GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş

advertisement
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. / - [YKSGR] 22.10.2013 17:43:45
Çağrı Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
1
FATMA MİNE ERGÜN
YILDIRIM
2 YUSUF MADENDERE
KOORDİNATÖR
GARANTİ YATIRIM MENKUL
KIYMETLER A.Ş.
22.10.2013
17:19:45
MÜDÜR
GARANTİ YATIRIM MENKUL
KIYMETLER A.Ş.
22.10.2013
17:30:08
Çağrı Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin (YKSGR) sermayesini temsil eden payların %93,94'ünü Allianz SE
tarafından satın alınması sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Çağrı Yoluyla Ortaklık
Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar" hakkında Seri: IV No:44 sayılı Tebliğ'inin 17'nci maddesi
uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli 29833736-110.05.01-3030/10497
sayılı yazısı ile verdiği izin çerçevesinde Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin diğer ortaklarının sahip
oldukları payların, Allianz SE tarafından satın alınması için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
aracılığıyla yapılan çağrı işleminin 22.10.2013 tarihi itibariyle neticesini bilgilerinize arz ederiz.
22.10.2013 tarihinde:
1-Borsa dışında hisse senedi toplama çağrısına karşılık veren;
Pay Sahibi Sayısı : 2
Hisse Nominal Değeri : 51.490 TL
2- Borsadan alınan hisse senedi;
Pay Sahibi Sayısı : Hisse Nominal Değeri : -
Download