iktisat teorisi ıı - Prof.Dr.Kenan ÇELİK / Prof.Dr.Kenan ÇELİK

advertisement
PROF.DR.KENAN ÇELİK
ULUSLARARASI
İKTİSAT
İKİNCİ KİTAP
1.BASKI
Trabzon
2008
Derya Kitabevi
Prof.Dr.Kenan ÇELİK
ULUSLARARASI İKTİSAT-İKİNCİ KİTAP
ISBN: 978-99- 44 - 0977- 7 - 2
1.Baskı, Derya Kitabevi, 2008
Copyright© Bütün hakları yazarlarına aittir. 5876 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince, sahiplerinden yazılı izin alınmaksızın eserin tamamının veya bir
kısmının basılması, yayımlanması, fotokopi edilmesi veya herhangi bir yöntemle
çoğaltılması, başka bir dile çevrilmesi, dağıtılması kullanılması yasaktır.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
http://www.kenancelik.com
[email protected]
[email protected]
İSTEME ADRESİ:
Derya Kitabevi
Uzun Sokak. No:85
TRABZON
Tel-faks: 0(462) 321 03 94
KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI
Çelik, Kenan
Uluslararası İktisat-İkinci Kitap/Kenan Çelik
1.Baskı, XVI+354 s, 160x235mm
Kaynakça var
ISBN: 978-99-44-0977-7-2
1.Uluslararası İktisat, 2.Uluslararası Ticaret, 3.Dış Ticaret
Merhum Babama
ÖNSÖZ
Uluslararası iktisat son yıllarda genel iktisadın yükselen dallarından birisidir. Bunun
en önemli nedeni dünyada her alanda yaşanan küreselleşme olgusudur. Uluslararası ilişkilerin
temeli ekonomiktir veya ekonomi dışı bir iş birliği bile ekonomik sonuçlar doğurabilmektedir. Bu
yüzden de uluslararası iktisat teorileri son yıllarda hızla geliştirilmekte, uygulamalar ise yeni
boyutlarıyla yeni sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ülkeler ekonomik küreselleşmeye entegre olabilmek, zararlarından korunmak, nimetlerinden istifade edebilmek için, öncelikle bunun eğitimine
önem vermelidir. Uluslararası İktisat bunun bir parçasıdır. Teorik alt yapı sağlandıktan sonra,
uygulamaların ne olduğu daha iyi anlaşılabilir ve geleceğe yönelik uygulanabilecek politikaları ile
bunların yönü ve miktarı daha iyi kestirilebilir.
Alfred Marshall’a göre, Bir ülkenin ekonomik gelişmesini belirleyen sebepler, uluslararası iktisat öğretisine bağlıdır. John Stuart Mill ise, Kaynakları az gelişmiş bir ülkede dış ticarete açılma, bir çeşit sanayi devrimi gibi etki yaratır demektedir. Bu cümleler, uluslararası iktisat
konularının önemini vurgulamaktadır.
Bu kitap mevcut uluslararası teorisine ve politikasına biraz daha basit ama ayrıntılı
ve anlaşılabilir bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır. İktisat eğitimi görmekte veya görmüş
olanlara yardımcı olabilecek niteliktedir. Ayrıca kitaptaki bilgiler, www.kenancelik.com adresindeki web sayfasından desteklenmektedir. Uluslararası İktisat ile ilgili doğrudan ve dolaylı konular, uygulamalar, sorular ve örnek sınavlara bu sayfadan ulaşılabilir. Bu kitaptaki bilgiler ayrıca
Uluslararası İktisat-Birinci kitabın devamıdır.
Kuşkusuz kitaptaki tüm hatalar bana aittir. Kitapta gözden kaçmış yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Bu konuda yapılacak, eleştiriler yeni baskıların kalitesi için son derece yardımcı
olacaktır. Her türlü eleştiri ve katkılar [email protected] veya [email protected]
adresine gönderilebilir.
Yararlı olmasını dilerim.
Prof.Dr.Kenan ÇELİK
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards