merkez elektrik teknisyeni a

advertisement
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
4. GRUP: MERKEZ ELEKTRİK TEKNİSYENİ
20 EKİM 2007
Adayın Adı ve Soyadı
Aday No (T.C. Kimlik No)
Saat:10.00
:
:
DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon
sorumlularına başvurunuz.
2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav
başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve
kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
1.
2.
3.
4.
B
C
D
TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Test kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır.
Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak
için kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap
verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini
beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması
veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
A
MERKEZ ELEKTRİK TEKNİSYENİ
1. Aşağıdakilerden hangisi motor koruma elemanı
10. Elektrik işletmesine ait şebekeden binadaki kof-
değildir?
reye veya kolon sigortasına (bazı binalarda
sayaca) kadar olan hatta ne denir?
A) Faz sırası rölesi
C) Zaman rölesi
B) Aşırı akım rölesi
D) Düşük gerilim rölesi
A) Hava hatları
C) Ana kolon
2. Aşağıdaki sembollerden hangisi alternatif
B) Kolon
D) Dış tesisat
11. 110 wattlık ütüyü 220 voltluk şebekeye bağla-
akımı ifade eder?
dığımızda devreden kaç amper akım çeker?
A) DC
B) AC
C) U
D) R
A) 0,5
3. Tesisatta şebekeyi aşırı akıma karşı korumak
B) 1
C) 5
D) 10
12. Bir iletkenin elektrik akımına gösterdiği zorluğa
için kullanılan cihaza ne ad verilir?
ne denir?
A) Sorti
B) Şalter
C) Anahtar D) Sigorta
A) Gerilim B) Akım
4. Elektrik akımının etkilerinden biri olan ışık etkisi
sayesinde üretilen araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vantilatör
C) Ampul
denin cinsine göre değişmesine ne denir?
A) Direnç
C) Joule
kesişme veya birleşmesine ne denir?
A) Özdirenç
C) Kısa devre
çeviren direnci büyük iletkene ne denir?
A) Rezistans
C) Elektrolit
sini ifade eder?
B) Farad
C) Henry
D) Mikron
ne ad verilir?
anda çalıştıran (yakıp), durduran (söndüren)
anahtar hangisidir?
B) Komütatöranahtar
D) Vaviyen anahtar
A) Frekansmetre
C) Voltmetre
kutuya ne ad verilir?
A) Buşon
C) Buat
devrelerine ne ad verilir?
B) Ana kolon hattı
D) Sorti hattı
B) Avometre
D) Wattmetre
17. İçerisinde iletkenlerin bağlantılarının yapıldığı
8. Bir sigortaya bağlı aydınlatma veya priz
A) Linye hattı
C) Kolon hattı
B) Joule
D) Voltaj
16. Akım, gerilim ve direnç ölçebilen ölçü aletlerine
7. Bir Iambayı veya Iamba grubunu biryerden aynı
A) Buton
C) Adianahtar
B) Kirşof
D) Elektroliz
15. Bir ısıtıcıda elektrik enerjisini ısı enerjisine
6. Aşağıdakilerden hangisi kondansatör kapasiteA) Lümen
B) Özdirenç
D) Kirşof
14. Herhangi bir nedenle iletkenlerin almaçtan önce
kapama işlerinin uzaktan yapıldığı şalterlere ne
ad verilir?
A) Uzaktan kumandalı şalter
B) Kontaktör
C) Sigorta
D) Otomatik şalter
D) Direnç
13. Bir iletkenin direncinin iletkenin yapıldığı mad-
B) Havya
D) Priz
5. Üzerinde bulunan bir düzen yardımı ile açma
C) Güç
B) Klemens
D) Kroşe
18. Aşağıdakilerden hangisi floresan Iamba devresinde bulunmaz?
9. İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre evin hangi bölü-
A) Akkor
B) Starter
C) Soket
D) Balast
müne buat konulmaz?
A) Yatak odası
C) Koridor
B) Oturma odası
D) Banyo
19. Havadaki elektrik yükünü (yıldırım) toprağa
aktaran aygıt aşağıdakilerden hangisidir?
-2-
A
MERKEZ ELEKTRİK TEKNİSYENİ
A) Sehim
C) Seksiyoner
B) Antigron
D) Paratoner
20. Enerji iletim ve dağıtım şebekelerine düşecek
A) Dübel
C) Klemens
29. İletkeni elektriğe karşı yalıtmak, mekanik ve
yıldırımların etkilerini azaltmak için kullanılan
cihazlara ne ad verilir?
A) Disjonktör
C) Parafudr
hafif kimyasal etkilerden korumak amacı ile
kullanılan iletkeni, damarı veya damarları içine
alan kaplamaya ne ad verilir?
B) Kesici
D) Ayırıcı
A) Siper
21. Aydınlatma şiddeti birimi nedir?
B) Buat
D) Pabuç
B) Yalıtkan C) Damar
D) Kılıf
30. Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişmeyen
akıma ne ad verilir?
A) Candela
C) Lümen
B) Lüx
D) Deşarj
A) Alternatif akım
C) Doğru akım
22. Topraklama iletkenlerinde standartlara göre
hangi renk kullanılır?
B) Manyetik akım
D) Kimyasal akım
31. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için
kullanılan devrelere ne ad verilir?
