Zorlu Enerji Verimliliği Projesi

advertisement
Zorlu Enerji Verimliliği Projesi
PROJE TANITIMI
Geliştiren
Zorlu Yapi Yatirim A.Ş., Zorlu Center bünyesinde enerji tasarruf
projesi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, mevcut
aydınlatma sisteminin LED aydınlatma ile yenilenmesinden
oluşmaktadır. Proje yeri Marmara Bölgesi, İstanbul ilidir.
Zorlu Center Enerji Verimliliği projesi sayesinde yıllık
10,330,490 kWh elektrik tasarrufu sağlanacak, bu da toplam elektril
maliyetinde yıllık 959,732 dolar, akım onarım maliyetlerinde ise
yıllık 718,536 dolar tasarruf ile sonuçlanacaktır. Toplamda yıllık
1,678,268 dolar tasarrufa ulaşılacaktır. Elektrik tasarrufu ulusal
şebekeden alınacak elektrik miktarını azaltacak, bu sayede
5,640 ton karbondioksit salımı engellenmiş olacaktır.
KARBON FİNANSMANI
Destekleyen
Zorlu enerji verimliliği projesi karbon finansmanı dahilinde
gerçekleştirilmeyecektir.
SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRESEL TEMEL HUSUSLAR
Aydınlatma Kaynağı
Aydınlatma bölgeleri ve kontrolü
Çalışma alanları için güvenlik planı
TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA
GENEL BİLGİLER
Projenin Yeri
Istanbul İli
Teknoloji
Enerji Verimliliği
Yıllık Elektrik
Tasarrufu
10.33 GWhel/yıl
Yıllık CO2
Emisyon
Azaltımı
5,527 tCO2/yıl
ZAMAN ÇİZELGESİ
İnşaat
Başlangıcı
Öngörülen
Ticari
Faaliyet
Haziran 2012
Mart 2013
MALİ DEĞERLER
Toplam Proje
Maliyeti
MidSEFF
Kredi
Geri Ödeme
Süresi
İç Karlılık
Oranı
14,996,208 €
14,795,685 €
3.5 yıl
27.78%
Bütün LED aydınlatma sistemleri güvenlik standartlarıyla uyumlu olmalı ve her bir aydınlatma birimine
ait aksesuar ve her bir lambanın koruma derecesi (IP) çalışma ortamı ile uyumlu olmalıdır,
Acil durum aydınlatma prosedürlerinden TS EN 1838 uygulamaları takip edilmelidir,
EN 50110-1 cilt. 2 ‘Elektrik Montaj Operasyonu‘da yer alan talimatların izlenmesi tavsiye edilmektedir,
Bütün koruyucu cihazlar CE işaretli olmalıdır,
Montaj esnasında CENELEC HD 60364 ve CENELEC EN 61439 prosedürlerinin takip edilmesi önerilir.
Download