6. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK TARAMA TESTİ

advertisement
6. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK TARAMA TESTİ
1.
a=
1
b=
2
1
4
c=
1
8
olduğuna göre
6.
36 sayısının
2
3
si kaçtır?
aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
a) a x ( b +c)
b) a +b +c
d) a : (b –c )
c) a – b x c
a) 32
2.
b) 24
c) 18
d) 12
7. Ali ‘ nin nabzı dakikada 82 defa atmaktadır. Buna
göre Ali ‘nin nabzı 1 saatte kaç defa atar?
a) 4820
3.
1 x 3005 – 3004 x 0
işleminin sonucu için
8.
3
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
b) 4920
2
5
x 2
1
c) 4940
d)5020
işleminin sonucu kaçtır?
2
a) En küçük doğal sayıdır.
b) Rakamları toplamı 1 dir.
a)
c) En küçük tek sayıdır.
5
2
b)
17
2
c)
5
d)
17
17
5
d) Beş ile bölünebilen dört basamaklı doğal sayıdır.
4.
9.
“63 : 7 + 3 x 9 - 14 = ?” problemi
aşağıdaki adımlarla çözülmüştür.
I. adım
9 + 3 x 9 - 14
II. adım
12 x 9 – 14
III. adım 108 – 14
IV. adım
94
Bu adımların hangisinde ilk defa hata yapılmıştır?
a) 1. Adımda hata yapılmıştır.
b) 2. Adımda hata yapılmıştır.
c) 3. Adımda hata yapılmıştır.
d)
Problem doğru çözülmüştür.
5. Bir havuzu
aynı hacimdeki 24 kova ile 42 seferde
su doldurulabilmektedir. Bu havuzun 14 seferde
doldurulabilmesi için , aynı hacimde kaç kova gerekir?
a) 82
b) 72
c) 62
d) 52
10.
C +680 bir dar açının ölçüsü olduğuna göre
, “C” nin alabileceği en büyük doğal sayı kaçtır?
a) 24
b) 23
c) 22
d) 21
11.
16.
a)
12. Bir terzi 600 metrelik kumaşın
4
pantolonlar dikiyor. Kalan kısmının
5
7
12
13.
7
9
a)
14.
a)

1

18
1
‘si ile de takım
1
b)
2
1
30
2
17
6
7
15
b)

c) 150
d) 200
4
c)
9
2
3
15
5
d)
9
7
9
işleminin sonucu kaçtır?
10
3
10
d )1
3
10
2 ile tam olarak bölünür.
II.
4 ile tam olarak bölünür.
III. 3 ile tam olarak bölünür.
IV. 5 ile tam olarak bölünür.
V.
9 ile tam olarak bölünür.
a) 2
a)
6
7
b) 3
3 :
b)
2
7
c) 4
d) 5
=işleminin sonucu kaçtır?
23
7
c)
21
2
d)
23
2
19. 43 ile 59 sayıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
c)
6
c)
I.
18.
işleminin sonucu kaçtır?
6
7
aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Buna göre , geriye kaç metre kumaş kalmıştır?
b) 100
10
b )1
17. Altı basamaklı 765324 sayısı için
‘si ile
elbiseler dikiyor.
a) 50
7
13
6
d)
a) Toplamları 9 ile bölünür.
11
b) Sayıların ikiside asal sayıdır.
6
c) Bu sayılar tek sayılardır.
d) Bu iki sayının farkı 4 ün karesine eşittir.
15. Bir sayının 2 i
5
12
dir . Buna göre bu sayının 12
eksiği kaçtır?
a) 12
b) 16
c) 18
d) 20
20.Esra’nın yaşının kardeşinin yaşına oranı
7
6
tür.Esra’nın kardeşinin yaşı 18 olduğuna göre , Esra
kaç yaşındadır?
a)14
b) 21
c) 24
d) 28
Download