2018 eğitim-öğretim yılı 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi

advertisement
2017 - 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ
Ay
Hafta
Ders
Saati
Konu Adı
Kazanımlar
•
•
1
2
➢
İnsanın Evrendeki Konumu
•
•
•
•
2
➢
İnsanın Evrendeki Konumu
2
➢
➢
İnsanın Doğası ve Din
Dinin insan Hayatındaki Yeri
ve Önemi
•
•
EKİM
2
•
3
•
•
•
4
2
➢
➢
İnsanın Doğası ve Din
Dinin insan Hayatındaki Yeri
ve Önemi
•
•
Test No
Test Adı
İnsanın evrendeki konumunu fark eder.
İnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma
özelliğiyle diğer varlıklardan ayrıldığını kavrar.
İnsan doğasının maddi ve ruhsal yönünü tanır.
Tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının
nedenlerini kavrar.
1
İNSAN VE DİN - 1
İnsanın evrendeki konumunu fark eder.
İnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma
özelliğiyle diğer varlıklardan ayrıldığını kavrar.
İnsan doğasının maddi ve ruhsal yönünü tanır.
Tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının
nedenlerini kavrar.
1
İNSAN VE DİN - 1
Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili
hayattan örnekler verir.
Dinin, insan doğasının gereksinimlerini
karşılayan ögelerden biri olduğunu fark eder.
Dinin kendi hayatındaki yerini irdeler.
2
İNSAN VE DİN -2
Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili
hayattan örnekler verir.
Dinin, insan doğasının gereksinimlerini
karşılayan ögelerden biri olduğunu fark eder.
Dinin kendi hayatındaki yerini irdeler.
2
İNSAN VE DİN - 2
1
KASIM
2
3
4
5
2
İnanmanın Çeşitli Biçimleri:
✓ Tek Tanrıcılık
(Monoteizm)
✓ Çok Tanrıcılık
(Politeizm)
✓ Tanrıtanımazlık
(Ateizm)
2
İnanmanın Çeşitli Biçimleri:
✓ Tek Tanrıcılık
(Monoteizm)
✓ Çok Tanrıcılık
(Politeizm)
✓ Tanrıtanımazlık
(Ateizm)
•
•
İnanmanın çeşitli biçimlerini tanır.
Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal
hayattaki tezahürlerini fark eder.
3
İNSAN VE DİN -3
•
•
İnanmanın çeşitli biçimlerini tanır.
Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal
hayattaki tezahürlerini fark eder.
3
İNSAN VE DİN -3
2
➢
➢
İbadet ’in Anlamı ve Kapsamı
Niçin İbadet Edilir?
•
•
•
İbadet kavramını açıklar.
Niçin ibadet edildiğinin önemini vurgular.
İbadetleri sınıflandırarak günlük hayattan
örnekler verir.
4
TEMİZLİK VE İBADET - 1
2
➢
➢
İbadet ’in Anlamı ve Kapsamı
Niçin İbadet Edilir?
•
•
•
İbadet kavramını açıklar.
Niçin ibadet edildiğinin önemini vurgular.
İbadetleri sınıflandırarak günlük hayattan
örnekler verir.
4
TEMİZLİK VE İBADET - 1
•
İbadetlerin yapılmasında temizliğin ön şart
olduğu bilincine varır.
Abdestin alınışını ve guslün yapılışını anlatır.
Teyemmümün, ibadetlerin yapılışında kolaylık
sağladığını bilir.
Beden, mekân ve çevre temizliğine bir bütün
olarak özen gösterir.
Temizlik bilincinin yerleşmesi için çaba
gösterir.
İslam dininde temizliğe verilen önemi fark
eder.
5
TEMİZLİK VE İBADET - 2
2
İbadet-Temizlik İlişkisi
✓ Beden Temizliği
✓ Gusül Abdest
✓ Teyemmüm
✓ Mekân ve Çevre
Temizliği
•
•
•
•
•
•
1
İbadet-Temizlik İlişkisi
✓ Beden Temizliği
✓ Gusül Abdest
✓ Teyemmüm
✓ Mekân ve Çevre
Temizliği
2
•
•
•
•
•
•
2
İbadet-Temizlik İlişkisi
✓ Beden Temizliği
✓ Gusül Abdest
✓ Teyemmüm
✓ Mekân ve Çevre
Temizliği
2
•
•
•
•
ARALIK
•
İbadetlerin yapılmasında temizliğin ön şart
olduğu bilincine varır.
Abdestin alınışını ve guslün yapılışını anlatır.
Teyemmümün, ibadetlerin yapılışında kolaylık
sağladığını bilir.
