sünnet yenidoğan sarılığını artırır mı

advertisement
SÜNNET YENİDOĞAN SARILIĞINI ARTIRIR MI?
E Eroğlu, S Balcı, HC Özkan, Ö Yörükalp, AK Göksel, G Şarman, P Dayanıklı
VKV Amerikan Hastanesi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Sağlığı Bölümleri, İstanbul
Amaç:Bu çalışmanın amacı erken yenidoğan döneminde yapılan sünnetin, bebeğin beslenme
sıklığını azaltması nedeniyle serum biluribin değerlerini etkileyip etkilemediğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem:Bebek servisimizde doğan, 30 tanesi sünnet edilmiş toplam 60 erkek bebek
takip edilmiştir.Çalışmaya 35-40. gestasyonel haftalar arası doğmuş, 3000 gr ağırlık üzerinde
doğum kilosu olan, belirlenmiş antenatal ve/veya prenatal problemi olmayan sağlıklı bebekler
alınmıştır.Sünnetli ve sünnetsiz grupların ilk gün kilo kayıplarındaki farklılıklar, beslenme,
işeme, kaka sıklıklarındaki değişiklikler ve serum bilirubin seviyeleri karşılaştırılmıştır.
Bulgular:Her iki grupta da
farklılık saptanmamıştır.
belirtilen parametreler açısından istatistiksel anlamı olan bir
Sonuç:Deneyimli ellerde yenidoğan sünneti güvenlidir, bebeğin genel aktivitelerini
etkilememektedir ve böylece yenidoğan sarılığını arttırmamaktadır.
Çocuk Cerrahisi Dergisi (Kongre özel sayısı P 97 Sayfa:235)
Download