ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No
E-Posta Adresi
Açıklama Tarihi
Özet Bilgi
TGS Dış Ticaret A.Ş
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli
Bağcılar/İstanbul
212 644 58 58 - 212 504 84 15
[email protected]
15.12.2014
Pay Alım Satım İşlemleri
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Sermaye Piyasası Kurulunun II-22,1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12/7 maddesi uyarınca yapılan
açıklamadır.
10 Aralık 2014 tarihinde açıklandığı üzere, Geri Alım Programı kapsamında 15.12.2014 tarihinde (bugün)
yapılan işlemlere ait özet bilgi aşağıdaki gibidir.
Paylar için ödenen azami bedel 5,75.-TL ve ortalama bedel ise 5,69.-TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam geri alım
maliyeti olan 284.638,76-TL şirket öz kaynaklarından sağlanmıştır. Daha önce gerçekleştirilen Geri Alım
Programları kapsamında Geri alınan toplam pay sayısı 200.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı
%2,67'dir.
İşlemlere ait tablo ekte verilmiştir.
İşlem Tarihi
İşlemin
Niteliği
İşleme Konu
Payların
Nominal
Tutarı (TL)
İşlem
İşlem Tutarı
Fiyatı
(TL)
(TL/A det)
İşlemden Önce
Sahip Olunan
Payların
Nominal Tutarı
(TL)
İşlemden
Önce Sahip
Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki
Payı (%)
İşlem Sonrası
Sahip Olunan
Payların
Nominal Tutarı
(TL)
İşlem Sonrası
Sahip Olunan
Payların
Şirket
Sermayesi
İçindeki Payı
(%)
15/12/2014 Alım
708.00
5.64
3,993.12
150,000.00
2.00%
150,708.00
2.01%
15/12/2014 Alım
2,000.00
5.66
11,320.00
150,708.00
2.01%
152,708.00
2.04%
15/12/2014 Alım
9,292.00
5.67
52,685.64
152,708.00
2.04%
162,000.00
2.16%
15/12/2014 Alım
16,500.00
5.68
93,720.00
162,000.00
2.16%
178,500.00
2.38%
15/12/2014 Alım
4,500.00
5.69
25,605.00
178,500.00
2.38%
183,000.00
2.44%
15/12/2014 Alım
3,500.00
5.70
19,950.00
183,000.00
2.44%
186,500.00
2.49%
15/12/2014 Alım
2,000.00
5.71
11,420.00
186,500.00
2.49%
188,500.00
2.51%
15/12/2014 Alım
3,000.00
5.72
17,160.00
188,500.00
2.51%
191,500.00
2.55%
15/12/2014 Alım
3,000.00
5.73
17,190.00
191,500.00
2.55%
194,500.00
2.59%
15/12/2014 Alım
3,000.00
5.74
17,220.00
194,500.00
2.59%
197,500.00
2.63%
15/12/2014 Alım
2,500.00
5.75
14,375.00
197,500.00
2.63%
200,000.00
2.67%
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ ”inde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve belgelerine
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download