A) Yeşil-sarı
B) Mavi
C) Kahverengi-Sarı
D) Kırmızı
A) Doğrultmaç
C) Yükselteç devresi
23. Elektrik enerjisini üreten alet ve makinelere ne
32. Flüoresan Iambanın ilk çalışmasını sağlayan ve
Iamba çalıştığı sürece devreden geçen akımı
sınırlayan cihaza ne ad verilir?
ad verilir?
A) Almaç
B) İletken
C) Üreteç
D) Sigorta
24. Üreteç, almaç, iletken, anahtar ve sigortadan
B) Filtre devresi
D) Regüle devresi
A) Anot
B) Katod
C) Balast
D) Diyot
33. Elektrik tesislerinde iletkenleri birbirine
meydana gelen kapalı bir sistemde akmın
izlediği yola ne ad verilir?
eklemek için kullanılan malzemelere ne ad
verilir?
A) Transformatör
C) Akümülatör
A) Klemens
C) Muf
B) Elektrik devresi
D) Transistör
25. Akım şiddetinin ölçü birimi nedir?
B) Vida
D) Dübel
34. Aşağıdakilerden hangisi dirençlerin bağlanma
şekillerinden biri değildir?
A) Amper
B) Volt
C) Diyot
D) Farad
A) Seri bağlantı
C) Karışık bağlantı
26. Aşağıdakilerden hangisi akıma karşı koruma
tedbirlerinden değildir?
A) Yalıtma
C) Sıfırlama
B) Paralel bağlantı
D) Harmonik bağlantı
35. Aşağıdaki malzemelerden hangisi yalıtkandır?
B) Topraklama
D) Gerilim yükseltme
27. Konut ve benzeri yerlerdeki elektrik tesislerinin
iletkenlerine, kontakları sabit olarak bağlanmış
ve kendiside tespit edilmiş bulunan priz şekli
hangisidir?
A) Gümüş
C) Bakır
B) Porselen
D) Kalay
36. Aydınlatma projesi hesaplarında ana tablodan
en uzak veya en güçlü lambaya kadar olan
yerde gerilim düşümü en fazla yüzde kaç
olabilir?
A) Sabit priz
B) Çoklu priz
C) Trifaze priz
D) Seyyar priz
28. Elektrik tesislerinde iletkenleri birbirine
eklemek için kullanılan ek parçalarına ne ad
verilir?
A) 1.5
-3-
B) 4
C) 5
D) 10
A
MERKEZ ELEKTRİK TEKNİSYENİ
37. Bir elektrik devresinde voltaj akım ve direnç
45. Amperi ifade eden sembol aşağıdakilerden
arasında bağıntıları inceleyen kanunun adı
nedir?
hangisidir?
A) V
A) Ohm
B) Newton C) Kirşof
D) Faradaf
B) A
C) AC
D) DC
46. Alternatif akımla çalışan bir asenkron motorun
sargılarının yerleştirildiği ve döner alanın oluştuğu kısım aşağıdakilerden hangisidir?
38. Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişmeyen
akıma ne ad verilir?
A) Stator
A) Alternatif akım
C) Kimyasal akım
B) Doğru akım
D) Manyetik akım
A) Sorti
A) Işık şiddeti
C) Aydınlık şiddeti
B) Işık miktarı
D) Işık dağılım yüzeyi
ve floresan tüpe altlık yapan, plastik veya
bakalitten yapılan cihazlara ne ad verilir?
bulunan asit türü hangisidir?
B) Yağ asidi
D) Sülfirik asit
A) Katot
B) Starter
C) Anot
göstermeyip, daha çok estetik etkiler uyandırmak amacı ile yapılan aydınlatmaya ne ad
verilir?
yapılır?
A) Dekoratif aydınlatma
B) İç aydınlatma
C) Dış aydınlatma
D) Fizyolojik aydınlatma
A) Uygulanan gerilim değiştirilerek
B) Devir yönü değiştirilerek
C) Endüvi sargı uçları değiştirilerek
D) Fırçalar değiştirilerek
43. 66 KV'luk bir transformatör hangi gerilim
sınıfındandır?
B) Orta gerilim
D) Çok yüksek gerilim
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
44. Potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ohmmetre
C) Ampermetre
D) Soket
50. Görülmesi istenen cisimleri bütün detayları ile
42. Doğru akım motorlarında devir ayarı nasıl
A) Düşük gerilim
C) Yüksek gerilim
D) Sigorta
49. Lamba flemanlarını, starteri devreye bağlayan
41. Akümülatörün içerisinde su ile karışık hâlde
A) Formik asit
C) Asetik asit
C) Kolon
verilir?
dinamo çeşitlerinden değildir?
B) Şönt
D) Havalı
B) Linye
48. Birim yüzeye düşen toplam ışık akısına ne ad
40. Aşağıdakilerden hangisi kendinden uyartımlı
A) Seri
C) Kompaunt
D) Kollektör
buatlarından itibaren anahtar ve lambalara veya
prizlere kadar olan bölüme ne ad verilir?
değiştirmeden gerilim ve akımını değiştirmeye
yarayan makinelere ne ad verilir?
B) Jeneratör
D) Transistör
C) Endüvi
47. Aydınlatma tesisatında Iinye üzerindeki bağlantı
39. Alternatif akımın frekansını ve gücünü
A) Transformatör
C) Akümülatör
B) Rotor
B) Voltmetre
D) Takometre
-4-
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
C
B
D
C
A
B
C
A
D
C
A
D
B
C
A
B
C
D
A
D
A
B
C
A
B
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
A
D
B
C
B
D
A
C
B
D
C
C
A
B
D
C
B
A
C
B
D
A
C
A
D
-5-
Download