T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Orta Akdeniz Gümrük ve

advertisement
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Sayı
Konu : 96766536.EGR.132.2013. 2548-70398 09.10.2013
: Biska Bisküvi Çikolata Gıda San.
MERSİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TEBLİGATTIR
1- Tebligat çıkaran merciin adı
: Mersin Gümrük Müdürlüğü
2- Tebliğ olunacak Firma adı ve adresi : Biska Bisküvi Çikolata Gıda San. Tic. Ltd.Şti.
Org. San. Böl. 1. Cd. No:46 Merkez/KARAMAN
3- Tebliğin Konusu
: Yukarıda adı ve adresi bildirilen Biska Bisküvi Çikolata
Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (V.N. 178069570) adına düzenlenen 2011/D1-06418 sayılı ve 04.11.2011 tarihli
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce tescil/Onaylı IM013098/30.03.2012 ve
IM019314/09.05.2012 sayı ve tarihli Giriş beyannamesi muhteviyat eşyalar için, Gümrük Kanunun
238.maddesine göre, 5780/08.07.2013 sayı ve tarihli tanzim edilen 669.824,39- TL tutarında para
cezası kararı 52268/08.07.2013 sayı ve tarihli yazımız ile tebliğen firmaya gönderilmiş ancak,
firmanın adres bırakmadan bilinen adresten ayrılmış olması sebebiyle tebliğ edilememiştir.6183
sayılı Yasanın 8.nci maddesi uyarınca 213 sayılı Yasanın 101 ve müteakip maddeleri ile 7201 sayılı
Tebligat Kanunun 28.nci maddeleri gereğince yayımı tarihini takip eden 15 (onbeş) gün süre
sonunda iş bu tebligatın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 70796)
Download