Cuma Hutbesi, 12.08.2016 muamele etmeliyiz. Asr-ı Saadet

advertisement
Cuma Hutbesi, 12.08.2016
Çocuklarımız ve camiler
ُ ‫ات ْالصَّالِ َح‬
ُ َ‫ْوالبَنُونَ ْزْينَةُ ْال َح ٰيو ِة ْال ُّدنيَا ْ َوالبَاقِي‬
ْ‫ك‬
َ ِّ‫ات ْخَي ٌر ْ ِعن َد ْ َرب‬
َ ‫اَلْ َما ُل‬
ً‫ل‬
َ
ْ ‫ثَ َواباًْ َوخَيرٌْا َم‬
Muhterem Müminler!
Yüce Rabbimiz yeryüzünü birbirinden farklı nimetler
ile donatarak insanoğlunun hizmetine sunmuştur. Bu
nimetlerin en önemlilerinden biri hiç şüphesiz
çocuklarımızdır. Allah Teâlâ Kehf suresinin 46.
ayetinde “Mallar ve evlatlar, dünya hayatının bir
süsüdür.”1 buyurmuştur. Bir emanet olduğu için de
dinimiz İslam, çocuklara ve özellikle de çocuk
eğitimine büyük önem vermektedir. Nitekim
Efendimiz (s.a.v.) “Hiçbir baba, çocuğuna güzel
terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz.”2
buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmiştir.
Aziz Müslümanlar!
Anne ve baba bu mühim görevi yerine getirirken cami
gibi önemli bir kurumu da göz ardı etmemelidir.
Nitekim İslam toplumu hep camiler etrafında
şekillenmiş ve camiler tarih boyunca hep yaşamın
merkezi olagelmişlerdir.
Mescid-i Nebevî bir ibadethane olmakla birlikte, aynı
zamanda Suffe köşesinde eğitim hizmeti de verilmiş
ve burası Efendimiz (s.a.v)’in ashabıyla yaptığı
istişarelerin mekânı olmuştur. Bunun günümüzedeki
yansıması olarak camilerimiz bugün de
Müslümanların ihtiyaçlarını giderecek sayısız hizmet
sunmaktadır.
muamele etmeliyiz. Asr-ı Saadet’e baktığımızda, ufak
yaşta olmalarına rağmen sahabe çocuklarının da sıkça
camide bulunduklarını görürüz. Özellikle Efendimiz
(s.a.v)’in torunlarıyla olan münasebetinde bizler için
önemli mesajlar vardır. Berâ b. Âzib (r.a.) şöyle
anlatır: “Hasan’ı Peygamberimiz (s.a.v.)’in
omuzlarında oynarken gördüm. Allah’ım, ben onu
ve onu seveni seviyorum.”3
Enes (r.a.) ise şöyle der: “Peygamber’den başka,
namazı hafif ama mükemmel kıldıran birisinin
arkasında namaz kılmadım. Öyle ki, namaz
kılarken ağlayan bir çocuk sesi duysa, hemen kısa
keserdi. Böylece çocuğun anasını namazla çocuğu
arasında kalma sıkıntısına sokmazdı.”4
Efendimiz (s.a.v.) çocuklara karşı bu kadar hassas
iken, bu kadar şefkatli ve merhametli davranırken,
onun ümmeti olarak bizler bunun tersini yapabilir
miyiz? Öyleyse bizler de güzel ahlakı tamamlamak
için gönderilmiş o kutlu Nebi’nin yolundan gidenler
olarak bu uygulamalardan ilham almalı ve
yavrularımıza camilerimizi sevdirmenin yollarını
aramalıyız. Çocuklarımız bizlere bir emanet ve
imtihan vesilesi olduklarına göre bu emaneti
gözetmek de bir kulluk vazifesidir.
Allah bizleri ve yavrularımızı cami ve cemaat ehli
eylesin.
Aziz Cemaat!
Müslüman’ın olduğu yerde cami, caminin olduğu
yerde de Müslüman vardır. Bunun devamının asıl
teminatı ise yavrularımızın cami ve cemaatle
buluşmasıdır. Kur’an’ın tabiriyle “İslam’ın simgesi”
olan camilerimiz, çocuklarımızın sağlıklı bir İslami
kimliğe kavuşmalarını ve “ben” diyen bir dünyada
“biz” olmayı öğrenmelerini sağlar. Bu sebepledir ki,
toplumun geleceği olan yavrularımızın camilerimiz
ile erken yaşta buluşmaları büyük önem arz
etmektedir. Çünkü Müslüman bir topluluğun devamı
ancak kendisinden gelen imanlı ve ihlaslı nesillerle
mümkündür.
Değerli Müminler!
Bu konuda Müslümanlar olarak hepimize büyük
görevler düşmektedir. Yavrularımıza camileri
sevdirme hususunda anne-babanın teşviki ne kadar
önemli ise, cami cemaati olarak bizlerin de bu
konudaki desteği bir o kadar önemli ve gereklidir.
Camiye gelen çocuklarımıza sevgi, hoşgörü ve sabırla
1
2
Kehf suresi, 18:46
Tirmizî, Birr, 58, H. No: 1952.
3
4
Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 88, H. No:2422.
Buhârî, Ezân, 65.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards