Vol.9, Issue 1 - cloudfront.net

advertisement
...1.S’den devamı
ge zanneden sahte alim geçinenler,
yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini bile değiştirmeye kalkıyorlar. Bunlara alimler, Hayır
yapamazsınız demişler.
Bu Motifin işareti cinnileredir. Onlarda MÜHRÜ SÜLEYMANA tazim
ve hürmet göstirirler.
Bu Tespit de bazı aklı kısa ve fanatik
kişilere talim ve nasihattır.
Herkes haddini bilmelidir!
K
aragoz says: O Hajivat, do animals go
to the mosque?
Hajivat: O Boss, have
you ever in your life
seen donkeys going to
the mosque that you
should think to ask such
those fake, newly invented ones who
only think they know everything, reject this motif and do their utmost
to alter its form. To them the Alims
say, “no you cannot do it.” This motif
is a sign for Jinn. For them Solomon’s
Seal is held in high esteem and sanctified. This is a fact that should serve
as a teaching and an advice for all the
fanatic, mindless people.
Everyone must know his limit!
THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM
Vol. 9, Issue 1: 30th of September 2011
Eşşek mi?
aragöz der ki: Ey,
Hacivat, hayvanlar
camiye gider mi?!
Hacivat der ki: Ey Ustam! Sen hiç ömründe
eşşeklerin camiye gittiklerini gördün mü ki, bu
suali bize sorasın?
Elbetteki gitmez çünkü haydin namaza, diye
çağrıldığında bunu in-
K
...cont’d fom p.1
sanlar duyar anlar abdest alıp camiye koşar.
Fakir eşşekler ise bakar
dururlar.
Karagöz: Ey Hacivat! Biz
de ne kadar eşşek varmış.
Hacivat derki: Ey Ustam!
Çünkü bizim yerimizin
eşşekleri hem pek meşhur ve hem de çok çoğalırlarmış!
Is He A Donkey?
a question?
They never go because
when the call to prayer
is made, human beings
hear, make their wudu,
and run to the mosque.
Poor donkeys just look
around and continue to
stand there.
Karagoz: O Hajivat, how
many among us are donkeys, then?
Hajivat: O Boss, the
donkeys of our nation
are both popular and
populous.
Y
Mührü Süleyman
ukardaki İSLAMİ bir motiftir. Yüce İSLAM dininde herşey bir mana taşımakta
ve insanların ruhlarını ferahlatmaktadır. Bu yalnız İSLAM dinine mahsus bir hususiyettir.
İşte yukardaki el işi İslam motifi ruhları rahatlandıran bir el işi
şaheserdir.
TESPİT
Yüce İslam dininde her şeklin,
hem bir manası ve gizli bir hikmeti vardır.
İşte yukardaki motifin ortasındaki altı köşeli yıldız da MÜHRÜ SÜLEYMANdır.
Zamanımızda bazı kendini bil-
devamı 4.S...
T
WRITTEN
by
mawlana
sheikh
nazim
al-haqqAnI
in lefke,
cyprus
For The Daily
Broadcast
Solomon’s Seal
he design above is an Islamic motif. In the exalted
religion of Islam, everything
carries a meaning and conveys
contentment to the human soul.
This is the unique property of
the exalted religion of Islam.
See the handmade Islamic motif
above. It is a handmade masterpiece that comforts the spirit. In
the exalted religion of Islam every form has a meaning as well
as a hidden wisdom.
Look at the six-pointed star in
the center of the design above.
It is SOLOMON’s SEAL.
Some of the so-called scholars,
www.saltanat.org
cont’d on p.4...
T
arih: 25 Eylül 2011
Konu - Mevzu: Filistinlilerin Milletler Meclisine Devlet olmak için
arzuhal sunmaları.
Mütala’a: TC’de 30 milyon Kürt ismi altında yaşayan, dinleri İSLAM bir
topluluk vardır. Bir de
bu topluluğa başlık yapan kişi veya kişiler muhakkak ki mevcudtur.
Bunların içinde acaba aklı kesen kişi yokmudur ki ayağa kalkıp
T
he date is: Sept. 25
2011.
The subject is: the Palestinians are presenting a
request to the UN to establish an independent
state.
The Observation is: In
the TR there is a population of 30 million people
who are called ”Kurds”
whose religion is Islam.
In addition, the head of
this community is one
or two people. I wonder if there isn’t one person with enough intelli-
Niçin?
desin ki, “ Ey Eyyübiler – şerefli isim - bakınız yarım milyon bir insan topluluğu kendi içlerinde Devlet olmak hakkı isteyerek Birleşik Milletlere müracaat ederken
siz Eyyübi – Kırmanşahlar – niye kendi hürriyetinizi ve Devlet olmak
hakkınızı Bm’lere götürmüyorsunuz!”
lan veya unutturulan
BM’nin esas tüzüğündeki yazı veya konulan
şart: “Her milletin kendi mukadderatını tayin
edip devlet kurabileceğidir.” Yazıklar olsun ki !
Yarım milyon bir camaat Filistin Devleti olmak
için müracaat edebiliyor.
Ve buna karşılık 25-30
milyon Eyyübiler ancak
bir avuç PKK olarak siMühim TESBİT
lah yoluyla bu işi bitirÇok önemlidir unutu- mek istiyorlar.
Why?
gence to get up and call
them by the honorable
name of, O Ayyubids”.
Look, a population of a
½ million people is asking the UN for the right
to establish a state for
themselves. O Ayyubids,
Kirmanshahs, why are
you not asking for your
rights, for freedom and a
state of your own? Why
don’t you bring it to the
UN?
gotten or made to be forgotten, fact – A founding principle of the UN
is that each ethnic group
has a right to determine
its own future and establish a state.
What a pity. A community of ½ million can
ask the UN to establish a
Palestinian State. On the
other hand, 25-30 million Ayyubids can only,
by means of a handful
of PKK with weapons,
An Important Fact
hope to accomplish that
A very important, for- mission.
Ş
eytan bugün DÜNYA üzerindeki Krallığını tam ve mutlak olarak kurmuş ve tam gaz
yürürlüğe koymuştur.
Buna hayır diyecek aklı
başında bir kimse yoktur. Yazıklar olsun Şeytana tapanlara.
Şeytan biri görünmeyen,
2.si görünen Şeytandır.
Şeytana uyan ziyana gider ve hayatı mahvolur.
Şeytana uymayanlar rahat ve huzur içerisinde
S
haytan, today, has
absolutely and completely established its
kingship over the world.
And now it is using its
full power. No one who
is wise can deny this.
What a shame for those
who worship the devil. There is one shaytan that you can see and
one shaytan you cannot
see. Those who follow
shaytan are worthless
and their afterlife destroyed. Those who do
not follow shaytan may
live happily, in peace
and contentment. They
İLK VAZİFE
mutlu yaşar, ne hastalık
ne sıkıntı çeker.
Ey insan İLK VAZİFEN
Rabbinin emirlerini tutmaktır Tutmaz isen tokatı yersin acısını kabrinde de çekersin.
Ey insan insanlığını bil!
Bilmezsen İLAHİ sopa
çeşit türlüdür, ya ölürsün, ya kaza yaparsın, ya
işten atılırsın, ya evladların kaza ceza yapar, ya
sen veya evladın veya ailen mahküm olur ve dar-
madağın olup hallaç pamuğu gibi atılırsın.
Ya çaresiz hastalığa uğrar sürünürsün, veya hekimler ve hakimlerde
canından bıkar, “keşke
ölseydim!” diye feryad
edersin.
Ey insan seni yaratandan
kork! değilsen insanlar
içinde rezil olur perişan
olursun. Gel, ey insan!
İstemediğin rezil haller
seni sarmadan rabbine
dön ve şeref bul.
The First Mission
don’t suffer from illness
or trouble. O man, your
first mission is to keep
your Lord’s Orders. If
you don’t keep them you
will be punished and the
pain you will suffer will
continue in the grave. O
man, know what it is to
be Human. If you don’t
know you are going to
feel the divine stick.
The divine stick is of
many kinds. Either you
die or have an accident,
or you lose your job, or
your children, as a consequence, have an accident, or you and your
children or family members get imprisoned and
you become worthless
like the dust balls shaken
out of a rug, or you get
an incurable disease and
become so sick of the
doctors that you scream,
“I wish I were dead”! O
man, fear your Creator.
If you don’t you will be
humiliated among people and wretched. Come,
O man, before you are
overcome by a humiliating condition that you
never wanted. Return to
your Lord and discover
your honor.
Download