Beden, mekân ve çevre temizliğine bir bütün
olarak özen gösterir.
Temizlik bilincinin yerleşmesi için çaba
gösterir.
İslam dininde temizliğe verilen önemi fark
eder.
İbadetlerin yapılmasında temizliğin ön şart
olduğu bilincine varır.
Abdestin alınışını ve guslün yapılışını anlatır.
Teyemmümün, ibadetlerin yapılışında kolaylık
sağladığını bilir.
Beden, mekân ve çevre temizliğine bir bütün
olarak özen gösterir.
Temizlik bilincinin yerleşmesi için çaba
gösterir.
İslam dininde temizliğe verilen önemi fark
eder.
5
TEMİZLİK VE İBADET - 2
6
TEMİZLİK VE İBADET - 3
İbadetlerin yapılmasında temizliğin ön şart
olduğu bilincine varır.
Abdestin alınışını ve guslün yapılışını anlatır.
Teyemmümün, ibadetlerin yapılışında kolaylık
sağladığını bilir.
Beden, mekân ve çevre temizliğine bir bütün
olarak özen gösterir.
Temizlik bilincinin yerleşmesi için çaba
gösterir.
İslam dininde temizliğe verilen önemi fark
eder.
6
TEMİZLİK VE İBADET - 3
Hz. Muhammed’in doğduğu dönemin sosyal,
kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini tanır.
7
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 1
DEĞERLENDİRME SINAVI – 1
•
3
İbadet-Temizlik İlişkisi
✓ Beden Temizliği
✓ Gusül Abdest
✓ Teyemmüm
✓ Mekân ve Çevre
Temizliği
2
•
•
•
•
•
4
2
➢
Hz. Muhammed’in Doğduğu
Ortam
•
OCAK
1
2
2
➢
Hz. Muhammed’in Doğumu
Çocukluğu ve Gençliği
➢
Hz. Muhammed’e Vahyin
Gelişi
Hz. Muhammed’in Hicreti
2
➢
3
2
➢
Hz. Muhammed’in Toplumsal
Barışa Yönelik Etkinlikleri
•
•
•
•
Hz. Muhammed’in çocukluğu, gençliği,
peygamberlik öncesi hayatı ve ailesini ana
hatları ile tanır.
8
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 2
Hz. Muhammed’e gelen vahyin mahiyetini ve
nasıl başladığını açıklar.
Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını
açıklar.
9
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 3
Hz. Muhammed’in Medine’de toplumsal barışa
yönelik faaliyetlerini yorumlar.
10
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 4
1
2
2
2
3
2
4
2
1
2
2
2
➢
Hz. Muhammed’in İslam’ı
Yayma Çabaları
•
Hz. Muhammed’in İslam’ı yaymaya yönelik
çabalarını ve gerekçelerini açıklar.
11
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 5
➢
Hz. Muhammed’in İslam’ı
Yayma Çabaları
•
Hz. Muhammed’in İslam’ı yaymaya yönelik
çabalarını ve gerekçelerini açıklar.
11
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 5
➢
Veda Hutbesi’nde Evrensel
Mesajlar
•
Veda Hutbesi’nin insan hakları bakımından
değerini irdeler ve günümüz insan hakları ile
karşılaştırır.
12
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 6
➢
Hz. Muhammed’in Vefatı
Hz. Muhammed’in vefatını ve bunun
Müslümanlar üzerindeki tesirlerini
değerlendirir.
13
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 7
➢
İslam Dininin Temel Kaynağı:
Kur’an-ı Kerim
•
Kur’an-ı Kerim’in İslam dinindeki yeri ve
önemini açıklar.
14
KUR’AN VE ANA KONULARI - 1
Kur’an-ı Kerim’in Tarihi
•
➢
Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci, kitap hâline
getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili bilgileri
edinir.
15
KUR’AN VE ANA KONULARI - 2
•
MART
ŞUBAT
YARIYIL TATİLİ (22 OCAK 2018 – 2 ŞUBAT 2018)
2
MART
3
Kur’an’la İlgili Bazı Kavramlar:
✓ Kur’an’ın İç Düzeni ile
İlgili Kavramlar
✓ Kur’an’ın Okunması
ile İlgili Kavramlar
Kur’an’la İlgili Bazı Kavramlar:
✓ Kur’an’ın Anlaşılması
ve Yorumlanmasıyla
İlgili Kavramlar
Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı
Konuları:
✓ İnanç, İbadet, Ahlak
Kur’an’la İlgili Bazı Kavramlar:
✓ Kur’an’ın Anlaşılması
ve Yorumlanmasıyla
İlgili Kavramlar
Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı
Konuları:
✓ İnanç, İbadet, Ahlak
4
1
NİSAN
2
3
2
2
2
➢
Değer nedir ve nasıl oluşur?
