralarında sınıfımızı havalandırmamızı hatırlatır.
Merve
2. Bilinçli bir tüketici aşağıdaki
Merdivenlerden
koşmadan teneffüse
çıkar.
davranışlardan
yapmaz?
Yazı tahtasına teneffüslerde hep resim çizer.
Yukarıdaki
öğrencilerden
hangilerinin yaptığı davranışlar doğrudur?
A)Suat - Nil B) Suat - Merve C)Merve - Nil
A)Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar.
B) Aldığı ürünün garanti
belgesi olmasına dikkat
eder.
Nil
hangisini
C)Aldığı ürünün pahalı olmasını ister.
3. “Bir yerin kuşbakışı görünü-
münün kağıt üzerine ölçeksiz
çizimidir" diyen Faruk, aşağıdakilerden hangisinin tanımını
yapmıştır?
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
10
A) Adres
B) Kroki
C)Yönler
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
4. "Damlaya damlaya göl olur"
6. I. Aileler arasında farklılık-
atasözünün bizlere anlatmak
istediği nedir?
larının olması doğaldır.
A)Suyun birikmesi sonucu
göl oluşur B) Yaşantımıza dikkat etmemiz gerektiğini
C)Tasarruflu olmayı, bilinçli
tüketici olmamızı
II. Bütün aileler özel günlerinde aynı şeyleri yaparlar.
III. Aile içi kararların hepsinde bizim de fikirlerimiz
alınmalıdır.
Yukarıda verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A) I - II B) I - III C)II - III
5. "Ezgi, Aslı’dan saç tokasını
bir günlüğüne istemiştir. Ezgi
bir gün sonra Aslı’dan aldığı
tokayı teşekkür ederek geri
vermiştir." Buna göre Ezgi
için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)Ödünç aldığı eşyayı zarar vermeden kullanıyor.
B) Başkasının eşyasını izin istemeden alıyor.
C)Ödünç aldığı eşyayı zamanında teslim ediyor.
7. Yönümüzü bulmak için aşağıdakilerden hangisine bakmayız? 11
A) Bulutlara B) Kutup Yıldızına C)Karınca yuvalarına
3. SINIF Örnek Sevinç'le Tanışma Sınavı
8. Hangisi sadece işitsel iletişim
10. Aşağıdakilerden hangisi
aracıdır?
A) Radyo
B) Televizyon
C)Gazete
Ata­türk’ün önderliğinde
yapılmamıştır?
9. Aşağıdakilerden hangisi evde
tehlike oluşturabilir?
A)Sandalyeye çıkıp dolap
üzerine tırmanmak.
B) Elektrikli ev aletlerinden
uzak durmak.
C)Kesici aletlerle oyun oynamamak.
12
A)Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
C)Anıtkabir’in inşa edilmesi
2017 / Örnek STS
3. SINIF
CEVAP ANAHTARI
Türkçe Testi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
A
B
C
C
C
B
A
B
A
Matematik Testi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
B
B
B
C
C
B
A
A
Fen Bilimleri Testi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
A
C
B
C
A
B
C
A
B
Hayat Bilgisi Testi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
C
B
C
B
B
A
A
A
C
Download