Konu : İslam da Temizliğin Önemi

advertisement
İLİ
TARİH
:KONYA
:19/12/2014
‫بِسْم ه‬
‫ِالرحيم‬
‫ِالرحْ َمن ه‬
‫ِاَّلل ه‬
‫س ْبعهونَِِ ه‬
‫اَإلي َم ه‬
ِ‫ضله َهاِقَ ْو هلَِِّالَِِإلهَِِإَِّاله ه‬
‫اَّلله‬
َ ‫ش ْع َبةِِأ ْف‬
َ ‫ِِو‬
َ ‫انِِبضْع‬
‫عن ه‬
َ ‫َوأ ْدنَاهَاِإ َما‬
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ‫ِِالطريق‬
َ ِ‫طةهِِاْألذَى‬
‫َو ْال َح َيا هءِِ ه‬
‫ش ْعبَةِِمنَِِاْإليـمان‬
İSLAM’DA TEMİZLİĞİN ÖNEMİ
Değerli Cemaat!
İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu
hedefleyen yüce dinimiz, temizliğin önemi ve
gerekliliği üzerinde durmuş, sağlıklı bir toplum
için başta beden temizliği olmak üzere maddi ve
manevi temizliği de dini mükellefiyet
kapsamında görmüş, bu konuda bir takım
sorumluluklar yüklemiştir.
Muhterem Mü’minler!
Maddi temizlik, İslam dininin üzerinde
hassasiyetle durduğu bir konudur. Kur’an-ı
Kerim’de Allah’ın temizlik konusunda titizlik
gösterenleri sevdiği bildirilmiştir. Maddi
temizlik, kişinin vücudunu, kıyafetini, yaşadığı
ve çalıştığı çevresini temiz tutmasıdır. Yaşadığı
çevrenin temizliğine dikkat etmeyen kimse,
kendi bedenine ne kadar özen gösterirse
göstersin temiz olmayan ortamdan olumsuz
etkilenir. Bu konuda Yüce Allah şöyle
buyuruyor:
“İlk günden temeli takva üzerine
kurulan mescit, içinde namaz kılmaya elbette
daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven
insanlar vardır. Allah da tertemiz olanları
sever.”1, “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri
ve çok temizlenenleri sever.”2
Allah’ın Resulü (sav) de “Temizlik
imanın yarısıdır.3 Allah temizdir, temizliği
sever.4 Namazın anahtarı temizliktir.”5
buyurmuş, değişik vesilelerle bu konudaki
davranışlarıyla da bize örnek olmuştur.
Dinimizde temizliğin öneminden dolayı
fıkıh kitaplarımızın ilk bölümlerinde ibadetlere
hazırlık mahiyetinde sayılan ve ibadetlerin ön
şartı olan abdest, gusül, teyemmüm, suların
temizliği, temizlenme usulleri gibi konular da
ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Aziz Kardeşlerim!
Hayatı ibadet ile geçen bir Müslüman
kendisine temizliği ilke edinir. Temizlik ise
beraberinde sıhhat ve mutluluk getirir. Kişi
böylece
Allah’ın
sevgisine
nail
olur.
Müslümanların çevreye özen göstermeleri ve
çevreyi temiz tutmaları ile ilgili emirlerin yerine
getirilmesi durumunda pek çok hastalığın
oluşması ve yayılması engellenebilir.
O halde beden ve çevre temizliği
konusunda gereken hassasiyeti göstermek bize,
çevremize ve hayatımıza güzellik kazandırır.
Çocuklarımıza ve
gençlerimize temizlik
eğitimini verelim ki, kendilerini hastalıklara
karşı koruyabilsinler. Maddî temizlik, sağlık,
güzellik ve medeniyettir. Manevî temizlik ise,
ibadet, bereket ve zekâtını verdiğimiz malımıza
emniyettir. Beden ve çevre temizliği kadar kalp
ve iç temizliği de önemlidir. Bunun da yolu
günahlardan, haramlardan sakınmak ve çokça
tevbe etmektir.
Hutbemi Hz. Peygamber Efendimiz
(sav)’in iki hadisi ile bitiriyorum. “Ümmetimin
iyi ve kötü amelleri bana arz edilip gösterildi.
İyi ameller arasında, yoldan kaldırılmış olan
ezayı gördüm. Kötü ameller arasında ise yere
gömülmemiş tükürük de vardı.”6
İman, yetmiş küsur derecedir. En
üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah"tan başka
ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de
rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır.
Haya da imandandır.7
Hazırlayan: Abdurrahman AKBUĞA
ÜNVANI: Yeni Camii İmam Hatibi
Cihanbeyli/KONYA
Redaksiyon:İl İrşat Kurulu
1
-Tevbe 9/108
- Bakara 2/222
3
- Müslim, Tahare 1
4
-Tirmizi, Edeb, 41,
5
-Ebu Davud, Salat 37
2
6
- Müslim, Mesacid, 57
Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.
7
Download