Değerlerin oluşumuna dinin
etkisi
✓ Örf ve adetlerin dinle
ilişkisi
✓ Ahlaki Değerlerin
Dinle İlişkisi
2
➢
4
2
Kültürümüzde Kur’an’ın yeri ve
önemi
Kişilik gelişiminde değerlerin
etkisi
Toplumu değiştiren temel
değerler
✓ Vatan ve ülkü birliği
✓ Bayrak ve İstiklal
marşı
✓ Hürriyet ve
bağımsızlık
✓ İnsan haklarına saygı
✓ Milli seciye kavramı
ve Atatürk
•
Kur’an-ı Kerim’in iç düzenine ilişkin ‘ayet’,
‘sure’, ‘cüz’ kavramlarını tanımlar ve
Kur’an’dan örnekler gösterir.
Kur’an’ın okunmasıyla ilgili tecvit, mukabele, hatim ve
hafızlık kavramlarının anlamlarını açıklar.
16
KUR’AN VE ANA KONULARI - 3
Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili
meal ve tefsir kavramlarının anlamlarını ayırt
eder.
Kur’an-ı Kerim’in temel konularına (inanç,
ibadet, ahlak) örnekler verir.
17
KUR’AN VE ANA KONULARI - 4
Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili
meal ve tefsir kavramlarının anlamlarını ayırt
eder.
Kur’an-ı Kerim’in temel konularına (inanç,
ibadet, ahlak) örnekler verir.
17
KUR’AN VE ANA KONULARI - 4
Kültürümüzde Kur’an’a verilen değerle ilgili Hoca Ahmet
Yesevî, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre,
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, M. Âkif Ersoy, Hasan
Basri Çantay, vb.den örnekler verir.
18
KUR’AN VE ANA KONULARI - 5
Değerleri oluşturan süreçleri sıralar ve kendi
değerlerini fark eder.
Örf ve âdet ve ahlaki değerlerin oluşumuna
dinin etkilerine yönelik çıkarımlarda bulunur.
Ahlaki değerlerin dinle ilişkisini açıklar.
19
DEĞERLER – 1
Dinî değerleri doğru anlamanın önemini
açıklar.
Kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerlerin
etkisini açıklar.
Kendi değerleri ile eylemleri arasında ilişki
kurar.
Toplumu birleştiren değerleri korumaya özen
gösterir.
20
DEĞERLER – 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MAYIS
1
2
2
2
➢
Din bireyi esas alır.
Laikliği doğuran nedenler
Laik devlet
Laiklik din ve vicdan
özgürlüğünün güvencesidir
Atatürk’ün laiklik anlayışı
➢
Türklerin Müslüman Oluşu
➢
➢
➢
➢
•
•
•
•
•
•
•
Dinin neden bireyi esas aldığını kavrar.
Laikliği doğuran sebepleri açıklar.
Laiklik kavramını açıklar.
Din ve vicdan özgürlüğünün güvencelerinden
birinin de laik devlet olduğunun farkına varır.
Laik devlet anlayışını birey ve toplum
açısından irdeler.
Atatürk’ün laiklik anlayışını, bu konudaki
sözleriyle ve yaptıklarıyla örneklendirir.
21
LAİKLİK VE DİN
Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar.
22
İSLAMİYET VE TÜRKLER – 1
23
İSLAMİYET VE TÜRKLER – 2
DEĞERLENDİRME SINAVI – 2
3
2
Türklerde İslam Anlayışının
Oluşmasında Etkili Olan
şahsiyetler:
✓ Ebû Hanife
✓ Maturidî
✓ Şafiî
✓ Eş’arî
•
•
Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkin
olan tarihî şahsiyetleri tanır.
Türk bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını
örneklerle açıklar.
2
5
2
•
•
Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkin
olan tarihî şahsiyetleri tanır.
Türk bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını
örneklerle açıklar.
23
İSLAMİYET VE TÜRKLER – 2
Türklerin İslam medeniyetine katkılarını irdeler.
24
İSLAMİYET VE TÜRKLER – 3
HAZİRAN
MAYIS
4
Türklerde İslam Anlayışının
Oluşmasında Etkili Olan
şahsiyetler:
✓ Ahmet Yesevî
✓ Ahî Evran
✓ Hacı Bektaş Veli
1
➢
Türklerin İslam Medeniyetine
Katkıları
•
Genel Tekrar
Download