matematik değerlendirme testi

advertisement
3.SINIF – MATEMATİK DEĞERLENDİRME TESTİ
1) Toplama işlemlerini yapınız.
254
13
327
258
+
------------
+
----------
258
243
+ 32
------------
525
205
+ 50
------------
2) Çarpma işlemlerini yapınız.
24
5
35
8
x
-------------
3)
9x6=Ax6
A. 9
4)
x
----------
x
----------
72
13
x
--------------
işlemine göre A kaç olur?
B. 7
5 A 9
+ B 2 C
-------. 9 0 7
A.14
48
15
C. 6
Yandaki işleme göre,
B.15
A + B + C = kaç yapar?
C. 16
5) 24’den başlayarak dörder ritmik sayarsak 3. ve 5. Sayının toplamı kaç olur?
A. 32
B. 72
C. 40
6) Bir bölme işleminde bölen 4; bölüm 25 ; kalan3
A. 79
B. 100
ise bölünen kaç olur?
C. 10
7) 3,1 ve 5 sayılarından elde edilecek en büyük ve en küçük üç basamaklı sayının toplamı kaç olur?
A.666
B. 828
C. 684
8)
759 < ABC < 766
Yukarıdaki karşılaştırmaya göre ABC yerine gelebilecek en büyük çift sayı kaçtır?
A.760
B. 765
9) XIV + VII=?
A.23
C.764
Sayının toplamı kaç olur?
B. 26
C.21
10.)Bir okulda 8 sınıf, her sınıfta 22 öğrenci vardır. Bu okulda 90 kız öğrenci olduğuna göre kaç
erkek öğrenci vardır?
A.76
B. 78
C.176
11) 224 sayfa kitabı bir haftada bitiren Nilgün, günde ortalama kaç sayfa okumuştur?
A.30
12) .
B. 31
C.32
507……398……472
Yukarıda noktalı yerlere sırası ile hangi semboller gelmelidir ?
A. >, =
B. >,<
C.< , >
13) 8.
XII . IV.1985 tarihinde, gün ve ay Romen rakamları ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi bu tarihten daha sonraki zamanı gösterir?
A) 10.04.1985
B) 20.03.1985
C) 07.05.1985
14) Birler ve yüzler basamağında 5, onlar basamağında 6 olan sayı kaçtır?
A) 556
15)
B) 656
3 -5 -8- 10 -1 3 -…..-18 -20 -….
A) 16-23
B) 15-23
C) 565
örüntüsünde boş yerlere sırasıyla hangi sayları gelmelidir?
C) 16-22
16) .Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi, küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A . 7564 , 864 ,847
B.
532, 721, 665
C.
542 , 572 , 581
17)Bölüneni 93, böleni 6 olan bölme işlemini yapınız. Bölme işleminde, bölme işleminin
elemanlarının isimlerini yazınız
18) Her birinde6 tane kalem olan kutulardan6 kutu kalem aldık. Toplam kalemleri 4 arkadaş eşit
olarak paylaştık. Her birimize kaç kalem düşmüştür?
19) Bir markete 1. gün 24 kutu bisküvi, 2. gün 20 kutu bisküvi, 3. gün ise 36 kutu bisküvi
gelmiştir. 3 günün sonunda toplam bisküviler 7 dolaba eşit olarak dizilmiştir. Her bir rafta kaç
bisküvi yer alır?
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards