ZEBRA ÇİKLİTLERİ (Cichlasoma nigrofasciatum

advertisement
XIV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU
POSTER SUNUMLAR
ZEBRA ÇİKLİTLERİ (Cichlasoma nigrofasciatum GÜNTHER
1869)’NDE FARKLI RASYONLARLA BESLEMENİN YAVRU
BÜYÜMESİNE ETKİLERİ
Beylem BANBUL ACAR; Mehmet ÖZBAŞ
Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Antalya, [email protected]
ÖZET
Bu çalışmada, zebra çiklitlerinde, farklı oranlarda bitkisel ve hayvansal
kaynaklı protein içeren yemlerle beslemenin yavru büyümesine etkileri
araştırılmıştır.
Besin kesesi çekilmiş, serbest yüzmeye yeni başlamış, ortalama 0,42±0,045
cm boy ve 0,0068 g ağırlıktaki Cichlasoma nigrofasciatum larvaları 50’şer
bireylik üç gruba ayrılmıştır. Deneme, 60 litrelik on iki adet akvaryumda dört
tekerrürlü olarak sürdürülmüş, bu süreçte akvaryumlardaki su sıcaklığı 26±2 oC
olarak sabit kalmıştır. Bir hafta canlı yem verildikten sonra larvalar, 10 hafta
boyunca, protein kaynakları farklı üç ayrı yemle beslenmişlerdir. I. gruba balık
unu ağırlıklı (A grubu yem), II. gruba soya unu ağırlıklı (B grubu yem), III. gruba
%50 balık unu+% 50 soya unu içerikli (C grubu yem) yemler günde iki kez
(sabah-akşam), balıklar doyuncaya kadar verilmiştir. İki haftalık periyotlarla
balıkların ortalama canlı ağırlık ve boyları ölçülmüştür. Deneme sonunda,
ortalama boy ve ağırlık I. grup için 2,76±0,243 cm, 0,42 g, II. grup için
1,78±0,170 cm, 0,11 g, III. grup için 2,58±0,247 cm, 0,39 g olarak bulunmuştur.
En iyi büyümeyi
A grubu yemle beslenen balıkların gösterdiği (P<0.01), C
grubuyla beslenenlerin de B grubuna oranla daha iyi bir büyüme sergilediği
(P<0.05) saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zebra çiklit, Cichlasoma nigrofasciatum, balık unu, soya
unu, büyüme
316
Download