da, Valilik Toplantı salonunda Vali Yar

advertisement
AYDINLATMA KOMİSYON TUTANAĞI
Aydınlatma Komisyonu 21.05.2015 Tarihinde saat 14:00 ’da, Valilik Toplantı salonunda Vali
Yardımcısı Başkanlığında gündemle ilgili olan diğer komisyon üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır.
Toplantı gündemine ilişkin olarak komisyona sunulan aşağıdaki konular görüşülmüştür.
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 03.04.2015 tarihli yazısında Şirket Merkezine başvuran Trabzon
Spor Lisesinin eğitimine başlaması nedeniyle ulaşım yolunda aydınlatma tesisi bulunmadığı, bu
nedenle de güvenlik risklerinin oluştuğunu belirtmesi nedeniyle, konunun Aydınlatma Komisyonunca
incelenerek çözümlenmesi talep edilmektedir. Belirtilen yerin Aydınlatma Yönetmeliğin 5.Maddesinin
2 . Bendi gereği kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak alt-üst geçit, köprü, meydan,
kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette
bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile
trafik sinyalizasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma
kapsamında ödenir, ifadesi gereğince mevcut yerlerin bu madde kapsamında değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğine;
İlgili Belediye, TEDAŞ Temsilciliği, Çoruh Aksa yetkili teknik elemanlarınca yerinde yapılacak
inceleme sonucunda bir rapor halinde 04.06.2015 Tarihine kadar sunulmasına müteakiben bir karara
bağlanmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
BAŞKAN
Abdurrahman KOÇOĞLU
Vali Yardımcısı
ÜYE
Ahmet ADANUR
Trabzon B.Şehir Belediyesi
Elektrik Mühendisi
(İzinli)
ÜYE
UĞUR AYDINOĞLU
Trabzon Belediyesi
Elektrik Mühendisi
ÜYE
İsmail GÜMÜŞ
TEDAŞ Temsilciliği
Elektrik Mühendisi
ÜYE
Abdullah DURDAŞOĞLU
Ortahisar B.Şehir
İlçe Belediyesi
Elektrik Teknisyeni
ÜYE
Emre AKYÜZ
Çoruh EDAŞ
Elektrik Mühendisi
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards